Spoločnosť ASUS odporúča systém Windows 10 Pro.

  ASUS ZenBook UX430UQ

  Späť hore
  ASUS Splendid
  ASUS Tru2Life Video
  ASUS SonicMaster
  ASUS Touchpad
  ASUS GIFTBOX
  Ťažko uveriteľná výbava
  Pre všetky naše výrobky máme jednoduchý cieľ: obohatiť váš digitálny život. Náš exkluzívny softvér vylepšuje zvukové, vizuálne a dotykové prvky tak, aby vám poskytovali naozaj neuveriteľný zážitok. Užite si to!
  ASUS má skvelú radu exkluzívnych aplikácií špeciálne vytvorených pre zdokonalenie vášho notebooku ASUS. Patria medzi ne užitočné nástroje a programy pre každodennú prácu s počítačom, aplikácie skvalitňujúce vašu zábavu a softvér pre zvyšovanie produktivity. Všetky tieto aplikácie sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali zábavu a vyššiu produktivitu s vaším obľúbeným notebookom ASUS. Takže sa nezabudnite pozrieť na aplikáciu ASUS Giftbox a objavte úžasné veci, ktoré pre vás ASUS softvér môže urobiť!
  ASUS Splendid
  Skvele vyvážené farby
  Perfektný obraz za každých okolností.
  Venujeme veľkú pozornosť tomu, aby naše displeje ukazovali všetko čo najjasnejšie a najvernejšie.
  Čo je ASUS Splendid?
  Je nevyhnutný fakt, že žiadne dva LCD panely neukazujú presne rovnaké farby. Dôvodom tohto javu je celá rada faktorov, ktoré nemôžu byť úplne odstránené, ako sú rôzne variácie podsvietenia a bežné nepresnosti vznikajúce v priebehu výrobného procesu. Tieto rozdiely napriek tomu môžu byť minimalizované pozornou kontrolou kvality a doladením parametrov displeja. To je presne to, čím vyniká ASUS Splendid. Zjednodušene povedané je zaistené, že všetky naše zobrazovacie panely ukazujú identické, presné farby. Na technickej úrovni, ide o použitie kombinácie korekcií vo výrobnom procese (konkrétne gama korekcie a korekcie teploty farieb) a softvérového ladenia, po ktorom displej zobrazí konzistentné, presné farby, bez ohľadu na to, ktorý ASUS produkt práve používate.
  ASUS Splendid má štyri prednastavené režimy ovládané jedným kliknutím: Štandardný režim, režim Eye Care, Živý režim a Manuálny režim. Štandardný režim vám poskytuje optimalizované nastavenie z výroby, režim Eye Care znižuje úroveň modrého svetla pre pohodlné sledovanie a Živý režim inteligentne upraví nastavené zobrazenie, aby bol obraz naozaj energický a živý bez toho, aby tieto farby vyzerali umelo. Manuálny režim vám dáva kontrolu nad nastavením teploty farieb, takže si môžete nastaviť zobrazenie podľa svojich potrieb a preferencií. Vo východiskovom nastavení sú ASUS Splendid panely nastavené tak, aby zobrazovali čo najpresnejšie farby pre najlepší zážitok pri sledovaní. Uvedomili sme si však, že niekedy môže byť vhodné toto nastavenie zmeniť a farby trochu zvýrazniť saturáciou pre vaše fotografie alebo videá. Z tohto dôvodu sme pridali ďalšie tri voliteľné režimy - Eye Care, Živý a Manuálny - spolu so štandardným Normálnym režimom.
  Štandardný režim
  Kombinácia konzistentnej hodnoty gama a farebnej teploty naprieč všetkými panelmi ASUS Splendid znamená, že v Štandardnom režime sú farby zobrazené verne a konzistentne a čo najbližšie reálnym farbám. Štandardný režim je východiskovým režimom pre ASUS Splendid. Môžete ho však ľahko zmeniť na niektorý z ďalších troch režimov.
