Case Studies

โอกาสทางการศึกษาก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา, ASUS ExpertCenter D300TA
ทุกวันนี้ภาคการศึกษากำลังขับเคลื่อนตัวเองไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่เพียงแต่การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยไว้สำหรับสืบค้นข้อมูลเท่านั้น แต่ในส่วนของวิชาการเรียนการสอนปัจจุบัน ยังได้บรรจุวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอาไว้ในบทเรียน สำหรับปูพื้นสำหรับนักเรียนทุกระดับเพื่ออนาคต เหตุนี้โรงเรียนจึงต้องพร้อมตั้งแต่การมีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ“ASUS ExpertCenter D300TA ตอบโจทย์เรื่องสเปกที่เหมาะสมกับการใช้งาน และที่น่าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของแบรนด์ ASUS คือความทนทาน”

ผู้อำนวยการโรงเรียน “สว่าง ดีมา” จากโรงเรียนช่องแมววิทยาคม อำเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เล่าถึงความสำคัญของการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี และการมีสื่อสารสนเทศในโรงเรียนในปัจจุบันว่า ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมาก เนื่องจากช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนจึงต้องพร้อมพัฒนาด้านนี้ตั้งแต่การมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ และมีบุคลากรที่มีความสามารถ

“โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญระดับตำบล เรามุ่งพัฒนาโรงเรียนไปในทุกๆ ด้าน ทั้งการมอบความรู้และการปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยตั้งใจอยากให้ห้องคอมพิวเตอร์มีความพร้อม ทั้งการมีเครื่องที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต เราขยายห้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน รวมถึงให้ความสำคัญด้วยการเพิ่มครูด้านคอมพิวเตอร์ถึง 2 ท่าน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียน”คอมพิวเตอร์เพื่อสนองตอบรูปแบบการเรียนการสอนใหม่
ASUS ExpertCenter D300TA

ความน่าสนใจอย่างหนึ่งในภาคการศึกษาในปัจจุบัน คือการเพิ่มเติมวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น หนึ่งในวิชาที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมการเรียนการสอนคือ วิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในปัจจุบัน นักเรียนที่เรียนในวิชานี้จะได้เริ่มต้นเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านนี้ โดยการเรียนการสอนด้านนี้เองก็ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับทำการสอนการเขียนโปรแกรมด้วย แต่ที่ผ่านมาปัญหาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คือเครื่องไม่ทันสมัยและเป็นเครื่องรุ่นเก่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันยุค”

วันนี้โรงเรียนช่องแมววิทยาคมได้เลือก
ASUS ExpertCenter D300TA เป็นคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนการเรียนการสอนในโรงเรียน ความโดดเด่นที่น่าสนใจของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ มาพร้อมพลังการประมวลผลที่ดีเยี่ยม ใช้ขุมพลังจากโปรเซสเซอร์ Intel® Core™i3 เจนเนอเรชั่นที่ 10 ที่ล้ำสมัย พร้อมหน่วยความจำ DDR4 รุ่นล่าสุด“การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอ้างอิงจากข้อกำหนดของกระทรวงไอซีทีด้วยส่วนหนึ่ง และพิจารณาตามความเหมาะสมของการใช้งานจริง อย่างการใช้งานของนักเรียนภายในโรงเรียนของเรา เมื่อพิจารณาแล้วก็เหมาะสมกับการใช้ หน่วยประมวลผล Intel® Core™i3 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วน เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเขียนโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน เน้นการใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ไม่ได้เน้นเรื่องการตัดต่อ ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่สเปกสูงเกินความจำเป็น แต่ก็ตอบโจทย์เรื่องการประมวลผลที่ราบรื่น และที่ประทับใจอย่างหนึ่งของ ASUS ExpertCenter D300TA คือการใช้ฮาร์ทดิสแบบ SSD ที่ทำให้เครื่องเร็วมาก”

จากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ASUS เป็นการส่วนตัวของครูอาจารย์ฝ่ายคอมพิวเตอร์มาแล้ว เหตุผลหนึ่งของการเลือก ASUS ExpertCenter D300TA ในครั้งนี้ยังรวมถึงความประทับใจในความทนทานของตัวเครื่องด้วย ความทนทานจำเป็นอย่างมากสำหรับการใช้งานภายในสถานศึกษาที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เชื่อแน่ว่า ASUS ExpertCenter D300TA ครั้งนี้จะเปิดโอกาสในการเรียนรู้ครั้งใหม่ให้กับนักเรียนได้อีกมากมายและตอบโจทย์การใช้งานอีกยาวนาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ASUS ExpertCenter D300TA

Share