Case Studies

ก้าวทันการศึกษาแห่งอนาคต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
ASUS ExpertCenter D3 Tower (D300TA)


ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ การมีความพร้อมด้านเครือข่ายโทรคมนาคม และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ก็ทำให้การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นความสำคัญในการวางพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน ไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนของครูผู้สอนให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้ปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน


เทคโนโลยีกับสถานศึกษาที่เดินไปข้างหน้าพร้อมกัน

อาจารย์อาสนี มณีจันทร์ทอง และอาจารย์สุนิสา ทันจันทร์ ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เล่าว่าการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากโรงเรียนเล็งเห็นว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเลือกศึกษาต่อในสาขาใด หรือทำงานในวิชาชีพใดก็ตาม


“เมื่อจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เราต้องคำนึงถึงความทนทานเป็นอันต้นๆ ส่วนเรื่องความมั่นใจในด้านอื่น ASUS เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานและคุ้มค่าแน่นอน”


“โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นลำดับต้นๆ เรามีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 30 เครื่อง นอกจากใช้ในการเรียนแล้ว ก็ให้ความสำคัญกับการใช้งานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วย เหตุนี้จึงมีการจัดอบรมครูสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่โรงเรียนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดหลักสูตรในโครงการพิเศษทวิศึกษา ก็ทำให้มีนักเรียนอีกกลุ่มที่จะได้เรียนเพื่อการใช้งานในโปรแกรมระดับสูงขึ้น อย่างนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะต้องเรียนทั้งการทำกราฟิก การเขียนโปรแกรม การตัดต่อ วันนี้คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน”


อาจารย์ทั้งสองท่านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 การเรียนออนไลน์ได้เกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่นก็ทำให้ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการสอนของตนมากขึ้นตามไปด้วย “เราฝึกอบรมครูในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น ทั้งการใช้โปรแกรม การตัดต่อวิดีโอ การประชุมออนไลน์ โดยเลือกใช้โปรแกรมที่ครูผู้สอนใช้งานง่าย และนักเรียนเองก็เลือกใช้ได้ง่ายด้วย อย่างช่วงที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน ก็สามารถเรียนด้วยการชมสด ผ่านทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน และมือถือ ไปจนถึงระบบ VRTV”คอมพิวเตอร์ที่ “ใช่” คือหัวใจการศึกษา

อาจารย์สุนิสาให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนักเรียนทุกคนของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จะต้องได้เรียนในวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6 และในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง ก็จะเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรงสำหรับนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย


“ปัจจุบันเรามีห้องคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นระดับชั้น ห้องสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก็จะลงโปรแกรมพื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉพาะ ส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่ต้องใช้งานโปรแกรมที่สูงขึ้น ก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์ที่แยกเฉพาะการใช้ด้านกราฟฟิกระดับสูงขึ้นไว้ให้ ซึ่งสเปคคอมพิวเตอร์ในแต่ละห้องจะแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนก็ต้องมีความทนทานสูง เราจึงมองที่ ASUS ExpertCenter D3 Tower D300TA เป็นอันดับแรกๆ ด้วย ส่วนเนื่องจากความโดดเด่นเรื่องความทนทาน และสเปคที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง”จากการเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ASUS เป็นการส่วนตัวมายาวนาน ยังทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านมั่นใจในชื่อแบรนด์ ASUS และเมื่อต้องตัดสินใจเลือก ASUS ExpertCenter D3 Tower (D300TA) ก็ตอบโจทย์ในหลายเหตุผล ตั้งแต่สเปคที่รองรับการใช้งานเอกสารทั่วไป ไปจนถึงงานกราฟิกระดับสูงที่ต้องการเครื่องสเปคแรง ขณะเดียวกันก็ยังมีซีพียูให้เลือกได้ทั้ง Intel Core i3, i5 และ i7 พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบครันในฐานะผู้ใช้งานจริง อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “โดยส่วนตัวใช้คอมพิวเตอร์ ASUS มายาวนาน และชื่นชอบเรื่องความทนทาน จริงๆ นอกจากสเปคที่ตอบโจทย์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนมีความจำเป็นมากที่จะต้องทนทาน เนื่องจากในแต่วันมีการเรียนการสอนค่อนข้างมาก และมีนักเรียนหลากหลายหมุนเวียนเข้ามาใช้งาน ดังนั้นเมื่อจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เราจึงต้องคำนึงถึงความทนทานเป็นอันต้นๆ เสมอ ส่วนเรื่องความมั่นใจในด้านอื่นๆ ASUS เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานและคุ้มค่าแน่นอน”


รายละเอียดเพิ่มเติม : ExpertCenter D300TA

Share