  Gama korekcie
  S gama korekciou
  Bez gama korekcie
  Nie je veľkým prekvapením, že ľudské oko pracuje iným spôsobom než LCD panel. LCD panel zobrazuje úrovne jasu lineárnym postupom zhodných digitálnych krokov, ale citlivosť oka k rozdielom jasu je nelineárna - to znamená, že oko je väčšmi citlivé na rozdiely medzi tmavšími odtieňmi než na tie jasnejšie. Pokiaľ by bola reakcia oka na zmenu odtieňa jasu pri prechodu z čiernej na bielu vyjadrená vo forme grafu, vznikla by krivka, ktorá sa nazýva gama krivkou. Aby výstup LCD displeja napodobnil túto krivku - aby zobrazoval odtiene so správnymi úrovňami jasu rovnako, ako ich vníma oko - je jeho výkon nutné upraviť pomocou gama korekcie. Bez gama korekcie by displej budil dojem, že má iba obmedzený počet odtieňov, pretože jemné prechody medzi mnohými odtieňmi by sa vytratili.
  Aby došlo ku korekcii gama parametrov, nastavili naši technici jas každého odtieňa zobrazeného na panely - od čistej čiernej až po čistú bielu - tak, že výstup kopíruje krivku gama. Tento proces gama korekcie tiež vyrovnáva drobné interné odchýlky, ktoré sú sprievodným javom všetkých LCD panelov. Túto korekciu aplikujeme pre každý displej Splendid ASUS tak, že každý panel má rovnakú štandardnú gama krivku. To je krivka s matematickou hodnotou 2,2, čo je štandardná hodnota gama používaná operačným systémom Windows.
  &
  Teplota farby
  10000K
  8000K
  6000K
  4000K
  2000K
  Gama korekcia rieši problém nelineárnej odozvy jasu oka, ale to nemá nič spoločné s presnosťou skutočných farieb. Ak chcete tento problém odstrániť, je nutné uskutočniť korekciu teploty farieb. Pokiaľ ste sa niekedy pozreli na niekoľko LCD panelov vedľa seba, tak hoci všetky zobrazujú čisto bielu obrazovku (napríklad v obchode), možno ste si všimli jemné odchýlky v odtieňoch. My sme tento problém vyriešili tým, že nastavíme odtieň čisto bielej obrazovky na pevnú, štandardnú hodnotu pri všetkých našich Splendid displejoch ASUS: táto hodnota sa nazýva teplota farieb.
  Vysoká teplota farieb spôsobuje, že čisto biela obrazovka vyzerá trochu modro (chladne), kým nižšie hodnoty vyzerajú červenšie a majú "teplejší" tón. Teplota farieb sa meria v Kelvinoch (K), čo je jednotka absolútnej teploty. Farebná teplota denného svetla sa obvykle považuje za referenčnú hodnotu a všetky Splendid panely ASUS sú upravené presne na túto farebnú teplotu.
  =
  ASUS Splendid - Štandardný režim
  S gama korekciou a korekciou farebnej teploty sa snímky viditeľné na panely ASUS zdajú byť veľmi blízko reálnym farbám.
  Režim Eye Care
  Režim Eye Care je špeciálny režim navrhnutý tak, aby bol vaším očiam zaručený komfort aj pri dlhodobom sledovaní displeja.
  Redukcia úrovne modrého svetla
  Pokiaľ ste vystavení pôsobeniu modrého svetla prostredníctvom moderného umelého osvetlenia príliš dlho, ohrozujete tým zdravie svojich očí. To samozrejme platí aj pre svetlo vyžarované LCD displejom. Režim ASUS Eye Care znižuje emisie modrého svetla až o 30% (v závislosti na vlastnostiach LCD panelu) tak, aby vaše oči boli chránené vždy, keď sa používa.
