วิธีการใช้งาน Windows Update บนระบบปฎิบัติการและวิธีการอัพเดท BIOS ผ่าน Windows Update

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 11 

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อดำเนินการ Windows Update:

 1. พิมพ์และค้นหา [Windows Update settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. คลิก [Check for updates].
 3. หากมีการอัปเดตฟีเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การอัปเดตนั้นจะปรากฏแยกต่างหากในหน้า Windows Update และเริ่มดาวน์โหลดและติดตั้ง การอัปเดตบางอย่างอาจจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเติม "ติดตั้งทันที" ด้วยตัวเอง
 4. การอัปเดตบางอย่างอาจขอให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเลือก [Restart now]④ หากคุณยังไม่ต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือก กำหนดเวลาการรีสตาร์ท เพื่อตั้งค่ากำหนดการรีสตาร์ทได้
  หมายเหตุ: ก่อนรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดบันทึกงานปัจจุบันของคุณ
 5. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นและทำตามขั้นตอนการอัพเดทแล้ว คุณสามารถเลือก Update history เพื่อดูข้อมูลของข้อมูลการอัพเดทก่อนหน้า

 

อัพเดต BIOS ผ่านการอัพเดต Windows:

Windows เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Windows 8.1 จะไม่สามารถอัปเดต bios ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ ASUS ที่ติดตั้ง Windows 10/11 ไว้เท่านั้นที่จะสามารถอัพเดตได้

 1. เมื่อดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS และพร้อมที่จะติดตั้งแล้ว Windows อาจป๊อปอัปข้อความดังภาพด้านล่าง แจ้งว่าระบบจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนที่ BIOS จะได้รับการอัปเดต

  หรือคุณจะเห็นข้อความที่คล้ายกันใน Device manager > Firmware > System firmware > Properties
 2. บันทึกงานปัจจุบันของคุณแล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หน้าจอกะพริบของ BIOS จะปรากฏขึ้นดังนี้ (หน้าจอกะพริบของ BIOS จะแตกต่างกันไปตามรุ่น)
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ AC อยู่ เพื่อให้ระบบมีเวลาเพียงพอในการแฟลชไบออส และอย่าปิดเครื่องในระหว่างการแฟลชไบออส มิฉะนั้นระบบอาจไม่ทำงานอีกต่อไป และจะต้องส่งเข้ารับการซ่อมแซมหากไบออสกะพริบ หากกระบวนการถูกขัดจังหวะ!
  ระหว่างกระบวนการอัพเดต BIOS แถบแสดงความคืบหน้าบนหน้าจอจะเลื่อนจากซ้ายไปขวา ซึ่งจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ Windows แสดงว่า BIOS ได้รับการอัปเดตสำเร็จแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ [Notebook] วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของ BIOS เพื่อตรวจสอบว่าอัพเดต BIOS สำเร็จหรือไม่

โปรดระวังไม่ให้กระบวนการอัพเดต BIOS ถูกขัดจังหวะในระหว่างการแฟลช และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ AC แล้ว และลองเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าระบบจะทำการแฟลช BIOS ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่ มิเช่นนั้นจะต้องส่งเข้ารับการซ่อมการหากแฟลช BIOS ล้มเหลว และหน้าจอไม่แสดงผล

 

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อดำเนินการ Windows Update:

 1. พิมพ์และค้นหา [Windows Update settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. คลิก [Check for updates].
 3. หากมีการอัปเดตฟีเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การอัปเดตนั้นจะปรากฏแยกต่างหากในหน้า Windows Update และเริ่มดาวน์โหลดและติดตั้ง การอัปเดตบางอย่างอาจจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเติม "ติดตั้งทันที" ด้วยตัวเอง
 4. การอัปเดตบางอย่างอาจขอให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเลือก [Restart now]④ หากคุณยังไม่ต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือก กำหนดเวลาการรีสตาร์ท เพื่อตั้งค่ากำหนดการรีสตาร์ทได้
  หมายเหตุ: ก่อนรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดบันทึกงานปัจจุบันของคุณ
 5. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นและทำตามขั้นตอนการอัพเดทแล้ว คุณสามารถเลือก Update history เพื่อดูข้อมูลของข้อมูลการอัพเดทก่อนหน้า

 

อัพเดต BIOS ผ่านการอัพเดต Windows:

Windows เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Windows 8.1 จะไม่สามารถอัปเดต bios ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ ASUS ที่ติดตั้ง Windows 10/11 ไว้เท่านั้นที่จะสามารถอัพเดตได้

 1. เมื่อดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS และพร้อมที่จะติดตั้งแล้ว Windows อาจป๊อปอัปข้อความดังภาพด้านล่าง แจ้งว่าระบบจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนที่ BIOS จะได้รับการอัปเดต

  หรือคุณจะเห็นข้อความที่คล้ายกันใน Device manager > Firmware > System firmware > Properties
 2. บันทึกงานปัจจุบันของคุณแล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หน้าจอกะพริบของ BIOS จะปรากฏขึ้นดังนี้ (หน้าจอกะพริบของ BIOS จะแตกต่างกันไปตามรุ่น)
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ AC อยู่ เพื่อให้ระบบมีเวลาเพียงพอในการแฟลชไบออส และอย่าปิดเครื่องในระหว่างการแฟลชไบออส มิฉะนั้นระบบอาจไม่ทำงานอีกต่อไป และจะต้องส่งเข้ารับการซ่อมแซมหากไบออสกะพริบ หากกระบวนการถูกขัดจังหวะ!
  ระหว่างกระบวนการอัพเดต BIOS แถบแสดงความคืบหน้าบนหน้าจอจะเลื่อนจากซ้ายไปขวา ซึ่งจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ Windows แสดงว่า BIOS ได้รับการอัปเดตสำเร็จแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ [Notebook] วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของ BIOS เพื่อตรวจสอบว่าอัพเดต BIOS สำเร็จหรือไม่

 

โปรดระวังไม่ให้กระบวนการอัพเดต BIOS ถูกขัดจังหวะในระหว่างการแฟลช และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ AC แล้ว และลองเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าระบบจะทำการแฟลช BIOS ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่ มิเช่นนั้นจะต้องส่งเข้ารับการซ่อมการหากแฟลช BIOS ล้มเหลว และหน้าจอไม่แสดงผล