[Wireless] Jak skorzystać z trybu ratunkowego w routerze ASUS?

Czym jest przywracanie firmware?

Funkcja ta, może pomóc Tobie wgrać firmware w trybie ratunkowym, gdy aktualizacja firmware, w trybie normalnym zakończy się niepowodzeniem. 

Uwaga: Tryb ratunkowy nie jest standardowym sposobem aktualizacji oprogramowania (firmware) routera.

Funkcji przywracania oprogramowania (firmware) można używać tylko w trybie ratunkowym. Zalecamy aktualizację oprogramowania układowego poprzez pobranie jego ze strony https://www.asus.com/ lub z ASUSWRT.

 

W jakich okolicznościach mogę korzystać z funkcji przywracania oprogramowania firmware?

1. Gdy router nie aktualizuje oprogramowania układowego w sposób automatyczny.

2. Lampka zasilania routera świeci niepoprawnie.

3. Nieprawidłowe działanie routera spowodowane oprogramowaniem układowym innej firmy.

 

Wymagany system operacyjny: Windows XP/7/8/10

 

1. Pobierz i zainstaluj narzędzie

Przyjmijmy model [RT-AC68U] jako przykład i system operacyjny Windows 10.

1-1 Przejdź do strony https://www.asus.com/, i wyszukaj router po nazwie danego modelu.

1-2 Pod stroną produktu swojego modelu kliknij [Pomoc techniczna]

1-3 Zgodnie ze specyfikacją routera pobierz najnowszą wersję oprogramowania (firmware) i rozpakuj ją.

Uwaga 1: Jeśli masz problem z pobieraniem oprogramowania, zapoznaj się z [Bezprzewodowy] Jak pobierać oprogramowanie dla routera ASUS?

Uwaga 2: Pobrane oprogramowanie (firmwware) musi zostać rozpakowane, aby można je było przesłać w ramach przywracania oprogramowania w trybie ratunkowym.

 

1-4 Kliknij [Sterowniki i oprogramowanie], wybierz swój system operacyjny.

 

1-5 Znajdź [ASUS Firmware Restoration] i kliknij [Download].

 

1-6 Po zakończeniu procesu pobierania otwórz plik zip.

 

1-7 Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na aplikację o nazwie Rescue

 

1-8 Wybierz język, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora InstallShield, aby zakończyć proces instalacji.

1-9 Po zakończeniu instalacji, będzie można znaleźć ASUS Firmware Restoration w [Start]> [Aplikacje]> [ASUS Utility]

 

2. Zmień ustawienia karty sieciowej

2-1 Użyj kabla internetowego, aby połączyć router z komputerem.

2-2 Kliknij [Start] > [Ustawienia]

2-3 Click [Network & Internet]

2-4 Kliknij Zmień opcje karty]

2-5 Choose your LAN.

2-6 Kliknij prawym przyciskiem myszy na  [Właściwości]

2-7 Kliknij [Protokół internetowy w wersji 4(TCP/IPv4)] > [Właściwości]

2-8 Zmień właściwości w następujący sposób:

Adres IP: 192.168.1.10

Maska podsieci: 255.255.255.0

Następnie kliknij [OK]

2-9 Po wprowadzeniu zmian, kliknij [OK]

 

3. Ustaw tryb ratunkowy routera

Przyjmijmy model [RT-AC68U] jako przykład.

3-1 Odłącz przewód zasilający routera.

3-2 Naciśnij przycisk Reset.

Przytrzymaj długo przycisk Reset i jednocześnie podłącz przewód do zasilacza.

Uwaga: NIE zwalniaj przycisku Reset, dopóki nie zostanie włączony tryb ratunkowy.

3-3 Router przechodzi w tryb ratunkowy, gdy powoli zacznie migać kontrolka zasilania.

3-4 Kliknij [Start] > [ASUS Utility] > [Firmware Restoration]

3-5 Kliknij [Browse], i wybierz wcześniej pobrane oprogramowanie wewnętrzne (firmware).

