[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów - Naprawa automatyczna podczas uruchomienia

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier

 

Naprawa automatyczna to funkcja systemu Windows przeznaczona do pomocy w rozwiązywaniu problemów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem w celu zapewnienia stabilności twojego urządzenia. Jeśli twój system operacyjny Windows napotyka błędy, problemy lub zawiesza się, funkcja Naprawy automatycznej spróbuje automatycznie wykryć, zidentyfikować i naprawić te problemy. Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy automatycznej, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją dostarczoną przez firmę Microsoft.

 

Jeśli doświadczasz jakichkolwiek z poniższych objawów Naprawy automatycznej, poniżej przedstawiono kilka pomocnych metod rozwiązywania problemów:

 

Urządzenie wyświetla niebieski ekran z komunikatem "Automatic Repair" (Naprawa automatyczna) lub "Startup Repair couldn't repair your PC" (Program Naprawa podczas uruchomienia nie mógł naprawić komputera)

Rozwiązanie 1: Odłącz urządzenia zewnętrzne i ponownie uruchom komputer

 1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym klawiaturę, mysz, zewnętrzny dysk twardy, drukarkę, karty pamięci, płyty CD w napędach optycznych, oraz wszelkie adaptery kart w czytnikach kart. Czasami zewnętrzne urządzenia mogą zapobiegać uruchomieniu urządzenia do systemu Windows.           
  Uwaga: Odłącz również wszystkie zewnętrzne wyświetlacze. Jeśli jest to komputer stacjonarny, uruchom komputer z tylko jednym wyświetlaczem zewnętrznym, aby sprawdzić, czy komputer uruchamia się i wyświetla obrazy prawidłowo.
 2. Ponownie uruchom urządzenie: 
  • Jeśli widzisz ekran "Automatic Repair" (Naprawa automatyczna), na ekranie wybierz [Restart] (uruchom ponownie). Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.
  • Jeśli zobaczysz ekran "Startup Repair couldn't repair your PC" (Program Naprawa podczas uruchomienia nie mógł naprawić komputera) wybierz opcję [Shut down] (zamknij), aby wyłączyć urządzenie, a następnie włącz je z powrotem. Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości. 
  • Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania.
 3. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 2: Kontynuuj uruchamianie systemu Windows

 1. Na ekranie "Startup Repair" (naprawa podczas uruchamiania) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).      
 2. Na ekranie Choose an option screen (wybierz opcję) wybierz [Continue] (kontynuuj). System opuści ekran wyboru i będzie kontynuować uruchamianie systemu Windows.           
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.      
       
  Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania. 
 3. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:     
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS
   

Rozwiązanie 3: Rozpocznij Naprawę podczas uruchamiania

 1. Na ekranie "Startup Repair" (naprawa podczas uruchamiania) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).      
 2. Na ekranie Choose an option (wybierz opcję) wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy).      
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).      
 4. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [Startup Repair] (naprawa podczas uruchamiania). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. System Windows spróbuje zlokalizować i naprawić problemy.           
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.     
      
  Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 4: Wykonaj przywracanie systemu

Jeśli problem pojawił się niedawno i poprzednio utworzyłeś punkt przywracania systemu lub punkt przywracania utworzony przez system, możesz spróbować przywrócić system do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. 

Uwaga: Przeprowadzenie odzyskiwania systemu nie zmienia plików osobistych, ale może usunąć niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 1. Na ekranie "Startup Repair" (naprawa podczas uruchamiania) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).      
 2. Na ekranie Choose an option (wybierz opcję) wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy).
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).
 4. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [System Restore] (przywracanie systemu). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz punkt przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej na temat tworzenia Punktu przywracania systemu.           
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.     
      
  Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania. 
 5. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 5: Wykonaj resetowanie systemu Windows

Jeśli wszystkie kroki rozwiązywania problemów zostały ukończone, a problem nadal występuje, spróbuj ponownie zainstalować system operacyjny, aby przywrócić system do pierwotnej konfiguracji.

W przypadku korzystania z wbudowanej opcji resetowania systemu Windows, możesz wybrać spośród dwóch opcji resetowania: 

 • Keep my files (zachowaj moje pliki): Ta opcja powoduje ponowną instalację systemu Windows i usuwa zainstalowane programy i ustawienia, ale zachowuje pliki osobiste.
 • Remove everything (usuń wszystko): Ta opcja dokładnie usuwa wszystkie pliki osobiste, aplikacje i ustawienia przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows. 
 1. Na ekranie "Startup Repair" (naprawa podczas uruchamiania) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).      
 2. Na ekranie Choose an option (wybierz opcję) wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy).
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Reset this PC] (zresetuj komputer).      
 4. Wybierz, czy chcesz zachować dane osobiste, czy usunąć wszystko, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej na temat resetowania systemu i zachowania osobistych plików?.           
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.      
 5. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

 

Jeśli twój problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.

 

Zamrożony czarny ekran z komunikatem "Preparing Automatic Repair"(przygotowywanie Naprawy automatycznej)       

Zazwyczaj gdy twoje urządzenie wyświetla komunikat "Preparing Automatic Repair" (przygotowywanie Naprawy automatycznej), urządzenie powinno przejść do opcji "Diagnosing your PC" (diagnozowanie komputera) i możesz zobaczyć niebieski ekran "Automatic Repair" (naprawa automatyczna) lub "Recovery" (odzyskiwanie). 

