[Notebook/komputer stacjonarny] Rozwiązywanie problemów - Jak rozwiązać problemy z napędem CD/DVD

W przypadku problemów z napędem CD/DVD zapoznaj się z przypadkami i krokami rozwiązywania problemów.

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiadającymi twojej wersji systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

 

Spis Treści:

Tacka napędu CD/DVD jest zablokowana 

● Napęd CD/DVD nie jest rozpoznawany

● Napęd CD/DVD nie może odczytać płyt

 

 

Tacka napędu CD/DVD jest zablokowana

Jeśli zauważysz, że taca napędu CD/DVD zacięła się i nie otwiera się po naciśnięciu przycisku wysuwania, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Uwaga: Przycisk wysuwania może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu komputera: zapoznaj się z instrukcje obsługi.

 

 

1. Wpisz i wyszukaj [File Explorer] (Eksplorator plików) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).

2. W oknie Eksploratora plików kliknij [This PC] (Ten komputer).

3. W oknie Ten Komputer wybierz Napęd DVD/CD i kliknij prawym klawiszem myszy/touchpada ikonę  i kliknij [Eject] (Wysuń).

4. Tacka napędu CD/DVD powinna otworzyć się automatycznie. Jeśli pozostaje zacięta, przejdź do kolejnych kroków.

5. Znajdź mały otwór na zewnętrznej osłonie napędu CD/DVD. To jest otwór ręcznego wysuwania.

Uwaga: Otworu ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie działa elektroniczny przycisk wysuwania.

Uwaga: Otwór ręcznego wysuwania nie występuje we wszystkich modelach: zapoznaj się z instrukcją obsługi.

6. Aby ręcznie wysunąć tackę napędu CD/DVD, włóż wyprostowany spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż tacka napędu otworzy się. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część dotyczącą korzystania z napędu optycznego.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Napęd CD/DVD nie jest rozpoznawany

Jeśli napęd CD/DVD nie jest widoczny w Eksploratorze plików, oznacza to, że system Windows nie rozpoznaje napędu. Zapoznaj się z następującymi krokami rozwiązywania problemów.

 

Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą aktualizacji systemu w MyASUS

 

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w menedżerze urządzeń

1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menadżer Urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).

2. Rozwiń kategorię dla [DVD/CD-ROM drives] (Napędy DVD/CD-ROM), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznawany napęd optyczny i wybierz [Enable device] (Włącz urządzenie). Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk. Jeśli opcja [Enable device] (Włącz urządzenie) nie wyświetla się, oznacza to, że napęd jest już włączony. Przejdź do następnego kroku.

3. Odinstaluj sterownik napędu CD/DVD. Kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznany napęd i wybierz [Uninstall device] (Odinstaluj urządzenie).

4. Kliknij [Uninstall] (Odinstaluj).

5. Ponownie uruchom komputer. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk.

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshooting settings] (Ustawienia rozwiązywania problemów) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).

2. W oknie rozwiązywanie problemów kliknij [Other troubleshooters] (Inne narzędzia do rozwiązywania problemów).

3. Zlokalizuj [Video Playback] (Odtwarzanie wideo) w kategorii [Other] (Inny) i wybierz [Run] (Uruchom).

 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykryć i rozwiązać problem. Jeśli po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów napęd nadal nie jest rozpoznawany, przejdź do następnych kroków.

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem pojawił się nie dawno i jeśli utworzyłeś poprzednio punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej o tym Jak przywrócić system z utworzonego punktu przywracania.

 

 

Powrót do spisu treści

 

 

Napęd CD/DVD nie może odczytać płyt

Jeśli zauważysz, że dysk nie działa lub nie jest odtwarzany po włożeniu go do napędu CD/DVD, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

 

Sprawdź, czy przyczyną problemu nie jest płyta

1. Wyczyść płytę i sprawdź, czy nie jest uszkodzona: wytrzyj kurz lub smugi z płyty za pomocą środków czyszczących i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku znacznego uszkodzenia powierzchni do odtwarzania należy wymienić płytę.