  Menej modrej, viac živej
  S technológiou Eye Care
  Bez technológie Eye Care
  Technológia ASUS Eye Care je veľmi odlišná od ostatných systémov znižujúcich emisie modrého svetla. Skôr než pomocou jednoduchého žltého filtru aplikovaného na celý obrázok, znižuje režim ASUS Eye Care modré svetlo na jeden pixel - to znamená, že používa podobnú technológiu, ktorú používame v Živom režime. Farby na každý jednotlivý pixel sú analyzované, či je prítomné modré svetlo a pokiaľ áno, jeho intenzita sa zníži.
  V prípade, že nie je modrá prítomná, je pixel ponechaný nezmenený. Tento inteligentný prístup znamená, že modré svetlo je znížené iba v prípade potreby, a výsledný obraz zachováva väčšinu živej farby, čo zaručuje oveľa prirodzenejší vzhľad.
  Šetrí vaše oči, nie kvalitu výsledného obrazu
  Technológia ASUS Eye Care šetrí vaše oči, nešetrí však kvalitu zobrazenia, ktorú vám prináša. Znižuje intenzitu modrého svetla tak, aby bolo šetrnejšie k vaším očiam pri zachovaní vernosti a dokonalých farieb obrazu.
  Živý režim
  V Živom režime aplikujeme pozorne vypočítané úpravy sýtosti farieb obrazov, aby vyzerali živšie a maximálne autenticky.
  Pôvodná farba
  Upravená Farba
  Cesta k dokonalosti, jeden pixel za druhým
  Na rozdiel od niektorých výrobcov, ktorí pridávajú na sýtosti farieb v rámci celého snímku, my počítame optimálnu sýtosť pre každý jednotlivý pixel zvlášť. Presne vypočítané hodnoty pre každý pixel berú v úvahu individuálne vlastnosti panelu, spolu s výsledkami našich psychofyzických štúdií, ktoré určujú subjektívne ľudské reakcie na intenzitu farby. Výsledkom je celková úroveň sýtosti farieb, ktorá nevyzerá umelo, ale vylepšuje farby, aby zobrazované objekty vyzerali skvele.
  Manuálny režim
  Aj keď sme vložili mnoho úsilia do zobrazovania najlepších obrázkov, uvedomujeme si, že niekedy môžete chcieť sami upraviť teplotu farieb displeja, ktorá bude odlišná od východiskovej hodnoty. Napríklad, keď budete pracovať v odlišných svetelných podmienkach, alebo len preto, aby obraz vyhovoval pre chladnejší alebo teplejší pocit zo zobrazovaných farieb.
  Upravte si teplotu farieb podľa vášho vkusu
  V manuálnom režime môžete ľahko upraviť teplotu farieb podľa vášho vkusu, v rozmedzí od -50 do +50, pomocou jednoduchého pohybu. Pokiaľ pripojíte externý ASUS Splendid displej k notebooku ASUS, a to buď aby ste duplikovali obrazovku prenosného počítača, alebo aby ste ho pripojili ako sekundárny displej, ASUS Splendid je automaticky vyradený z činnosti, aby sa zabránilo prípadným konfliktom. Pokiaľ je však externý displej použitý ako sekundárna obrazovka prenosného počítača, ASUS Splendid funguje bez akýchkoľvek problémov.
  ASUS Tru2Life Video
  Vždy perfektné video do posledného pixelu!
  Vždy perfektné video do posledného pixelu!
  Technológia ASUS Tru2Life Video umožňuje vašim videám vyzerať úžasne. Pomocou inteligentného softvéru, ktorý optimalizuje každý pixel v každom snímku videa, si budete môcť vychutnať tu najlepšiu možnú kvalitu obrazu.
  Čo je ASUS Tru2Life Video?
