Tärkeet tiedot

Kuluttajakannettavien takuukäytäntö

Päivitetty viimeksi : 2013/12/18

ASUSin laitteisiin sisältyy rajoitettu takuu. Tämä rajoitettu takuu ei korvaa mitään sovelluksia tai ohjelmistoja, muita kuin ASUS-merkkisiä tuotteita tai muita kuin ASUS-merkkisiä oheislaitteita.

ASUS vakuuttaa, ettei ostamassasi ASUSin kannettavassa tietokoneessa ilmene rajoitetun takuun voimassaoloaikana mitään materiaalivikoja tai työnlaatuun liittyviä vikoja. Rajoitettu takuu alkaa ostopäivästä. Ostokuitti, josta ostopäivä käy ilmi, on ostopäivän ajankohdan tositteesi. ASUS Service Center -huollot tai valtuutetun huoltopalveluiden tarjoavat voivat pyytää sinua näyttämään ostotositteen, ennen kuin he ryhtyvät suorittamaan takuuhuoltotoimenpiteitä. Olet ostajana oikeutettu laitteen takuuhuoltoon, mikäli laitetta tarvitsee huoltaa tai korjata rajoitetun takuun aikana.

ASUS joko korjaa tai vaihtaa – täysin oman harkintansa mukaan – viallisen osan, mikäli rajoitettu takuu on voimassa. Kaikki tämän rajoitetun takuun puitteissa vaihdetut varaosat ja moduulit ovat vaihtamisen jälkeen ASUSin omaisuutta.

A. Rajoitetun takuupalvelun poikkeustilanteet

ASUS ei takaa, että tämä laite toimii virheettömästi tai ilman minkäänlaisia katkoksia. Kaikki tuotteen takuuseen liittyvät tekniset ja muut tukitoimet, kuten tuotteen asennukseen ja tietoihin liittyvä puhelinneuvonta, annetaan ilman minkäänlaisia takuita. Takuu kattaa ainoastaan takuuaikana ja normaaleissa käyttöolosuhteissa ilmenneet viat ja toimintahäiriöt sekä kaikki materiaalivirheistä tai huonosta työnlaadusta aiheutuneet viat. Takuu ei ole voimassa, jos:

 • joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on yrittänyt peukaloida, korjata tai muulla tavoin muokata tuotetta,
 • kannettavan tietokoneen, komponenttien tai oheislaitteiden sarjanumero on muutettu, poistettu tai sotkettu,
 • takuusinetit on rikottu tai vaihdettu,
 • vaurio on aiheutunut onnettomuudesta, luonnonmullistuksesta, tahallisesta tai tahattomasta väärinkäytöstä, laiminlyönneistä tai väärin tehdystä kunnossapidosta tai epätavallisista käyttöolosuhteista,
 • vaurio on aiheutunut oheislaitteen (esim. näytön tai näppäimistön) virheellisestä asennuksesta tai liitännästä,
 • vaurio on aiheutuneet sähköviasta tai jonkinlaisesta onnettomuudesta,
 • vaurio on aiheutunut siitä, että laitetta on käytetty olosuhteissa, jotka poikkeavat käyttöohjeessa ilmoitetuista käyttöä ja varastointia koskevista rajoituksista,
 • vaurio johtuu osista, jotka eivät ole ASUSTeKin valmistamista tai myymiä,
 • vauriossa on kyse ohjelman, tietojen tai siirrettävän tallennusvälineen katoamisesta tai jos ohjelman tai tietojen palauttamisesta aiheutuu kustannuksia,
 • jos vaurio on aiheutunut kolmannen osapuolen ohjelmistosta tai viruksesta,
 • jos vauriossa on kyse ohjelmiston tai tietojen sellaisesta katoamisesta, jota voi tapahtua korjaus- tai vaihtotoimenpiteiden yhteydessä.

Se, että käyttäjä palauttaa kannettavan tietokoneen takuuajan puitteissa Asus Notebook Service Center -huoltoon tai valtuutettuun Asusin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, ei tarkoita sitä, että se korjataan automaattisesti veloituksetta. Kun huolto vastaanottaa käyttäjän palauttaman tuotteen, heillä on oikeus tarkistaa, että takuu on voimassa ja käyttäjälle on oikeus vaatia takuuhuoltoa.

Asus, Asus Notebook Service Center -huolto, Asusin valtuuttama huoltoliike tai jälleenmyyjä eivät vastaa missään tilanteessa mistään luottamuksellista, henkilökohtaisista tai yrityksen omistamista tiedoista, joita Asusille, Asus Notebook Service Centre -huoltoon tai Asusin valtuuttamaan huoltoon palautetun tietokoneessa voi olla. Käyttäjän tulee poistaa edellä mainitut tiedot laitteesta ennen sen palauttamista.

Asus, Asus Notebook Service Centre -huolto tai Asusin valtuuttama huoltoliike ei vastaa henkilökohtaisten tietojen, ohjelmien tai siirrettävien tallennusvälineiden vioittumisesta tai katoamisesta. Asus ei vastaa minkään ohjelmien tai ohjelmistojen palauttamisesta tai uudelleenasentamisesta, pois lukien ne ohjelmat ja ohjelmistot, jotka Asus oli asentanut tuotteen valmistuksen yhteydessä.

Varoitus:

 • Takuuaika voi vaihdella alueen mukaan. Tarkista takuun kesto myyjältä.
 • Takuu ei ole voimassa, mikäli vaurio/toimintahäiriö on aiheutunut tuotteen virheellisestä käsittelystä/käytöstä tai tuotteen hajottamisesta.
 • Takuu ei ole voimassa jos tuotteen sarjanumerokilpi on irrotettu tai rikkoutunut.
 • Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin ASUSin valtuuttama huoltohenkilö on purkanut laitteen.
 • ASUSin tukisivuston ASUS Premium-tuki -sivulla on lisätietoja takuulaajennuksesta ja erikoistakuuvaihtoehdoista. Jos tarvitset takuuhuoltoa laajennetun takuun aikana, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Kuluttajakannettavien puhelintuen yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.