ข้อมูลสำคัญ

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค

อัปเดตล่าสุด : 2024/03/26

การรับประกันที่จำกัดบนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Asus ไม่คุ้มครองซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ; ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ ASUS หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ใช่ยี่ห้อ ASUS

ASUS รับประกันว่าโน้ตบุ๊ค ASUS ที่คุณซื้อ ปราศจากข้อบกพร่องเนื่องจากตัววัสดุและฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติ ช่วงเวลาการรับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อ ที่อ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินที่มีการระบุวันทีศูนย์บริการหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานการซื้อ ในขณะที่ขอรับบริการการรับประกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับบริการการรับประกันฮาร์ดแวร์ ถ้าเครื่องจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมภายในช่วงเวลาการรับประกัน.

ระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน ASUS จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องให้ตามที่เห็นสมควร ชิ้นส่วนหรือโมดูลที่ถูกถอดออกภายใต้การรับประกันที่จำกัดนี้ จะกลายเป็นทรัพย์สินของ ASUS

A.ข้อยกเว้นจากบริการการรับประกันที่จำกัดนี้

ASUS ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานโดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ ที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน เช่น การช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ การรับประกันคุ้มครองเฉพาะความล้มเหลว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน และภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ รวมทั้งความบกพร่องเนื่องจากวัตถุดิบและฝีมือแรงงาน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมต่อกรณีต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ถูกถอดประกอบ ซ่อม และ/หรือดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • หมายเลขผลิตภัณฑ์บนโน้ตบุ๊ค องค์ประกอบ หรืออุปกรณ์เสริมได้รับการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือลบออก
 • สติ๊กเกอร์การรับประกันมีรอยฉีกขาด หรือเปลี่ยนแปลง
 • มีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายจากธรรมชาติ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรืออุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกต้อง การละเลยเพิกเฉย หรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง หรือใช้ในสภาวะที่ผิดปกติ
 • มีความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์)
 • มีความเสียหายที่เกิดจากการผิดพลาดของระบบไฟฟ้าภายนอก หรืออุบัติเหตุใดๆ
 • มีความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือตามตัวแปรการจัดเก็บ หรือสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้
 • มีความเสียหายจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย ASUS
 • มีความเสียหายหรือการสูญหายของโปรแกรม ข้อมูล หรือ สื่อจัดเก็บที่ถอดได้ หรือถ้ามีค่าใช้จ่ายจากการกู้โปรแกรมหรือข้อมูล
 • มีความเสียหายจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม หรือจากไวรัส
 • มีการสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมหรือการทดแทน

การส่งซ่อมโน้ตบุ๊คไปยังศูนย์บริการของ ASUS หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS ระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่า การซ่อมจะไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกัน และคำขอของคุณสำหรับบริการในการรับประกัน

ทั้งศูนย์บริการ ASUS, ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ ASUS, และ ตัวแทนจำหน่ายของ ASUS จะไม่รับผิดชอบถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณส่งมาซ่อมยังศูนย์บริการ ASUS, ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Asus, และตัวแทนจำหน่ายของ ASUS ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม คุณควรสำรองหรือลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งซ่อม

ศูนย์บริการ ASUS, ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Asus จะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนตัว โปรแกรม หรือสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดเข้าออกได้ใดๆ ASUS ไม่รับผิดชอบสำหรับการกู้คืน หรือการติดตั้งใหม่ของข้อมูลหรือโปรแกรมใดๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งให้โดย ASUS เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ:

 • ช่วงเวลาการรับประกันอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้หากความเสียหาย/อาการเสียมีสาเหตุจาก การจัดการ/การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การทำลาย
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้หากฉลากหมายเลขซีเรียล ลอก ถูกแกะ หรือฉีกขาด
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้ ถ้ามีการถอดชิ้นส่วนโดยผู้ใช้ หรือศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS
 • โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจ "ASUS Premium Care" บนไซต์สนับสนุนของ ASUS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขยายการรับประกัน หรือแพคเกจการรับประกันพิเศษ สำหรับบริการระหว่างการคุ้มครองของการขยายการรับประกัน หรือติดต่อ ASUS Service Hotline 02-401-1717 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดสินค้าและข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดงานรับประกันข้างต้นนี้ ไม่รวมถึงสินค้าในกลุ่มองค์กรเฉพาะกิจ