  ASUS Tru2Life Video je exkluzívna technológia vylepšenia obrazu, ktorá je podobná tým, ktoré používajú vysoko kvalitné televízory. Využíva inteligentné softvérové algoritmy pre optimalizáciu ostrosti a kontrastu každého snímku videa, takže videá vyzerajú jasnejšie, detailnejšie a realistickejšie. Vždy, keď váš počítač odošle obrázok alebo videosnímok, ASUS Tru2Life Video analyzuje každý pixel v snímku a optimalizuje jeho jas a ostrosť jednotlivo. Vylepšená ostrosť
  Tru2Life môže inteligentne optimalizovať viac než jeden milión hodnôt ostrosti na jeden snímok, čo má za následok zvýšenie detailu a tým realistickejší obraz.
  Vylepšený kontrast
  Inteligentné algoritmy v ASUS Tru2Life Video analyzujú histogram jasu pre každý pixel v každom snímku a potom inteligentne upravia hodnoty jasu a úrovne čiernej. To môže zlepšiť kontrast až o 200%, čím sa zobrazia aj skryté detaily v tmavých oblastiach pri zachovaní svetlých oblastí v rovnako brilantných farbách ako boli predtým!
  Konečný výsledok? Farebnejšie, živšie a ostrejšie videá s neuveriteľným kontrastom! Potom, čo ste videli ASUS Tru2Life Video v akcii, nebudete vedieť uveriť tomu, že ste niekedy mohli žiť bez neho! Vždy perfektné video do posledného pixelu! Technológia ASUS Tru2Life Video umožňuje vaším videám vyzerať úžasne. Pomocou inteligentného softvéru, ktorý optimalizuje každý pixel v každom snímku videa, si budete môcť vždy vychutnať tu najlepšiu možnú kvalitu obrazu.
  Vždy perfektné video do posledného pixelu!
  Technológia ASUS Tru2Life Video umožňuje vaším videám vyzerať úžasne. Pomocou inteligentného softvéru, ktorý optimalizuje každý pixel v každom snímku videa, si budete môcť vždy vychutnať tú najlepšiu možnú kvalitu obrazu.
  ASUS SonicMaster
  Dokonalý zvuk
  Neuveriteľne
  kvalitný zvuk.
  ASUS SonicMaster vám prináša neuveriteľne silný, krištáľovo čistý zvuk, ktorý sa dotkne vašich emócií svojim bohatstvom a krásou.
  Dokonalý hardvér.
  Pre reproduktory rozhodne neplatí, že jedna veľkosť je vhodná pre všetkých. Aby sme získali čo najlepší zvuk zo zariadenia, dali sme si veľmi veľa práce, aby sme sa uistili, že používame reproduktory, ktoré sú perfektnou voľbou pre fyzikálne vlastnosti konkrétneho počítača. Vždy pozorne vyberáme zo širokej škály tvarov, veľkostí a špecifikácií.
  Potom, čo náš tým ASUS Golden Ear vyberie ideálne reproduktory, spolupracuje s dizajnérmi výrobku, aby sme mali istotu, že reproduktory sú umiestnené v ideálnej polohe pre maximálnu vernosť zvuku. Toto rozhodnutie berie do úvahy mnoho zložitých faktorov, ako sú rozmery zvukovej komory i smer reproduktorov, ktorým budú nastavené.
  Vyladený softvér
  ASUS Golden Ear tým je skupina profesionálnych zvukových expertov zodpovedných za celý zvukový subsystém každého zariadenia. Vďaka spolupráci s prednými svetoznámymi firmami v oblasti audio technológií môže ASUS Golden Ear tým nájsť ideálne prispôsobené konštrukcie a doladiť audio hardvér a softvér na každom zariadení tak, aby bolo zaistené, že váš zvukový zážitok je maximálne vzrušujúci, pohlcujúci a nezabudnuteľný.
  Pokiaľ ste už pokročilý užívateľ, môžete prevziať plnú kontrolu nad nastavením grafického ekvalizéru ICEpower® a nastaviť vyváženie zvukových frekvencií tak, aby vyhovovali vášmu osobnému vkusu. (K dispozícii iba pre vybrané modely). Pre zariadenia vybavené ASUS SonicMaster, bez ohľadu na zdroj zvuku, je pripravených päť jednoduchých predvolieb aktivovaných jediným kliknutím, ktoré sú nakonfigurované s ideálnymi parametrami pre jednotlivé režimy: Hudba, Film, Hranie, Nahrávanie a Hovorené slovo.