2. Sprawdź, czy typ płyty (np. CD, DVD, Blu-ray) jest obsługiwany przez twój napęd CD/DVD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

3. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane kompatybilne oprogramowanie do odtwarzania.

 

Zaktualizuj system BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji:

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą aktualizacji systemu w MyASUS

 

 

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w menedżerze urządzeń

1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menadżer Urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).

2. Rozwiń kategorię dla [DVD/CD-ROM drives] (Napędy DVD/CD-ROM), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznawany napęd optyczny i wybierz [Enable device] (Włącz urządzenie). Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk. Jeśli opcja [Enable device] (Włącz urządzenie) nie wyświetla się, oznacza to, że napęd jest już włączony. Przejdź do następnego kroku.

3. Odinstaluj sterownik napędu CD/DVD. Kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznany napęd i wybierz [Uninstall device] (Odinstaluj urządzenie).

4. Kliknij [Uninstall] (Odinstaluj).

5. Ponownie uruchom komputer. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk.

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshooting settings] (Ustawienia rozwiązywania problemów) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).

2. W oknie rozwiązywanie problemów kliknij [Other troubleshooters] (Inne narzędzia do rozwiązywania problemów).

3. Zlokalizuj [Video Playback] (Odtwarzanie wideo) w kategorii [Other] (Inny) i wybierz [Run] (Uruchom).

 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykryć i rozwiązać problem. Jeśli po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów napęd nadal nie jest rozpoznawany, przejdź do następnych kroków.

 

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem pojawił się nie dawno i jeśli utworzyłeś poprzednio punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej o tym Jak przywrócić system z utworzonego punktu przywracania.

 

Przywróć system Windows do stanu początkowego

Jeśli problem będzie się powtarzał po zakończeniu wszystkich kroków rozwiązywania problemów, utwórz kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć swój komputer do pierwotnej konfiguracji. Więcej na ten temat dowiedz się z tematu pomocy:  Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

 

Powrót do spisu treści

 

System operacyjny Windows 10

Table of Contents:

 

Tacka napędu CD/DVD jest zablokowana

Jeśli zauważysz, że tacka napędu CD/DVD zacięła się i nie otwiera się po naciśnięciu przycisku wysuwania, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Uwaga: Przycisk wysuwania może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu komputera: zapoznaj się z instrukcje obsługi.

 

 1. Wpisz i wyszukaj [File Explorer] (Eksplorator plików) w pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (Otwórz).  
 2. W oknie Eksploratora plików kliknij [This PC] (Ten komputer)
 3. W oknie Ten Komputer wybierz uszkodzony napęd DVD/CD i wybierz [Eject] (Wysuń).
 4. Tacka napędu CD/DVD powinna otworzyć się automatycznie. Jeśli pozostaje zacięta, przejdź do kolejnych kroków.
 5. Znajdź mały otwór na zewnętrznej osłonie napędu CD/DVD. To jest otwór ręcznego wysuwania.          
  Uwaga: Otworu ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie działa elektroniczny przycisk wysuwania.          
  Uwaga: Otwór ręcznego wysuwania nie występuje we wszystkich modelach: zapoznaj się z instrukcją obsługi.        
 6. Aby ręcznie wysunąć tackę napędu CD/DVD, włóż wyprostowany spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż tacka napędu otworzy się. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część dotyczącą korzystania z napędu optycznego.        

