Upgraded Warranty,
Upgraded Protection.

แพ็คเกจขยายการรับประกัน ASUS พร้อมเลือกการคุ้มครองให้เหมาะกับความต้องการคุณ

ขยายการรับประกันอุบัติเหตุ
ลูกค้าสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุปีที่ 2 เพิ่มได้ โดยการรับประกันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้ง 100% หากเกิดอุบัติเหตุในปีที่ 2
ขยายหรืออัปเกรดการรับประกันตัวเครื่อง
ลูกค้าสามารถซื้อปีการรับประกันเพิ่มขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นขยายการรับประกันตัวเครื่อง อัพเกรดเป็นประกันแบบออนไซต์
On-Site Service

ช่างผู้เชี่ยวชาญจากเอซุส พร้อมดูแลเครื่องให้ลูกค้าถึงบ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกนัดหมาย

ASUS Premium Care
Packages
Select either Consumer Laptop, Gaming Laptop or
ProArt Studiobook
for a tailor-made APC packages:​

Zenbook Notebook


Vivobook Notebook
ROG Notebook


TUF Gaming Notebook
ProArt Notebook*ทางเอซุสฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 80% โดยที่ลูกค้าชำระเพียง 20% ของค่าใช้จ่ายเท่านั้น
**ทางเอซุสฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 100% ของการรับประกันอุบัติเหตุปีแรก

ปล. เงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุ ลูกค้ามีสิทธิ์ขอรับบริการ 1 ครั้งต่อปีในระยะเวลาที่คุ้มครอง

การซื้อ ASUS Premium Care

ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อเพื่อขยายการรับประกันให้เครื่องของตัวท่านเองง่ายๆ 2 ช่องทาง
โดยลูกค้าจะต้องซื้อภายใน 180 วันหลังจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์