  ASUS Audio Wizard

  Hudobný režim
  Ide o režim, ktorý vám prináša skutočne verný zvukový zážitok s minimálnymi úpravami, takže to, čo počujete, je presne to, čo pôvodný tvorca zamýšľal.

  Režim film
  Pre pohlcujúci zážitok z filmov, zvyšuje tento režim basové a výškové frekvencie, aby vám poskytol všetky výhody skvelých zvukových efektov, ako by ste sedeli v kine.

  Herný režim
  Tento režim použite, keď chcete zvýšiť každý zvukový detail v hre: zvuk motoru v pretekoch, alebo realisticky znejúce výbuchy v bojovej zóne. S pridaným priestorovým detailom v hernom režime sa budete môcť tešiť zo svetov mimo vašu predstavivosť.

  Režim Nahrávanie/Hovorené slovo
  Zle komprimované nahrávky so zlými basmi a skreslenými vysokými frekvenciami môžu znieť hrozne. Režim Nahrávania zaisťuje, že všetky vaše nahrávky sú jasné a dobre vyvážené.

  Manuálny režim
  Pokiaľ ste pokročilý užívateľ, môžete prevziať plnú kontrolu nad nastavením grafického ekvalizéru ICEpower® a nastaviť vyváženie zvukových frekvencií na vašom ASUS SonicMaster zariadení tak, aby vyhovovali vášmu osobnému vkusu. (K dispozícii iba pre vybrané modely).
  ASUS Touchpad
  Dokonalý touchpad
  Všetko na dosah
  ASUS touchpad ponúka intuitívne ovládanie, pričom máte všetko na dosah ruky. Je čas rozlúčiť sa s myšou.
  ASUS Touchpad - písanie rukou.
  Ešte viac zážitkov s intuitívnou technológiou ASUS Touchpad Handwriting. Tento inovatívny softvér poskytuje vášmu notebooku schopnosť rozpoznávania rukopisu, aj keď nemáte dotykový panel alebo pero pre tablet, a to je zvlášť užitočné, pokiaľ dávate prednosť písaniu rukou namiesto písania na klávesnici. ASUS Touchpad Handwriting pozná mnoho jazykov, a nie sú to len slová -
  rozoznáva číslice i symboly. Pozná bezpečne vaše ručne písané slová, takže pre zaistenie funkčnosti nemusíte prispôsobovať svoj štýl rukopisu. A tým to nekončí - je schopný dešifrovať chybne napísané slová a disponuje prediktívnym textom.
  Funkcia ASUS Handwriting je k dispozícii iba pre určité produkty.
  Rozoznávanie jazykov, vrátane slov, čísel a symbolov  
  Inteligentné rozpoznávanie rukopisu, vrátane písaného písma
  Intuitívne a presné dotykové ovládanie
  Všetky notebooky ASUS sú vybavené vysoko výkonnými touchpadmi, ktoré spĺňajú prísne požiadavky spoločnosti Microsoft pre štandard Precision Touchpad (PTP). Tieto touchpady sú navrhnuté tak, aby ste mohli zariadenie ovládať intuitívne, a umožní vám používať gestá systému Windows pre navigáciu a ovládanie aplikácií. Podporujú štvorprstové gestá systému Windows 10, takže môžete ľahko prepínať aplikácie, otvoriť Cortanu alebo Centrum akcií len kliknutím alebo pohybom po touchpade. Okrem toho, inteligentný systém palm-rejection zaistí, že systém pracuje iba s tými gestami prstov, ktoré majú ovládací význam, ostatné náhodné dotyky iných častí ruky alebo prechmaty sú ignorované. Je to najjednoduchší, najprirodzenejší spôsob, ako ovládať váš notebook - je čas rozlúčiť sa s myšou!
