ขั้นตอนการรับบริการซ่อมสินค้า

เอซุสขอแนะนำ 3 วิธีการ ให้ลูกค้าได้เลือกตามความสะดวก ดังนี้

วิธีที่ 1
การขอรับบริการออนไซต์ตามขั้นตอนดังนี้
1

เข้าเว็บไซต์
https://as-rma-asus.com/th เพื่อขอรับบริการ On-Site
2

เจ้าหน้าที่ On-Site Service จะติดต่อกลับผ่านเว็บไซต์ภายใน 2 ชม. หลังจากลูกค้าติดต่อเปิดงาน
3

เจ้าหน้าที่ประเมินงานซ่อมและส่งเรื่องเพื่อขอเบิกอะไหล่
4

เจ้าหน้าที่ On-Site ติดต่อลูกค้าช่วงเช้าของวันนัด เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่
5

เจ้าหน้าที่ออนไซต์ติดต่อกลับลูกค้าอีกครั้ง ในช่วงเช้าของวันที่นัด เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่
6

เจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการ ตามเวลานัดหมาย
วิธีที่ 2
ขั้นตอนก่อนการส่งซ่อมที่ 7-11
1

เข้าเว็บไซต์ https://www.asus.com/th/support/rcbooking/
2

เลือกสินค้าที่ต้องการจองบริการ
3

เลือกบริการส่งเครื่องซ่อมที่ 7-11
4

ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ( Serial number, S/N ) ที่ท่านต้องการส่งซ่อม
5

กรอกข้อมูลพื้นฐาน, รหัสสาขา 7-11
5 หลัก (ค้นหารหัสสาขา) และอาการปัญหาของเครื่อง
6

พรินต์เอกสารใบส่งซ่อมที่ได้รับในอีเมล แปะหน้ากล่องพัสดุ เพื่อนำส่งสาขา 7-11
วิธีที่ 3
วอคอินเช้าศูนย์บริการ
1
Find Nearest Service Center
ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
2
Walk-in
นำโน้ตบุ๊กเอซุส เข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด

Get Support

ติดต่อเราโทร :
02-401-1717
ทุกวัน เวลา :
8:30 - 23:59