[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problem z wyświetlaniem na zewnętrznych monitorach?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, płyta główna, MiniPC

 

Jeśli wystąpi problem z monitorami zewnętrznymi, taki jak nieprawidłowy obraz lub dźwięk, zapoznaj się z rozwiązywaniem problemów opisanym w tym artykule.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów upewnij się, że monitory zewnętrzne zostały prawidłowo skonfigurowane. W tym miejscu możesz dowiedzieć się więcej o tym, Jak podłączyć komputer do jednego lub kilku monitorów zewnętrznych z różnymi złączami?.

Uwaga: Naciśnij klawisz funkcyjny Windows + P, aby upewnić się, że wybrałeś żądaną opcję.

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS zamieszczonych jest tu:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka?

(Informacje na temat produktów dla komputerów stacjonarnych można znaleźć w artykule ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

 

Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

MyASUS - Aktualizacja systemu

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Sprawdź urządzenia sprzętowe monitorów zewnętrznych i kable

 • Czasami przyczyną problemów z zewnętrznymi monitorami mogą być urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera, dlatego spróbuj je usunąć, np. zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne napędy optyczne (jeśli komputer ma wewnętrzny napęd optyczny, usuń płyty CD/DVD), klucze sprzętowe itp. Następnie uruchom ponownie komputer.
  Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy.
 • Upewnij się, że kabel łączący komputer z monitorem zewnętrznym jest dobrze zamocowany. Spróbuj zmienić przewód łączący zewnętrzny monitor. Jeżeli nowy przewód działa, oznacza to wadę poprzednio podłączonego przewodu.
 • Upewnij się, że źródło sygnału wejściowego w monitorze zewnętrznym jest takie samo jak używane złącze/kabel. Na przykład zasobem wejściowym jest HDMI.
 • Spróbuj użyć monitora zewnętrznego z innym komputerem. Może to pomóc w ustaleniu, czy problem dotyczy monitora, czy komputera.

Jeśli po sprawdzeniu podstawowego sprzętu problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Resetuj ustawienia wyświetlacza

Spróbuj użyć następującego skrótu klawiszowego: Windows + Ctrl + Shift + B, aby zresetować ustawienia wyświetlacza.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Wykonaj czyszczenie CMOS (reset kontrolera EC)

Spróbuj zresetować EC (wbudowany kontroler), zresetować zegar czasu rzeczywistego (RTC) lub wykonać twardy reset, aby przywrócić sprzęt do ustawień domyślnych i rozwiązać problemy z ładowaniem baterii.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z tym artykułem: Jak przeprowadzić reset wbudowanego kontrolera (EC), zegara czasu rzeczywistego (RTC) i twardy reset?.

Jeśli po wyczyszczeniu pamięci CMOS (zresetowaniu kontrolera EC), problem nadal będzie występować, przejdź do następnego rozdziału rozwiązywania problemów.

 

Sprawdź ustawienia dźwięku dla monitora zewnętrznego

 1. Wpisz i wyszukaj [Sound settings] (ustawienia dźwięku) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Przewiń do dołu tej strony, a następnie wybierz [More sound settings] (więcej ustawień dźwięku) .
 3. Wybierz kartę [Playback] (odtwarzanie) , wybierz podłączony monitor zewnętrzny , a następnie wybierz [Set Default] (ustaw domyślne) .
 4. Wybierz podłączony monitor zewnętrzny , a następnie wybierz [Properties] (właściwości) .
 5. Wybierz [Levels] (poziomy) , upewnij się, że poziom głośności monitora zewnętrznego spełnia oczekiwania , a następnie wybierz [OK] .

 

Uruchom program do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Other troubleshooters] (dodatkowe procedury rozwiązywania problemów) .
 3. Wybierz [Playing Audio] (odtwarzanie dźwięku) , a następnie kliknij [Run] (uruchom) .
 4. Wybierz monitor zewnętrzny, z którym problem ma zostać rozwiązany , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 5. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem z podłączeniem monitora zewnętrznego. 
 6. Jeśli po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania problemów problem nadal występuje, wybierz [Close] (zamknij) , a następnie przejdź do kolejnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Zainstaluj ponownie sterownik graficzny

Uwaga: Jeśli laptop jest platformą graficzną AMD, zapoznaj się z tematem Jak odinstalować sterownik chipsetu AMD?; w przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi krokami.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Display adapters] (karty graficzne) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [swoją kartę graficzną] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Niektóre modele posiadają obie grafiki (tzw. zintegrowaną i dedykowaną, np. Intel i NVIDIA) i obie mogą być widoczne w Menedżerze urządzeń. Sugerujemy, aby wykonać kroki 2 i 3, aby odinstalować każdy sterownik graficzny.
 3. Wybierz [Attempt to remove driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Po odinstalowaniu sterownika grafiki przejdź na witrynę internetową pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik czytnika linii papilarnych. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki.
  Uwaga: Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.
  Uwaga: Jeśli komputer posiada dwa układy graficzne, zainstaluj ponownie oba sterowniki.
 5. Jeśli po ponownym zainstalowaniu sterownika grafiki problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z monitorem zewnętrznym występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Wykonaj przywracanie systemu Windows

Jeśli wszystkie kroki rozwiązywania problemów zostały wykonane, ale problem nadal występuje, wykonaj kopię zapasową plików osobistych i wykonaj przywracanie systemu, aby przywrócić pierwotną konfigurację urządzenia. Dowiedz się więcej Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

System operacyjny Windows 10

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS zamieszczonych jest tu:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka?

