[Notebook] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problem z rozpoznawaniem odcisku linii papilarnych?

Jeśli twój komputer jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, ale przestaje działać lub nie rozpoznaje odcisków, zapoznaj się z poniższym artykułem dotyczącym rozwiązywania problemów.

Zanim zaczniesz upewnij się, że Windows Hello jest skonfigurowane na urządzeniu, tak jak i poprawnie jest skonfigurowane rozpoznawanie linii papilarnych. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć w temacie Windows Hello (biometria): Zaloguj się za pomocą skanera linii papilarnych.

W niektórych laptopach ASUS czujnik linii papilarnych został zintegrowany z klawiszem zasilania.

Uwaga: Jeśli kiedykolwiek zarejestrowanych zostało kilka kont użytkowników lub zainstalowane zostało oprogramowanie zabezpieczające informacje, pamiętaj o potwierdzeniu, że nadane są uprawnienia do pełnej kontroli. Jeśli uprawnienia są nadane, ale problem nadal występuje, wykonaj poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Wyczyść skaner linii papilarnych

Okresowe czyszczenie skanera linii papilarnych w celu usunięcia zabrudzeń i oleju jest pomocne w rozwiązaniu problemu rozpoznawania linii papilarnych:

 1. Użyj miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem, aby delikatnie przetrzeć skaner linii papilarnych w celu usunięcia brudu lub smug.
  Uwaga: Miękka ściereczka nie powinna być zbyt mokra; nie rozpylać alkoholu bezpośrednio na skaner linii papilarnych ani nie pozostawiać na nim płynów.
 2. Pozwól skanerowi linii papilarnych dokładnie wyschnąć, a następnie ponownie sprawdź funkcję rozpoznawania linii papilarnych.

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka?

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizację systemu w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Biometric devices] (urządzenia biometryczne) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Fingerprint Sensor] (czujnik linii papilarnych) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji rozpoznawania odcisków palców działa ona normalnie, czy nie.
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
  Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że skaner linii papilarnych jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik skanera linii papilarnych. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Fingerprint Sensor] (czujnik linii papilarnych) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Attempt to remove driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu sterownika skanera linii papilarnych przejdź na witrynę internetową pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik czytnika linii papilarnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.
 6. Jeśli po ponownym zainstalowaniu sterownika skanera linii papilarnych problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z rozpoznawaniem odcisków palców występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

System operacyjny Windows 10

Wyczyść skaner linii papilarnych

Okresowe czyszczenie skanera linii papilarnych w celu usunięcia zabrudzeń i oleju jest pomocne w rozwiązaniu problemu rozpoznawania linii papilarnych.

 1. Użyj miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem, aby delikatnie przetrzeć skaner linii papilarnych w celu usunięcia brudu lub smug.
  Uwaga: Miękka ściereczka nie powinna być zbyt mokra; nie rozpylać alkoholu bezpośrednio na skaner linii papilarnych ani nie pozostawiać na nim płynów.
 2. Pozwól skanerowi linii papilarnych dokładnie wyschnąć, a następnie ponownie sprawdź funkcję rozpoznawania linii papilarnych.

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka?

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizację systemu w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Biometric devices] (urządzenia biometryczne) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Fingerprint Sensor] (czujnik linii papilarnych) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji rozpoznawania odcisków palców działa ona normalnie, czy nie.
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
  Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że skaner linii papilarnych jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik skanera linii papilarnych. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Fingerprint Sensor] (czujnik linii papilarnych) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Attempt to remove driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu sterownika skanera linii papilarnych przejdź na witrynę internetową pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik czytnika linii papilarnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.
 6. Jeśli po ponownym zainstalowaniu sterownika skanera linii papilarnych problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z rozpoznawaniem odcisków palców występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

Załącznik

Jak potwierdzić ustawienia uprawnień pełnej kontroli?

 1. Wpisz i wyszukaj [Regedit] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwanie po lewej stronie w systemie Windows 11, a po prawej w systemie Windows 10).
 2. Jeśli pojawił się komunikat Kontrola konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak) .
 3. Wybierz [HKEY_USER] > [S-1-5-19]> [Software] (oprogramowanie) > [ElanFP] , a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder ElanFP i wybierz [Permissions] (uprawnienia) .
 4. Potwierdź, czy wszystkie konta użytkowników i administratorów mają zaznaczenie dla opcji zezwolenia w uprawnieniach Full Control (pełna kontrola) .

Jeśli uprawnienie Full Control (pełna kontrola) dla wszystkich kont użytkowników i administratorów jest nadane, ale problem nadal występuje, przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze: