มอบการดูแลที่ดีที่สุดจาก เอซุส

Assured
Quality
Always-on
Support
All-around
Coverage
Added-value
Experience
ภายใต้เงื่อนไขการดูแล 4A
โน้ตบุ๊กเอซุส* จะได้การรับประกัน
Onsite service สูงสุด 3 ปี และ International warranty สูงสุด 3 ปี รวมถึง Perfect
Warranty 1 ปีแรก (ประกันอุบัติเหตุ)
* เฉพาะโน้ตบุ๊กรุ่นที่กำหนด และต้องซื้อผลิตภัณฑ์หลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (อ้างอิงจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
รุ่นที่ได้รับการบริการ On-Site Service


Zenbook /
ProArt Studiobook
Vivobook
ROG
Gaming
TUF
Gaming
ประกันอุบัติเหตุคือ อะไร?

เพื่อให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ทางเอซุสได้เพิ่มการรับประกัน Perfect Warranty หรือ ประกันอุบัติเหตุ ใน 1 ปีแรก คุ้มครองผลิตภัณฑ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น น้ำหกใส่ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเครื่องตกหล่น เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ประกันพื้นฐานจากโรงงานจะไม่ครอบคลุมการคุ้มครอง (เอซุส จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 80% และลูกค้าชำระเพียง 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่านั้น)

Accidental
Drop
Accidental
Breakage
Liquid
Spills
Electrical
Surge
 
ROG SLASH|Apparels, Bags and Gears|ASUS ประเทศไทย