(Informacje na temat produktów dla komputerów stacjonarnych można znaleźć w artykule ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników zamieszczonych jest tu:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

MyASUS - Aktualizacja systemu

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Sprawdź urządzenia sprzętowe monitorów zewnętrznych i kable

 • Czasami przyczyną problemów z zewnętrznymi monitorami mogą być urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera, dlatego spróbuj je usunąć, np. zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne napędy optyczne (jeśli komputer ma wewnętrzny napęd optyczny, usuń płyty CD/DVD), klucze sprzętowe itp. Następnie uruchom ponownie komputer.
  Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy.
 • Upewnij się, że kabel łączący komputer z monitorem zewnętrznym jest dobrze zamocowany. Spróbuj zmienić przewód łączący zewnętrzny monitor. Jeżeli nowy przewód działa, oznacza to wadę poprzednio podłączonego przewodu.
 • Upewnij się, że źródło sygnału wejściowego w monitorze zewnętrznym jest takie samo jak używane złącze/kabel. Na przykład zasobem wejściowym jest HDMI.
 • Spróbuj użyć monitora zewnętrznego z innym komputerem. Może to pomóc w ustaleniu, czy problem dotyczy monitora, czy komputera.

Jeśli po sprawdzeniu podstawowego sprzętu problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Resetuj ustawienia wyświetlacza

Spróbuj użyć następującego skrótu klawiszowego Microsoft: Windows + Ctrl + Shift + B , aby zresetować ustawienia wyświetlacza.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Wykonaj czyszczenie CMOS (reset kontrolera EC)

Spróbuj zresetować EC (wbudowany kontroler), zresetować zegar czasu rzeczywistego (RTC) lub wykonać twardy reset, aby przywrócić sprzęt do ustawień domyślnych i rozwiązać problemy z ładowaniem baterii.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z tym artykułem: Jak przeprowadzić reset wbudowanego kontrolera (EC), zegara czasu rzeczywistego (RTC) i twardy reset?.

Jeśli po wyczyszczeniu pamięci CMOS (zresetowaniu kontrolera EC), problem nadal będzie występować, przejdź do następnego rozdziału rozwiązywania problemów.

 

Sprawdź ustawienia dźwięku dla monitora zewnętrznego

 1. Wpisz i wyszukaj [Sound settings] (ustawienia dźwięku) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Sound Control Panel] (panel sterowania dźwiękiem) .
 3. Wybierz kartę [Playback] (odtwarzanie) , wybierz podłączony monitor zewnętrzny , a następnie wybierz [Set Default] (ustaw domyślne) .
 4. Wybierz podłączony monitor zewnętrzny , a następnie wybierz [Properties] (właściwości) .
 5. Wybierz [Levels] (poziomy) , upewnij się, że poziom głośności monitora zewnętrznego spełnia oczekiwania , a następnie wybierz [OK] .

 

Uruchom program do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Additional troubleshooters] (dodatkowe procedury rozwiązywania problemów) .
 3. Wybierz [Playing Audio] (odtwarzanie dźwięku) , a następnie kliknij [Run the troubleshooter] (uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów) .
 4. Wybierz monitor zewnętrzny, z którym problem ma zostać rozwiązany , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 5. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem z podłączeniem monitora zewnętrznego. 
 6. Jeśli po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania problemów problem nadal występuje, wybierz [Close] (zamknij) , a następnie przejdź do kolejnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Zainstaluj ponownie sterownik graficzny

Uwaga: Jeśli laptop jest platformą graficzną AMD, zapoznaj się z tematem Jak odinstalować sterownik chipsetu AMD?; w przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi krokami.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Display adapters] (karty graficzne) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [swoją kartę graficzną] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Niektóre modele posiadają obie grafiki (tzw. zintegrowaną i dedykowaną, np. Intel i NVIDIA) i obie mogą być widoczne w Menedżerze urządzeń. Sugerujemy, aby wykonać kroki 2 i 3, aby odinstalować każdy sterownik graficzny.
 3. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Po odinstalowaniu sterownika grafiki przejdź na witrynę internetową pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik czytnika linii papilarnych. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki.
  Uwaga: Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.
  Uwaga: Jeśli komputer posiada dwa układy graficzne, zainstaluj ponownie oba sterowniki.
 5. Jeśli po ponownym zainstalowaniu sterownika grafiki problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z monitorem zewnętrznym występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:  Jak używać punktu przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Wykonaj przywracanie systemu Windows

Jeśli wszystkie kroki rozwiązywania problemów zostały wykonane, ale problem nadal występuje, wykonaj kopię zapasową plików osobistych i wykonaj przywracanie systemu, aby przywrócić pierwotną konfigurację urządzenia. Dowiedz się więcej Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.