3-6 Po wybraniu pliku, kliknij  [Otwórz]

3-7 Kliknij [Upload]

Uwaga: Przed przesłaniem pliku upewnij się, że router dziaała w trybie ratunkowym.

W przeciwnym razie aktualizacja firmware nie dojdzie do skutku.

3-8 Po sprawdzeniu, czy router znajduje się w trybie ratunkowym.

Kliknij [Upload], a następnie poczekaj około 1 minuty.

3-9 Kontrolka ciągłego zasilania wskazuje na to, że procedura konfigurowania trybu ratunkowego została zakończona pomyślnie.

Poczekaj, aż router zrestartuje się, a następnie kliknij  [Close].

Uwaga: Po zakończeniu konfigurowania trybu ratunkowego, przywróć ustawienia TCP / IPv4 do wartości domyślnych.

1. Kliknij [Start] > [Ustawienia]

2. Kliknij [Sieć i Internet]

3. Kliknij [Zmień opcje karty]

4. Wybierz swoją cieć LAN> kliknij prawym przyciskiem myszy  [Właściwości]

5. Kliknij [Protokół Internetowy w wersji  4(TCP/IPv4)] > [Właściwości]

6. Kliknij [Automatycznie uzyskaj adres IP] oraz  [Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie] > Kliknij [OK]

7. After completing firmware update and adapter settings, you can enter ASUSWRT.

 

W jaki sposób odinstalować narzedzie Firmware Restoration?

1. Kliknij [Start] > [Aplikacje] > [ASUS Utility] > [Firmware Restoration] > Kliknij prawym przyciskiem myszy  [Odinstaluj]

2. Wybierz z listy ASUS Wireless Router Firmware Restoration Utility, następnie wybierz  [Odinstaluj].

3. Wybierz [Usuń wszystkie zainstalowane składniki]

4. Kliknij [Dalej] > [OK]

5. Kliknij [Zakończ], aby zakońćzyć proces deinstalacji.

 

Cześto zadawane pytania

1. Podczas korzystania z funkcji przywracania oprogramowania firmware, wyświetla się komunikat „Router bezprzewodowy nie znajduje się w trybie ratunkowym”. Co powinienem zrobić?

1-1 Po pierwsze, upewnij się, że twoje ustawienia właściwości TCP / IPv4 są ustawione tak jak poniżej:

Adres IP: 192.168.1.10

Maska podsieci: 255.255.255.0

 

Jeśli zmiana ustawień została dokonana, ale router nadal nie jest w trybie ratunkowym, wykonaj następujące kroki:

1-2 Odłącz przewód routera.

1-3 Naciśnij na przycisk Reset.

1-4 Naciskaj go i jednocześnie podłącz przewód do DC IN.

Uwaga: NIE zwalniaj przycisku Reset, dopóki nie zostanie włączony tryb ratunkowy.

Aby odróżnić, czy router jest w trybie ratunkowym, sprawdź, czy lampka zasilania miga powoli.

 

2. Podczas używania narzędzia "Firmware Restoration" i podjęcia próby aktualizacji, kończy się ona niepowodzeniem.  Co powinienem zrobić?

Powtórz powyższe kroki, aby załadować firmware przy użyciu narzędzia "Firmware Restoration".

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta ASUS.

 

3. Dlaczego nie mogę wejść do ASUSWRT  (http://router.asus.com) po udanej aktualizacji oprogramowania układowego przez Firmware Restoration?

Na wstępie, prosimy upewnić się, czy we właściwościach ustawień protokołu TCP / IPv4 są zaznaczone opcje  [Automatycznie uzyskaj adres IP] i [Uzyskaj adres serwera DNS automatyczni].

Jeśli problem nadal występuje po zakończeniu konfiguracji, sugerujemy naciśnięcie przycisku RESET.

Jeśli to też nie zadziała, wykonaj ponownie powyższe kroki, aby ponownie zaktualizować oprogramowanie Firmware przy użyciu funkcji przywracania oprogramowania układowego w trybie ratunkowym.