[Specyfikacje] Jak ocenić bieżący status routera serii ZenWiFi na podstawie koloru diod LED?

Odnieś się do poniższej tabli, w której zamieszczona jest szczegółowa definicja kolorów diod LED:

Uwaga: W środowisku, w którym znajduje się router kolor diody LED może wyglądać inaczej.

Jednostka

Status

Kolor diody LED

Miga

Router

Nawiązane połączenie z Internetem

Biały

 

Nie

Nawiązane połączenie, nadal w fazie optymalizacji systemu

Zielony

 

Nie

Wciśnięty przycisk WPS

Niebieski

 

Tak

Rozłączenie połączenia z Internetem

Czerwony

 

Nie

Węzeł

Dobre połączenie backhaul z routerem lub nawiązane połączenie za pośrednictwem Ethernet backhaul

Biały

 

Nie

Słabe połączenie backhaul z routerem

Żółty 

 

Nie

Węzeł dodaje lub ponownie łączy się z routerem podstawowym.

Niebieski

 

Tak

Włączenie trybu Ethernet backhaul, a węzeł nie jest podłączony przewodowo routerem podstawowym.

Czerwony

 

Nie

Router/węzeł

Naciśnięty przycisk resetowania

Żółty

 

Tak

Uruchamianie

Zielony – pulsujący

 

Tak

Gotowość do instalacji, konfiguracja jeszcze nie zakończona

Niebieski

 

Nie

Tryb ratunkowy

Karmazynowy

 

Nie

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.