Powrót do spisu treści

 

Napęd CD/DVD nie jest rozpoznawany

Jeśli napęd CD/DVD nie jest widoczny w Eksploratorze plików, oznacza to, że system Windows nie rozpoznaje napędu. Zapoznaj się z następującymi krokami rozwiązywania problemów:

 

Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą aktualizacji systemu w MyASUS

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w menedżerze urządzeń

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menadżer Urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).
 2. Rozwiń kategorię dla [DVD/CD-ROM drives] (Napędy DVD/CD-ROM), klikając strzałkę obok niej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznawany napęd optyczny i wybierz [Enable device] (Włącz urządzenie). Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk. Jeśli opcja [Enable device] (Włącz urządzenie) nie wyświetla się, oznacza to, że napęd jest już włączony. Przejdź do następnego kroku.
 3. Odinstaluj sterownik napędu CD/DVD. Kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznany napęd i wybierz [Uninstall device] (Odinstaluj urządzenie).       
 4.  Kliknij [Uninstall] (Odinstaluj).   
 5. Ponownie uruchom komputer. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk.

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshooting settings] (Ustawienia rozwiązywanie problemów) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).      
 2. W oknie rozwiązywania problemów wybierz [Video Playback] (odtwarzanie wideo), a następnie kliknij [Run the troubleshooter] (Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów)
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spróbować naprawić problem. Jeśli napęd optyczny dalej nie jest rozpoznawany, przejdź do kolejnych kroków.

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem pojawił się nie dawno i jeśli utworzyłeś poprzednio punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej o tym Jak przywrócić system z utworzonego punktu przywracania.

 

Przywróć system Windows do stanu początkowego

Jeśli problem będzie się powtarzał po zakończeniu wszystkich kroków rozwiązywania problemów, utwórz kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć swój komputer do pierwotnej konfiguracji. Więcej na ten temat dowiedz się z tematu pomocy:  Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

 

Powrót do spisu treści

 

Napęd CD/DVD nie może odczytać płyt

Jeśli zauważysz, że dysk nie działa lub nie jest odtwarzany po włożeniu go do napędu CD/DVD, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

 

Sprawdź, czy przyczyną problemu nie jest płyta

 1. Wyczyść płytę i sprawdź, czy nie jest uszkodzona: wytrzyj kurz lub smugi z płyty za pomocą środków czyszczących i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku znacznego uszkodzenia powierzchni do odtwarzania należy wymienić płytę.
 2. Sprawdź, czy typ płyty (np. CD, DVD, Blu-ray) jest obsługiwany przez twój napęd CD/DVD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.  
 3. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane kompatybilne oprogramowanie do odtwarzania.

 

Zaktualizuj system BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji:

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą aktualizacji systemu w MyASUS

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w menedżerze urządzeń

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menadżer Urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).
 2. Rozwiń kategorię dla [DVD/CD-ROM drives] (Napędy DVD/CD-ROM), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznawany napęd optyczny i wybierz [Enable device] (Włącz urządzenie). Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk. Jeśli opcja [Enable device] (Włącz urządzenie) nie wyświetla się, oznacza to, że napęd jest już włączony. Przejdź do następnego kroku. 
 3. Odinstaluj sterownik napędu CD/DVD. Kliknij prawym przyciskiem myszy nierozpoznany napęd i wybierz [Uninstall device] (Odinstaluj urządzenie)
 4. Kliknij [Uninstall] (Odinstaluj).
 5. Ponownie uruchom komputer. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Sprawdź, czy system Windows jest w stanie rozpoznać dysk.

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshooting settings] (Ustawienia rozwiązywania problemów) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz)
 2. W oknie rozwiązywania problemów wybierz [Video Playback] (odtwarzanie wideo), a następnie kliknij [Run the troubleshooter] (Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów)
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby spróbować naprawić problem. Jeśli napęd optyczny dalej nie jest rozpoznawany, przejdź do kolejnych kroków.

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem pojawił się nie dawno i jeśli utworzyłeś poprzednio punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej o tym Jak przywrócić system z utworzonego punktu przywracania.

 

Przywróć system Windows do stanu początkowego

Jeśli problem będzie się powtarzał po zakończeniu wszystkich kroków rozwiązywania problemów, utwórz kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć swój komputer do pierwotnej konfiguracji. Więcej na ten temat dowiedz się z tematu pomocy:  Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

 

Powrót do spisu treści

 

Jeśli napotkanych problemów technicznych nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum serwisowym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji/rozwiązania.