Jednak jeśli przez dłuższy czas wyświetlany jest zamrożony czarny ekran z komunikatem "Preparing Automatic Repair" (przygotowywanie Naprawy automatycznej), spróbuj poniższych rozwiązań: 

 

Rozwiązanie 1: Odłącz urządzenia zewnętrzne 

Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym klawiaturę, mysz, zewnętrzny dysk twardy, drukarkę, karty pamięci, płyty CD w napędach optycznych, oraz wszelkie adaptery kart w czytnikach kart. Czasami zewnętrzne urządzenia mogą zapobiegać przechodzeniu urządzenia do ekranu naprawy.           
Po usunięciu podłączonych urządzeń sprawdź, czy rozwiązuje to twój problem. Jeśli nie, przejdź do kolejnego rozwiązania.

 

 

Rozwiązanie 2: Wymuś zamknięcie i wykonaj resetowanie CMOS

 1. Spróbuj wymusić wyłączenie i wykonaj resetowanie CMOS, aby przywrócić część sprzętową urządzenia do stanu domyślnego. Aby dowiedzieć się, jak wyczyścić CMOS, zapoznaj się z odpowiednimi artykułami pomocy:
  • W przypadku notebooków/komputerów All-in-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC).
  • W przypadku komputerów stacjonarnych: W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?.
   Uwaga: W przypadku modeli notebooków TP420IA oraz UX425IA nie odłączaj zasilacza (resetowanie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeśli nie masz pewności co do pełnego numeru modelu twojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem pomocy: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?.   
   Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
 2. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 3: Rozpocznij Naprawę podczas uruchamiania

 1. Ręcznie uruchom urządzenie w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Gdy twoje urządzenie nie uruchomiło się, naciśnij i przytrzymaj klawisz F9 na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
  Uwaga: Niektóre modele mogą wymagać naciśnięcia klawisza F12 na klawiaturze, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Jeśli klawisz F9 nie działa, naciśnij klawisz F12, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows.
 2. Przytrzymaj klawisz F9 lub F12 do momentu pojawienia się ekranu środowiska odzyskiwania systemu Windows.

  Uwaga: Po dwóch nieudanych próbach uruchomienia systemu, trzecie uruchomienie wprowadzi urządzenie w środowisko odzyskiwania systemu Windows. Jeśli nie możesz przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows za pomocą klawiatury, możesz również spróbować poniższych kroków:           
  A. Po uruchomieniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.
  B. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
  C. Po pierwszym pojawieniu się ekranie logo ASUS, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.           
  D. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.           
  E. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.
  F. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
  G. Twoje urządzenie zostanie całkowicie ponownie uruchomione i przejdzie w środowisko odzyskiwania systemu Windows.
 3. Na ekranie Choose an option screen (wybierz opcję) wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy).
 4. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).
 5. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [Startup Repair] (naprawa podczas uruchamiania). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. System Windows spróbuje zlokalizować i naprawić problemy.
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.
   
  Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania.        
 6. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 4: Wykonaj przywracanie systemu

Jeśli problem pojawił się niedawno i poprzednio utworzyłeś punkt przywracania systemu lub punkt przywracania utworzony przez system, możesz spróbować przywrócić system do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. 

Uwaga: Przeprowadzenie odzyskiwania systemu nie zmienia plików osobistych, ale może usunąć niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 1. Ręcznie uruchom urządzenie w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Szczegółowe kroki przechodzenia do środowiska odzyskiwania systemu Windows można znaleźć w Rozwiązaniu 3.
 2. Po przejściu w środowisko odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy)z ekranu Choose an option (wybierz opcję).
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).
      
 4. Na ekranie Advanced options (opcje zaawansowane) wybierz [System Restore] (przywracanie systemu). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz punkt przywracania sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej na temat tworzenia Punktu przywracania systemu.           
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.

  Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu operacyjnego Windows, przejdź do kolejnego rozwiązania.        
 5. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

Rozwiązanie 5: Wykonaj resetowanie systemu Windows

Jeśli wszystkie kroki rozwiązywania problemów zostały ukończone, a problem nadal występuje, spróbuj ponownie zainstalować system operacyjny, aby przywrócić system do pierwotnej konfiguracji.

W przypadku korzystania z wbudowanej opcji resetowania systemu Windows, możesz wybrać spośród dwóch opcji resetowania: 

 • Keep my files (zachowaj moje pliki): Ta opcja powoduje ponowną instalację systemu Windows i usuwa zainstalowane programy i ustawienia, ale zachowuje pliki osobiste.
 • Remove everything (usuń wszystko): Ta opcja dokładnie usuwa wszystkie pliki osobiste, aplikacje i ustawienia przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows. 
 1. Ręcznie uruchom urządzenie w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Szczegółowe kroki przechodzenia do środowiska odzyskiwania systemu Windows można znaleźć w Rozwiązaniu 3.
 2. Po przejściu w środowisko odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy)z ekranu Choose an option (wybierz opcję).
 3. Na ekranie Troubleshoot (rozwiąż problemy) wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane).           
 4. Wybierz, czy chcesz zachować dane osobiste, czy usunąć wszystko, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej na temat resetowania systemu i zachowania osobistych plików?.
  Jeśli twoje urządzenie uruchamia się w systemie Windows po ponownym uruchomieniu, upewnij się, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji systemu Windows oraz sterowniki do najnowszych wersji, aby zapobiec problemom w przyszłości.           
 5. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:           
  Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:      
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
  (w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
  Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
  Jak zaktualizować sterowniki przez aktualizację systemu w MyASUS

 

 

Jeśli twój problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.