[Windows 11/10] Windows Hello (biometria, rozpoznawanie twarzy, skaner linii papilarnych))

Windows Hello to bardziej osobisty sposób uzyskania natychmiastowego dostępu do twoich urządzeń z Windows 11 za pomocą odcisków linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy. Wystarczy, że pokażesz twarz lub dotkniesz ekranu palcem. Koniec z wprowadzaniem hasła, aby odblokować urządzenie.

Uwaga: Opcje logowanie w systemie Windows 11/10 mogą różnić się w zależności od różnych urządzeń sprzętowych. Jeśli chcesz zalogować się za pomocą odcisków palców lub rozpoznawania twarzy, komputer musi być wyposażony w skaner linii papilarnych lub kamerę pracującą w podczerwieni (IR). Jeśli jeszcze nie ustawiłeś kodu PIN, musisz dodać PIN zanim możliwe będzie skorzystanie z innych opcji logowania.

 

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Zaloguj się za pomocą rozpoznawania twarzy

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w kamerę na podczerwień. Jeśli nie widzisz opcji logowania twarzą lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że komputer nie jest wyposażony w kamerę na podczerwień.

 • Specyfikację komputera można również znaleźć na oficjalnej witrynie internetowej ASUS.
 • Możesz także sprawdzić menedżera urządzeń, aby zweryfikować, czy komputer jest wyposażony w kamerę na podczerwień. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Start] na pasku zadań , a następnie wybierz [Device Manager] (menedżer urządzeń) .

  Sprawdź strzałkę przy pozycji [Cameras] (kamery) — wtedy sprawdzisz, czy komputer jest wyposażony w kamerę na podczerwień.

 

Rozpocznij ustawianie rozpoznawania twarzy

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Facial recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) .
 3. Wybierz [Get started] (rozpocznij) .
 4. Wprowadź kod PIN, którego używasz obecnie do weryfikacji swojej tożsamości .
 5. Ustaw twarz na środku ramki wyświetlanej na ekranie, a aparat uchwyci rysy twarzy.
 6. Rozpoznawanie rysów twarzy zostało zakończone; kliknij [Close] (zamknij) .
 7. Konfiguracja logowania twarzy została zakończona. Jest jeszcze jedna opcja [Improve recognition] (ulepsz rozpoznawanie) , która umożliwia nagrywanie z założonymi okularami i bez nich. Jeśli podczas konfigurowania funkcji rozpoznawania twarzy nosiłeś okulary, wybierz tę opcję, aby ponownie przejść przez konfigurację bez nich. Pomoże to systemowi Windows rozpoznać użytkownika bez względu na to, czy nosi okulary, czy nie.

 

Powrót do spisu treści

 

Usuń logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Facial recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja logowania twarzą zostanie usunięta.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaloguj się za pomocą skanera linii papilarnych

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w skaner linii papilarnych. Jeśli nie widzisz opcji logowania za pomocą odcisku palca lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że twój komputer nie jest wyposażony w skaner linii papilarnych.

Znajdź skaner linii papilarnych w komputerze. W większości laptopów ASUS skaner linii papilarnych znajduje się w pobliżu panelu dotykowego.

W niektórych laptopach ASUS czujnik linii papilarnych został zintegrowany z klawiszem zasilania.

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Fingerprint recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie odcisku palca) (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) .
 3. Wybierz [Get started] (rozpocznij) .
 4. Wprowadź kod PIN, którego używasz obecnie do weryfikacji swojej tożsamości .
 5. Upewnij się, że palce są czyste i suche, a następnie unieś i oprzyj na czujniku tylko jeden palec.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kilkakrotnie podnieść i oprzeć palec na czujniku.
 7. Wybierz [Next] (dalej) i spróbuj użyć różnych kątów palca, aby uchwycić krawędzie odcisku palca podczas naciskania na czujnik.
 8. Rozpoznawanie odcisków palców zostało zakończone; kliknij [Close] (zamknij) .
 9. Konfiguracja logowania odcisków palców została zakończona. Konfiguracja logowania za pomocą odcisku palca została zakończona. Istnieje jeszcze jedna opcja [Add a finger] (dodaj palec) , dzięki której można skonfigurować odcisk innych palców.

 

Powrót do spisu treści

 

Usuń logowanie za pomocą skanera linii papilarnych

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Fingerprint recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie odcisku palca (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja za pomocą skanera linii papilarnych zostanie usunięta.

 

Powrót do spisu treści

 

Ustawianie blokady dynamicznej

Blokada dynamiczna umożliwia wykorzystanie urządzeń sparowanych z komputerem do wykrywania obecności użytkownika i blokowania komputera krótko po tym, jak sparowane urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth. Ta funkcja utrudnia uzyskanie dostępu do urządzenia, jeśli użytkownik odejdzie od komputera i zapomni go zablokować.

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W opcjach logowania przewiń w dół do sekcji Dynamic lock (blokada dynamiczna), a następnie zaznacz pole wyboru [Allow Windows to automatically lock your device when you’re away] (zezwalaj systemowi Windows na automatyczne blokowanie urządzenia, gdy Cię nie ma) .
 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Dynamic lock is not working because your PC has no paired phone (blokada dynamiczna nie działa, ponieważ z komputerem nie jest sparowany żaden telefon) , wybierz [Bluetooth & devices] (Bluetooth i urządzenia) , aby sparować telefon z komputerem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak parować urządzenia za pomocą Bluetooth?.
 4. Po zakończeniu parowania na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat. Zabierz telefon ze sobą, a komputer zostanie automatycznie zablokowany po około minucie, gdy znajdziesz się poza zasięgiem Bluetooth.

