[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować tryb repeatera na routerze ASUS?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak skonfigurować tryb repeatera na routerze ASUS?

https://www.youtube.com/watch?v=2710aIdX2tI

 

 

Jakie tryby pracy obsługuje router ASUS?

Router ASUS obsługuje kilka trybów pracy, aby spełnić różne wymagania.

Tryb operacyjny

Tryb routera bezprzewodowego / tryb routera AiMesh
Tryb repeatera
Tryb punktu dostępowego (AP) / router AiMesh w trybie AP
Mostek multimedialny
Węzeł AiMesh

 

Adnotacja: Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu; sprawdź na stronie specyfikacji produktu, czy twój router obsługuje powyższe funkcje.

 

Czym jest tryb repeatera?

W trybie repeatera router ASUS może bezprzewodowo połączyć się z istniejącą siecią bezprzewodową wejściowego modemu/routera, aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej i zapewnić użytkownikom lepszą siłę sygnału.

Adnotacja: W tym trybie firewall udostępnianie adresu IP i funkcje NAT są wyłączone.

 

Jak skonfigurować tryb repeatera?

Konfiguracja routera wejściowego [RT-AC68U], routera [RT-AC66U B1] i systemu operacyjnego Windows 10 jako przykład:

Windows 10

Adnotacja: IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera. Aby odnaleźć adres IP routera, pobierz i zainstaluj najpierw narzędzie Device Discovery do wykrywania urządzeń.

          Zapoznaj się z tematem [ASUS Device Discovery] Jak odnaleźć adres IP routera bezprzewodowego lub punkt dostępowy z poziomu systemu Windows?, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji do wykrywania urządzeń ASUS Device Discovery.

 

Krok 1: Sprawdź, czy urządzenie wejściowe (modem/router) może połączyć się z Internetem i włącz Wi-Fi.

            Podłącz laptopa do routera [RT-AC66U B1], który chcesz skonfigurować w trybie repeatera, używający w tym celu kabla Ethernet.

            Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://router.asus.com lub http://www.asusrouter.com.

          

 

Krok 2: Jeśli logujesz się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy lub router zostanie przez Ciebie zresetowany, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

           Następnie kliknij przycisk [Advanced Settings] (ustawienia zaawansowane).

           Jeśli konfiguracja routera została zakończona, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ), aby skonfigurować tryb repeatera.

         

         Aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu fabrycznego, zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?.

 

Krok 3: Kliknij [Choose operation mode] (wybierz tryb pracy).

          

 

Krok 4: Kliknij [Repeater mode] (tryb repeatera).

         

 

Krok 5: Wyszukaj sygnały Wi-Fi.

         

 

Krok 6: Wybierz nazwę istniejącej sieci Wi-Fi i kliknij ją. W tym przypadku, jako przykład: 2.4GHz WiFi z RT-AC68U.

            Jeśli router ASUS obsługuje nazwy sieci Wi-Fi (SSID) 2,4 GHz i 5 GHz, możesz je znaleźć tutaj.

         

 

Krok 7: Wprowadź klucz sieci 2.4GHz Wi-Fi z RT-AC68U i kliknij [Next] (dalej).

            Adnotacja: To hasło jest kluczem sieci WiFi urządzenia wejściowego.

         

 

Krok 8: Kliknij [Automatic IP] (automatyczny adres IP)

          

 

Krok 9: Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczenia sieci bezprzewodowej są ustawione dla RT-AC66U B1.

            Możesz je ustawić samodzielnie lub użyć domyślnych, a następnie kliknij [Apply] (zastosuj).

            Adnotacja: Domyślnym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest klucz sieciowy routera wejściowego RT-AC68U.

         

 

Krok 10: Ustaw nazwę użytkownika i hasło dla routera [RT-AC66U B1] w trybie repeatera i kliknij [Next] (dalej).

         

 

Krok 11: Jak widać na zrzucie, ustawianie trybu repeatera zostało zakończone.

         

    

 

Jak wejść do sieciowego interfejsu graficznego w trybie repeatera i sprawdzić status Internetu?

IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera. Aby odnaleźć adres IP routera, pobierz i zainstaluj najpierw narzędzie Device Discovery do wykrywania urządzeń.

Zapoznaj się z tematem [ASUS Device Discovery] Jak odnaleźć adres IP routera bezprzewodowego lub punkt dostępowy z poziomu systemu Windows?, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji do wykrywania urządzeń ASUS Device Discovery.

 

Krok 1: Otwórz narzędzie ASUS Device Discovery do wyszukiwania urządzeń, a następnie podłącz laptopy do routera za pośrednictwem Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet.

            Następnie kliknij przycisk Search (szukaj), aby znaleźć adres IP routera w trybie repeatera, a potem kliknij adres IP.

         

Krok 2: Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania routera, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie).

         

         Adnotacja: Zarówno domyślna nazwa użytkownika, jak i hasło to „admin”. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

                   Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 3: Możesz zobaczyć, że tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym to [Repeater mode] (tryb repeatera), a status nadrzędnego punktu dostępowego to [Connected] (podłączony).

            Ustawianie trybu repeatera zostało zakończone.

         

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków w sieciowym interfejsie graficznym nie pojawi się informacja o połączeniu, zapoznaj się z poniższymi sposobami rozwiązania problemu:

        A. Sprawdź, czy Wi-Fi urządzenia wejściowego może nawiązać połączenie z Internetem.

        B. Sprawdź, czy klucz Wi-Fi urządzenia wejściowego jest prawidłowy.

        C. Najpierw zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji, przywróć stan fabryczny i wykonaj powyższe kroki ponownie.

        Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ):

        [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

        [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

 

 

2. Jak zmienić tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym?

    Krok 1: Podłącz laptopa do routera kablem Ethernet i wprowadź w przeglądarce adres http://router.asus.com lub http://www.asusrouter.com.

    

 

    Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera.

    

    Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

              Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu fabrycznego.

 

Krok 2: Przejdź do Administration (administracja) > Operation mode (tryb pracy). Wybierz Repeater mode i kliknij [Save] (zapisz), aby zastosować ustawienia.

        

        Następnie możesz wykonać Krok 5 powyżej, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.