  Kliknutie
  Ľavý klik
  Vyťahovanie
  Označenie oblasti
  Zväčšiť / Zmenšiť
  Zovretie dvoch prstov
  Kliknutie
  Pravý klik
  Rolovanie
  Rolovať hore a dolu
  Pohyb tromi prstami
  Prepnúť medzi aplikáciami
  Kliknutie troma prstami
  Spustiť Cortanu
  Pohyb tromi prstami nahor
  Spustiť zobrazenie úloh
  Pohyb troma prstami dolu
  Zobraziť plochu
  Pohyb štyrmi prstami (Doprava/Doľava)
  Prepnúť medzi plochami
  Kliknutie štyrmi prstami
  Zobraziť informačnú lištu Centra akcií
  ASUS GIFTBOX
  Skvelý Softvér, iba pre vás!
  ASUS GIFTBOX ponúka radu populárnych aplikácií a exkluzívnych ponúk, ktoré odporúčame k rozšíreniu možností vášho notebooku ASUS. Patria medzi ne užitočné nástroje a pomôcky pre každodennú prácu s počítačom, aplikácie pre skvalitnenie vašej zábavy a zvyšovanie produktivity.
  Čo je ASUS GIFTBOX?
  ASUS GIFTBOX je portál, ktorý vám umožní prístup k stovkám najnovších a najpopulárnejších aplikácií, ktoré sú k dispozícii, vrátane aplikácií z Windows Store a klasických desktopových a webových aplikácií. Aplikácia ASUS Giftbox sa objaví v okamihu, kedy otvoríte svoj nový notebook ASUS vôbec po prvý krát a srdečne vás privíta do rodiny ASUS. To vám dáva možnosť obohatiť váš notebook o aplikácie, ktoré máte radi, takže váš notebook môže byť prispôsobený vašej osobnosti a vášmu štýlu hneď na začiatku.
  Ihneď po vybalení zo škatule
  ASUS GIFTBOX umožňuje zvoliť a používať vaše obľúbené aplikácie hneď po vybalení počítača zo škatule. Vo chvíli, keď zapnete nový notebook ASUS, objaví sa ASUS Giftbox ponúkajúci vám na stiahnutie stovky aplikácií, ktoré máte k dispozícii. Rýchle a ľahké nastavenie šetrí váš čas.
  Exkluzívne ponuky len pre vás
  Teraz, keď ste súčasťou rodiny ASUS, využite zľavy na prvotriedne aplikácie a ASUS exkluzívne ponuky. Uistite sa, že máte k dispozícii naše najnovšie ponuky. ASUS GIFTBOX ponúka zľavy a ponuky na prvotriedne aplikácie exkluzívne pre užívateľov ASUS. Ako jeden z niekoľkých vyvolených si môžete užívať znížené ceny najpopulárnejších aplikácií. Uistite sa, že tieto ponuky kontrolujete čo najčastejšie, aby vám žiadna neunikla. Neustále pridávame nové exkluzívne ponuky, takže môžete ušetriť peniaze za svoje obľúbené aplikácie.
  Všetky aplikácie, ktoré kedy budete potrebovať
  ASUS GIFTBOX ponúka stovky klasických desktopových aplikácií, webových aplikácií a aplikácií z Windows Store, aby ste mali z čoho vyberať. Zobrazujeme len tie najlepšie a najpopulárnejšie aplikácie, o ktorých vieme, že sa vám budú páčiť. Široká škála aplikácií zaručuje, že nájdete presne to, čo hľadáte. Nech už dávate prednosť hrám alebo aplikáciám pre prácu, ASUS GITFBOX vám ponúka všetko. Prechádzajte aplikácie podľa kategórií alebo zistite, ktoré sú najpopulárnejšie a najlepšie hodnotené aplikácie stiahnuté dnes.