[Chromebook] Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem dźwięku na Chromebooku — Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z głośnikami lub mikrofonem na Chromebooku, takich jak niewyraźny dźwięk, ciche głośniki lub nieprawidłowo działający mikrofon, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

 

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów, jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, mikrofonu lub słuchawek/zestawu słuchawkowego, upewnij się, że są one podłączone prawidłowo.

Uwaga: Sposób rozwiązania problemu może różnić się w zależności od modelu komputera: zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 

Spis treści 

 

Nieprawidłowe działanie głośnika

Sprawdź ustawienia głośności głośnika/zestawu słuchawkowego

Upewnij się, że ustawienia głośności w twoim Chromebooku są prawidłowe.

 1. Kliknij [pasek stanu]w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli ikona głośności jest wyszarzona, oznacza to, że dźwięk jest wyciszony. Ponownie kliknij ikonę głośności, aby przywrócić dźwięk.
 2. Przeciągnij suwak głośności na odpowiedni poziom wyjściowy, przesuwając go w lewo lub w prawo.

  Możesz też dostosować wyjściowy poziom dźwięku za pomocą klawiszy w górnym rzędzie (klawiszy funkcyjnych) na twojej klawiaturze. Aby zwiększyć głośność, naciśnij , a aby zmniejszyć głośność, naciśnij

 

Sprawdź wyjściowe urządzenie dźwiękowe

Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników lub słuchawek, spróbuj ponownie podłączyć urządzenia zewnętrzne, upewniając się, że zostały prawidłowo podłączone do gniazda dźwięku Chromebooka. Sprawdź również ustawienia głośności zewnętrznych urządzeń, aby upewnić się, że nie są ustawione na minimum ani wyciszone.

Uwaga: Jeśli masz inny zestaw głośników lub słuchawek, spróbuj ustalić, czy problem nie leży w urządzeniach zewnętrznych.

 1. Kliknij [pasek stanu]w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Ustawienia].
 2. Kliknij [Device] (urządzenie) , a następnie wybierz [Audio] (dźwięk).
 3. Kliknij menu rozwijane Speaker (głośnik) i wybierz właściwe urządzenie wyjściowe.

 

Przyznawanie aplikacjom dostępu do dźwięku

Aplikacje muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia, aby móc korzystać z funkcji dźwięku w systemie operacyjnym Chrome. Zazwyczaj gdy aplikacja wymaga dostępu do głośników po raz pierwszy, system może poprosić cię o przyznanie wymaganego uprawnienia.

Jeśli nie udzieliłeś jeszcze niezbędnych uprawnień lub musisz zmodyfikować ustawienia, zapoznaj się z poniższym przykładem aplikacji Google Meet.

 1. Kliknij [pasek stanu]w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Ustawienia].
 2. Kliknij [Apps] (aplikacje), a następnie wybierz [Manage your apps] (zarządzaj swoimi aplikacjami).
 3. Wybierz aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia.
 4. Kliknij [More settings and permissions] (więcej ustawień i zezwoleń).
 5. Zlokalizuj ustawienie zezwalające na korzystanie z dźwięku (Sound) i wybierz Automatic (default) (automatycznie (domyślnie)) lub Allow (zezwalaj).
 6. Jeśli inne aplikacje mogą prawidłowo korzystać z dźwięku, rozważ odinstalowanie aplikacji, jeśli nie działa, a następnie ponowne jej zainstalowanie.

 

Przeglądarka Chrome lub karty bez dźwięku

Podczas korzystania z dźwięku lub wideo w Internecie, problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane przez pamięć podręczną przeglądarki. Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i dane przeglądania, a następnie odśwież stronę i przetestuj dźwięk.

 1. Uruchom przeglądarkę Google Chrome. Kliknij ikonę [dostosowywania i sterowania Google Chrome] w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz [More tools] (więcej narzędzi), a następnie kliknij [Clear browsing data] (wyczyść dane przeglądania).
 2. W sekcji 'Time range' (zakres czasu), wybierz 'All time' (od początku) i zaznacz obie opcje 'Cookies and other site data' (pliki cookie i inne dane witryn) oraz 'Cached images and files' (obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej). Na koniec kliknij [Clear data] (wyczyść dane).

Dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów z dźwiękiem dla przeglądarki Chrome

Jeśli powyższe rozwiązanie nie rozwiązuje problemu z dźwiękiem, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby sprawdzić odpowiednie ustawienia:

 1. Uruchom przeglądarkę Google Chrome. Kliknij ikonę [dostosowywania i sterowania Google Chrome] w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz [Settings] (ustawienia).
 2. Kliknij [Privacy and security] (prywatność i bezpieczeństwo), a następnie wybierz [Site settings] (ustawienia witryn).
 3. Kliknij [Additional content settings] (dodatkowe ustawienia treści), aby rozwinąć dodatkowe opcje.
 4. W 'Additional content settings' (dodatkowe ustawienia treści) kliknij [Sound] (dźwięk).
 5. Zaznacz pole dla [Sites can play sound] (strony mogą odtwarzać dźwięk).

Jeśli problemy z dźwiękiem nadal występują tylko na określonych kartach, kliknij ikonę [informacji o witrynie] (ikona na tej karcie), a następnie włącz uprawnienie [Sound] (dźwięk).

 

Dodatkowe metody rozwiązywania problemów

Jeśli problem z dźwiękiem nadal występuje pomimo wypróbowania powyższych metod, spróbuj wykonać poniższe kroki:

 1. Ponownie uruchom Chromebooka. Wyłącz Chromebooka, a następnie odczekaj kilka sekund przed ponownym uruchomieniem.
  Uwaga: Aby ponownie uruchomić Chromebooka, przytrzymaj [przycisk zasilania] do momentu, aż urządzenie się wyłączy, a następnie ponownie je włącz.
 2. Zaktualizuj system operacyjny Chrome. Upewnij się, że na twoim Chromebooku zainstalowana jest najnowsza wersja systemu operacyjnego Chrome. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, zapoznaj się z tym artykułem: Zaktualizuj system operacyjny Chromebooka.
 3. Wykonaj reset sprzętowy Chromebooka. Instrukcje na ten temat można znaleźć w artykule pomocy: Jak zresetować Chromebooka bez wyświetlacza?.
 4. Jeśli powyższe kroki rozwiązywania problemów zostały wykonane, ale problem nadal występuje, spróbuj zresetować lub przywrócić Chromebooka do ustawień domyślnych: Resetowanie Chromebooka do ustawień fabrycznych (Powerwash).
 5. Przywróć system operacyjny Chromebooka.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz również zapoznać się ze stroną pomocy dla Google Chromebook na oficjalnej stronie internetowej: https://support.google.com/chromebook/answer/6309225

 

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.

 

 

Nieprawidłowe działanie mikrofonu

Jeśli korzystasz z wbudowanego mikrofonu, upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty

Zazwyczaj mikrofon znajduje się po którejś stronie soczewki kamery.

Uwaga: Dokładna lokalizacji mikrofonu może różnić się w zależności od modelu, zatem zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 

Sprawdź urządzenie wejściowe mikrofonu i ustawienia głośności

Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie zewnętrzne, upewniając się, że zostało prawidłowo podłączone do gniazda dźwięku Chromebooka. Sprawdź również ustawienia głośności zewnętrznych urządzeń, aby upewnić się, że nie są ustawione na minimum ani wyciszone.

Uwaga: Jeśli masz inny zestaw słuchawkowy, spróbuj użyć go, aby sprawdzić, czy problem nie leży w urządzeniu zewnętrznym.

 1. Kliknij [pasek stanu]w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Ustawienia].
 2. Kliknij [Device] (urządzenie) , a następnie wybierz [Audio] (dźwięk).
 3. Kliknij menu rozwijane Microphone (mikrofon) i wybierz właściwe urządzenie wyjściowe.
 4. Jeśli ikona głośności jest wyszarzona, wskazuje ona, że mikrofon jest wyciszony. Kliknij ponownie ikonę głośności, aby przywrócić dźwięk.
 5. Dostosuj głośność wejściową, przeciągając suwak głośności w lewo lub w prawo do odpowiedniego poziomu.

 

Przyznawanie aplikacjom dostępu do mikrofonu 

Aplikacje muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia, aby móc korzystać z mikrofonu w systemie operacyjnym Chrome. Gdy aplikacja wymaga dostępu do mikrofonu po raz pierwszy, zazwyczaj system prosi o przyznanie wymaganego uprawnienia dostępu.

