Case Studies

ASUS ExpertPC D340MC เสริมศักยภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี“นอกจากจากสเปคเครื่องที่เหมาะสมกับราคาแล้ว บริการหลังการขายของ ASUS เป็นอีกเหตุหนึ่งให้โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เลือกใช้และแนะนำ ASUS ExpertPC D340MC แก่โรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย”โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของทั้งโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นว่าทักษะนี้สำคัญอย่างมากในอนาคต นอกจากการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานแล้ว นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีโอกาสได้เรียนในหลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ ซึ่งผสมผสานการศึกษาทั้งในสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา เปิดเผยว่าความร่วมมือของโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทำให้เกิดหลักสูตรพิเศษ ‘ทวิศึกษา’ ขึ้น ด้วยเหตุนี้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบทวิศึกษาจึงได้เรียนทั้งวิชาในสายสามัญและสายอาชีวะ ด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ความร่วมมือนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้เองทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และก่อประโยชน์สำหรับผู้เรียนอย่างแท้จริง
เสริมทัพคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเด็กไทย


เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่โรงเรียนใช้อยู่เริ่มไม่อัปเดตและล่าช้า จึงส่งผลอย่างมากต่อการเรียนการสอน อาจารย์เอกราช ราชอุบล และอาจารย์นันทวัน เอรวัล ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการเรียนการสอนด้านนี้เปิดเผยว่า นอกจากจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนแล้ว ข้อจำกัดอีกประการที่มีผลต่อการเรียนการสอน คือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มเก่าและสเปคต่ำ ไม่ทันสมัยต่อการเรียนการสอนปัจจุบัน พอเครื่องช้า ความสนใจต่อการเรียนของนักเรียนก็ลดลง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะมองหาเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาตอบโจทย์การใช้งานด้านนี้


ASUS ExpertPC D340MC สเปกแรง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน Asus D340MC กับการเปลี่ยนในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยน และสร้างนิมิตหมายใหม่ต่อการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ด้วยเช่นกัน “ทางเราต้องการหาเดสก์ท็อปที่มีเสปคโดดเด่นและราคาที่คุ้มค่า ซึ่ง Asus D340MC สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุด โดยเสปคที่เลือกใช้คือ Intel® Core™ i5-8400 Processor เสริมด้วยตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 5(802.11 ac) ซึ่งสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้งานเพื่อการเรียนการสอน


นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลให้ ASUS ExpertPC D340MC กลายเป็นตัวเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโรงเรียนอีกด้วย “เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในห้องเรียนต้องใช้งานอย่างหนัก เนื่องจากมีการเรียนสอนตลอดทั้งวัน เครื่องจึงเปิดและใช้งานอย่างต่อเนื่องทั้งวันด้วย เราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทนทาน เครื่องคอมพิวเตอร์ Asus มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันเราก็ประเมินเรื่องราคากับสเปคเครื่องด้วย และพบว่า ASUS ExpertPC D340MC มีเสปคที่สูงเมื่อเทียบกับราคาและแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน หลังจากเปลี่ยนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว ก็ได้เห็นเลยว่า เครื่องเร็วขึ้น แรงขึ้นกว่าเดิมจริงๆ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็พบว่าประสิทธิภาพดีขึ้นถึงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว


คุณค่าแห่งความเชื่อมั่น คือสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานศึกษาที่เลือกเป็นเจ้าของ ASUS ExpertPC D340MC ในครั้งนี้ ยังได้แก่การรับประกันและบริการหลังการขาย ได้แก่ “3 Year Onsite Service” บริการซ่อมถึงที่ 3 ปี “3 Year Global Warranty” รับประกัน 3 ปีทั่วโลก และ “1 Year Perfect Warranty” รับประกันอุบัติเหตุ 1 ปี ที่รองรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดโดยคาดไม่ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า การรับประกันและบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึงมีความผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียนต้องผ่านการใช้งานอย่างหนัก ดังนั้นบริการที่เข้ามารองรับก็ทำให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจได้มากขึ้น นอกจากจากสเปคเครื่องที่เหมาะสมกับราคาแล้ว บริการหลังการขายของ ASUS เป็นอีกเหตุหนึ่งให้โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เลือกใช้และแนะนำ ASUS ExpertPC D340MC แก่โรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ASUS ExpertPC D340MC

Share