ข้อมูลสำคัญ

วิธีค้นหาหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

อัปเดตล่าสุด : 2022/07/20

ชนิดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 MyASUS

 • ตรวจสอบหมายเลขซีเรียลผ่านแอปพลิเคชั่น MyASUS
 • หมายเลขซีเรียล พิมพ์อยู่ใต้คำว่า “หมายเลขผลิตภัณฑ์”
 • ดาวน์โหลด MyASUS คลิกที่นี่

         

เมนบอร์ด

 • โปรดตรวจสอบกล่องแพคเกจภายนอกสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล พิมพ์อยู่หลังจากคำว่า “Serial No :”

โน้ตบุ๊ค

 • โปรดตรวจสอบที่ฐานของโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์ (10 ตัวอักษร)
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ที่ส่วนบนของฉลากสติ๊กเกอร์หลังจากคำว่า “Serial No:”
 • โปรดตรวจสอบที่ฐานของโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์ (15 ตัวอักษร)
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

ที่เก็บข้อมูลออปติคัล

 • โปรดตรวจสอบกล่องแพคเกจภายนอกสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

กราฟิกการ์ด

 • โปรดตรวจสอบกล่องแพคเกจภายนอกสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ที่ส่วนบนของฉลากสติ๊กเกอร์หลังจากคำว่า “Serial No:”

PDA

 • โปรดตรวจสอบฐานของ PDA
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

ไวร์เลส

 • โปรดตรวจสอบฐานของผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ก
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี
 • โปรดตรวจสอบฐานของผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ก
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

โทรศัพท์มือถือ

 • โปรดตรวจสอบด้านหลังของโทรศัพท์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN:”

แบร์โบน

 • โปรดตรวจสอบด้านหลังของแบร์โบน
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN:”

ดิจิตอลโฮม

 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ที่ด้านข้างของกล่องบรรจุ
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดีโดยมี 12 ตัวอักษร
 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ที่แสดงบนแผ่นด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดีโดยมี 12 ตัวอักษร

Eee PC

 • โปรดตรวจสอบที่ฐานของ Eee PC ของคุณสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN:”

HSDPA การ์ด

 • โปรดตรวจสอบที่ฐานของ HSDPA การ์ดของคุณสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN:”

วิทยุอินเทอร์เน็ต ASUS (AIR)

 • โปรดตรวจสอบที่ฐานของ AIR ของคุณสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN:”

เดสก์ทอป

 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ใกล้กับแผง I/O หรือ PCI สล็อตที่ด้านหลังของเครื่อง
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN.”

จอภาพ

 • โปรดตรวจสอบฉลากที่มี SN บนฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์ (a) หรือบนกล่องแพคเกจ (b)
 • โปรดตรวจสอบฉลากที่มี SN บนฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์ (a) หรือบนกล่องแพคเกจ (b)

ระบบเน็ตเวิร์ก

 • โปรดตรวจสอบฐานของผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ก
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี
 • โปรดตรวจสอบฐานของผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ก
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ (แร็คเมาต์)

 • โปรดตวจสอบฉลากที่พิมพ์ของระบบเซิร์ฟเวอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี
 • หมายเลขซีเรียลสามารถพบได้ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง (1) หรือที่ส่วนบนของฝาตัวเครื่อง (2)

ระบบเซิร์ฟเวอร์ (ทาวเวอร์)

 • โปรดตวจสอบฉลากที่พิมพ์ของระบบเซิร์ฟเวอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี
 • หมายเลขซีเรียลสามารถพบได้ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

เมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

 • โปรดตวจสอบฉลากที่พิมพ์ของเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

เมนบอร์ดเวิร์กสเตชั่น

 • โปรดตวจสอบฉลากที่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์เวิร์กสเตชั่น
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี

ออลอินวัน

 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ใกล้กับพอร์ต I/O ที่ด้านหลังของเครื่อง
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN.”

Eee Pad

 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ที่แสดงบนกรอบด้านข้าง หรือกล่องแพคเกจของผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์บนใบรับประกัน
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN”หรือข้างใต้บาร์โค้ด
 • โปรดตรวจสอบหมายเลขซีเรียลใน “การตั้งค่า” -> ”เกี่ยวกับแท็บเล็ต” -> ”สถานะ”

Eee Note

 • โปรดตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ที่แสดงบนกรอบด้านข้าง หรือกล่องแพคเกจของผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์บนใบรับประกัน
 • หมายเลขซีเรียล แสดงอยู่ด้านล่างบาร์โค้ดพอดี หลังจากคำว่า “SN” หรือข้างใต้บาร์โค้ด