 

Powrót do spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Zaloguj się za pomocą rozpoznawania twarzy

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w kamerę na podczerwień. Jeśli nie widzisz opcji logowania twarzą lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że komputer nie jest wyposażony w kamerę na podczerwień.

 • Specyfikację komputera można również znaleźć na oficjalnej witrynie internetowej ASUS.
 • Możesz także sprawdzić menedżera urządzeń, aby zweryfikować, czy komputer jest wyposażony w kamerę na podczerwień. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Start] na pasku zadań , a następnie wybierz [Device Manager] (menedżer urządzeń) .

  Sprawdź strzałkę przy pozycji [Cameras] (kamery) — wtedy sprawdzisz, czy komputer jest wyposażony w kamerę na podczerwień.

 

Rozpocznij ustawianie rozpoznawania twarzy

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Windows Hello Face] (twarz Windows Hello) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) .
 3. Wybierz [Get started] (rozpocznij) .
 4. Ustaw twarz na środku ramki wyświetlanej na ekranie, a aparat uchwyci rysy twarzy.
 5. Gdy rozpoznawanie charakterystycznych rysów Twojej twarzy zostanie zakończone wybierz [Set up PIN] (skonfiguruj PIN) , aby utworzyć numer PIN celem logowania się w sytuacjach, w których rozpoznawanie twarzy nie jest dostępne.
 6. Wprowadź hasło do konta i wybierz [OK] .
 7. Dodaj nowy PIN, który chcesz skonfigurować , a następnie wybierz [OK] .
 8. Konfiguracja logowania twarzy została zakończona. Jest jeszcze jedna opcja [Improve recognition] (ulepsz rozpoznawanie) , która umożliwia nagrywanie z założonymi okularami i bez nich. Jeśli podczas konfigurowania funkcji rozpoznawania twarzy nosiłeś okulary, wybierz tę opcję, aby ponownie przejść przez konfigurację bez nich. Pomoże to systemowi Windows rozpoznać użytkownika bez względu na to, czy nosi okulary, czy nie.

 

Powrót do spisu treści

 

Usuń logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Windows Hello Face] (twarz Windows Hello) , a następnie wybierz [Remove] (usuń) — opcja logowania twarzą zostanie usunięta.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaloguj się za pomocą skanera linii papilarnych

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w skaner linii papilarnych. Jeśli nie widzisz opcji logowania za pomocą odcisku palca lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że twój komputer nie jest wyposażony w skaner linii papilarnych.

Znajdź skaner linii papilarnych w komputerze. W większości laptopów ASUS skaner linii papilarnych znajduje się w pobliżu panelu dotykowego.

W niektórych laptopach ASUS czujnik linii papilarnych został zintegrowany z klawiszem zasilania.

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Windows Hello Fingerprint] (odcisk linii papilarnych Windows Hello) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) .
 3. Wybierz [Get started] (rozpocznij) .
 4. Upewnij się, że palce są czyste i suche, a następnie unieś i oprzyj na czujniku tylko jeden palec.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kilkakrotnie podnieść i oprzeć palec na czujniku.
 6. Wybierz [Next] (dalej) i spróbuj użyć różnych kątów palca, aby uchwycić krawędzie odcisku palca podczas naciskania na czujnik.
 7. Gdy rozpoznawanie Twoich odcisków palców zostanie zakończone wybierz [Set up PIN] (skonfiguruj PIN) , aby utworzyć numer PIN celem logowania się w sytuacjach, w których rozpoznawanie odcisków palców nie jest dostępne.
 8. Wprowadź hasło do konta i wybierz [OK] .
 9. Dodaj nowy PIN, który chcesz skonfigurować , a następnie wybierz [OK] .
 10. Konfiguracja logowania odcisków palców została zakończona. Konfiguracja logowania za pomocą odcisku palca została zakończona. Istnieje jeszcze jedna opcja [Add another] (dodaj kolejny) , dzięki której można skonfigurować odcisk innych palców.

 

Powrót do spisu treści

 

Usuń logowanie za pomocą skanera linii papilarnych

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Windows Hello Fingerprint] (odcisk linii papilarnych Windows Hello) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja za pomocą skanera linii papilarnych zostanie usunięta.

 

Powrót do spisu treści

 

Ustawianie blokady dynamicznej

Blokada dynamiczna umożliwia wykorzystanie urządzeń sparowanych z komputerem do wykrywania obecności użytkownika i blokowania komputera krótko po tym, jak sparowane urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth. Ta funkcja utrudnia uzyskanie dostępu do urządzenia, jeśli użytkownik odejdzie od komputera i zapomni go zablokować.

 1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W opcjach logowania przewiń w dół do sekcji Dynamic lock (blokada dynamiczna), a następnie zaznacz pole wyboru [Allow Windows to automatically lock your device when you’re away] (zezwalaj systemowi Windows na automatyczne blokowanie urządzenia, gdy Cię nie ma) .
 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Dynamic lock is not working because your PC has no paired device (blokada dynamiczna nie działa, ponieważ z komputerem nie jest sparowane żadne urządzenie), wybierz [Bluetooth & other devices] (Bluetooth i inne urządzenia) , aby sparować urządzenie Bluetooth z komputerem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak parować urządzenia za pomocą Bluetooth?.
 4. Po zakończeniu parowania na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat. Zabierz urządzenie Bluetooth ze sobą, a komputer zostanie automatycznie zablokowany po około minucie, gdy znajdziesz się poza zasięgiem Bluetooth.

Powrót do spisu treści