Jeśli nie udzieliłeś jeszcze niezbędnych uprawnień lub musisz zmodyfikować ustawienia, zapoznaj się z poniższym przykładem aplikacji Google Meet.

 1. Kliknij [pasek stanu]w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Ustawienia].
 2. Kliknij [Apps] (aplikacje), a następnie wybierz [Manage your apps] (zarządzaj swoimi aplikacjami).
 3. Wybierz aplikację, dla której chcesz zmienić ustawienia.
 4. Sprawdź, czy ustawienie pozwolenia dla [Microphone] (mikrofon) jest włączone.
 5. Jeśli inne aplikacje mogą prawidłowo korzystać z dźwięku, rozważ odinstalowanie aplikacji, jeśli nie działa, a następnie ponowne jej zainstalowanie.

 

Przeglądarka Chrome lub karty nie mogą korzystać z mikrofonu

Podczas próby korzystania z mikrofonu w przeglądarce, problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane przez pamięć podręczną. Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i dane przeglądania, a następnie odśwież stronę i przetestuj dźwięk.

 1. Uruchom przeglądarkę Google Chrome. Kliknij ikonę [dostosowywania i sterowania Google Chrome] w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz [More tools] (więcej narzędzi), a następnie kliknij [Clear browsing data] (wyczyść dane przeglądania)
 2. W sekcji 'Time range' (zakres czasu), wybierz 'All time' (od początku) i zaznacz obie opcje 'Cookies and other site data' (pliki cookie i inne dane witryn) oraz 'Cached images and files' (obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej). Na koniec kliknij [Clear data] (wyczyść dane)

Dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów z dźwiękiem dla przeglądarki Chrome

Jeśli powyższe rozwiązanie nie rozwiązuje problemu z dźwiękiem, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby sprawdzić odpowiednie ustawienia:

 1. Uruchom przeglądarkę Google Chrome. Kliknij ikonę [dostosowywania i sterowania Google Chrome] w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz [Settings] (ustawienia).
 2. Kliknij [Privacy and security] (prywatność i bezpieczeństwo), a następnie wybierz [Site settings] (ustawienia witryn).
 3. W sekcji Permissions (uprawnienia) kliknij [Microphone] (mikrofon).
 4. Zaznacz opcję [Sites can ask to use your microphone] (strony mogą prosić o dostęp do mikrofonu).

Jeśli problemy z dźwiękiem nadal występują tylko na określonych kartach, kliknij ikonę [informacji o witrynie] (ikona na tej karcie), a następnie włącz uprawnienie [Microphone] (mikrofon).

 

 

Dodatkowe metody rozwiązywania problemów

Jeśli problem z mikrofonem nadal występuje pomimo wypróbowania powyższych metod, spróbuj wykonać poniższe kroki:

 1. Ponownie uruchom Chromebooka. Wyłącz Chromebooka, a następnie odczekaj kilka sekund przed ponownym uruchomieniem.
  Uwaga: Aby ponownie uruchomić Chromebooka, przytrzymaj [przycisk zasilania] do momentu, aż urządzenie się wyłączy, a następnie ponownie je włącz.
 2. Zaktualizuj system operacyjny Chrome. Upewnij się, że na twoim Chromebooku zainstalowana jest najnowsza wersja systemu operacyjnego Chrome. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, zapoznaj się z tym artykułem: Zaktualizuj system operacyjny Chromebooka.
 3. Wykonaj reset sprzętowy Chromebooka. Instrukcje na ten temat można znaleźć w artykule pomocy: Jak zresetować Chromebooka bez wyświetlacza?.
 4. Jeśli powyższe kroki rozwiązywania problemów zostały wykonane, ale problem nadal występuje, spróbuj zresetować lub przywrócić Chromebooka do ustawień domyślnych: Resetowanie Chromebooka do ustawień fabrycznych (Powerwash).
 5. Przywróć system operacyjny Chromebooka.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz również zapoznać się ze stroną pomocy dla Google Chromebook na oficjalnej stronie internetowej: https://support.google.com/chromebook/answer/6309225

 

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.