[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z USB typ C?

Dotyczy następujących produktów: notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, MiniPC

 

W przypadku wystąpienia problemów z USB typu C (USB-C), np. jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane, ograniczone działanie urządzeń Thunderbolt, problemy z wyświetlaczami na USB Typu-C display itd., zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Sprawdź porty i kable USB typ C

 

 • Niektóre oprogramowania i sterowniki USB typ C (urządzeń USB typ C, takich jak drukarki i skanery itp.) powinny zostać zainstalowane przed podłączeniem urządzenia USB typ C do komputera. Upewnij się, że komputer jest zgodny z dokumentacją instalacyjną producenta urządzenia USB typ C.
 • Sprawdź, czy kabel USB typ C lub porty USB typ C komputera nie są uszkodzone. Mogą wystąpić pewne problemy z wydajnością USB typ C. Mogą wystąpić problemy, takie jak urządzenie USB typ C przestaje działać lub działa sporadycznie itp. Zalecamy odwiedzenie centrum obsługi klienta ASUS w celu przeprowadzenia dalszych testów.
 • Jeśli masz inny komputer, spróbuj podłączyć do niego urządzenie USB typ C. Jeśli urządzenie USB typ C nadal nie jest wykrywane i nie działa dobrze, urządzenie USB typ C może być wadliwe. Zalecamy skontaktowanie się z producentem urządzenia.
 • Jeśli używasz urządzenia USB typ C przez stację dokującą USB (koncentrator USB), spróbuj podłączyć urządzenie USB bezpośrednio do komputera. Jeśli urządzenie USB może normalnie działać, oznacza to, że dokowanie USB typ C może być wadliwe lub źródło zasilania stacji dokującej (koncentratora) jest niewystarczające.

 

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

 

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizację systemu w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Ponownie zainstaluj sterownik USB Root Hub w Menedżerze urządzeń

 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB od komputera.
 2. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwanie po lewej stronie w systemie Windows 11, a po prawej w systemie Windows 10). 
 3. Odinstaluj sterownik USB Root Hub. Zaznacz strzałkę obok [Universal Serial Bus Controllers] (kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej) , następnie kliknij prawym przyciskiem [USB Root Hub] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie)
 4. Wybierz [Uninstall] (odinstaluj)
 5. Powtórz kroki 3 i 4, aby odinstalować wszystkie pola z USB Root Hub
  Adnotacja: Jeżeli komputer obsługuje USB4, odinstaluj USB4 Root Device Router. 
 6. Uruchom ponownie komputer. Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Ponownie zainstaluj sterownik kontrolera hosta USB w Menedżerze urządzeń

 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB od komputera.
 2. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwanie po lewej stronie w systemie Windows 11, a po prawej w systemie Windows 10). 
 3. Odinstaluj sterownik kontrolera hosta USB. Zaznacz strzałkę obok [Universal Serial Bus Controllers] (kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej) , następnie kliknij prawym przyciskiem [USB Host Controller] (kontroler hosta USB) i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie)
 4. Wybierz [Uninstall] (odinstaluj)
 5. Powtórz kroki 3 i 4, aby odinstalować wszystkie kontrolery hosta USB
  Adnotacja: Jeżeli komputer obsługuje USB4, odinstaluj USB4 Host Router. 
 6. Uruchom ponownie komputer. Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zainstaluj ponownie sterownik Thunderbolt

Jeżeli komputer obsługuje funkcję Thunderbolt, zainstaluj ponownie sterownik. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak określić funkcję USB typ C?.

 1. Przejdź do witryny wsparcia ASUS, a następnie pobierz i zainstaluj [Intel Chipset driver] (sterownik chipsetu Intel) z odpowiedniej kategorii Chipset. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?
  Adnotacja: W przypadku większości modeli sterownik Thunderbolt został zintegrowany ze sterownikiem chipsetu Intel. 
 2. Po zainstalowaniu sterownika uruchom ponownie komputer i spróbuj nawiązać połączenie z urządzeniem Thunderbolt. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Podłącz do zewnętrznych monitorów przez USB typ C

Upewnij się, czy złącze USB typ C na komputerze obsługuje funkcję wyświetlania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak określić funkcję USB typ C?.

Jeżeli USB typ C obsługuje funkcję wyświetlania, zapoznaj się z tematem Jak połączyć komputer do jednego lub większej liczby monitorów za pomocą różnych złączy?.

Powrót do spisu treści

 

 

Rozwiązania dla powszechnych problemów z USB typ C

Zapoznaj się z sugestiami usunięcia problemu przedstawianymi przez Microsoft, jeżeli wyświetlone zostanie powiadomienie o problemie z połączeniem USB typ C; Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:: Rozwiąż problem z USB-C w systemie Windows.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem z USB typ C występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak używać punktu przywracania systemu?. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu:

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!