ASUS Carbon Partner Services

Vårt förhållningssätt till koldioxidneutralitet för våra produkter

Koldioxidneutralitet handlar om att hitta balansen mellan utsläppen under produktens livscykel och koldioxidupptag genom koldioxidkrediter. Vi strävar efter att först minska vårt koldioxidavtryck och därefter kompensera för utsläppsrester genom koldioxidkrediter av hög kvalitet.
Fördelar med ASUS Carbon Partner Services - Miljövänliga material
Miljövänliga material
Vi använder miljövänliga material som exempelvis avfall från industriproduktion, material som återvunnits efter konsumentledet och FSCTM-certifierad trämassa.
Fördelar med ASUS Carbon Partner Services - Tillverkning
Tillverkning
Vi uppmanar viktiga leverantörer i vår leveranskedja att använda förnybara och koldioxidsnåla processer.[1]
Fördelar med ASUS Carbon Partner Services - Förpackning och transport
Förpackning och transport
Vi utformar vårt förpackningsmaterial så att volymen minimeras och transporteffektiviteten ökas.
Fördelar med ASUS Carbon Partner Services - Användning
Användning
Våra ingenjörer strävar efter att skapa produkter som går utöver ENERGY STAR®-normerna för förbättrad energieffektivitet.
Fördelar med ASUS Carbon Partner Services - Avfallshantering
Bortskaffande
Vi har etablerade återtagstjänster och auktoriserade återvinningspartner för att minimera mängden deponiavfall.

ASUS Carbon Partner Services

I egenskap av end-to-end-partner hjälper ASUS dig att minska ditt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla transparenta och verifierade källor till koldioxidkrediter av hög kvalitet. Våra flexibla och precisa alternativ säkerställer tjänster för utsläppskompensation som uppfyller eller överträffar alla förväntningar.

End-to-end-leverans

Tack vare att våra tjänster levereras end-to-end kan du snabbt och enkelt kompensera ditt koldioxidavtryck och lita på att det avsedda resultatet uppnås.

Utforska ASUS koldioxidsnåla produkter

ASUS strävar efter att vara världsledande inom grön teknik. ExpertBook B9 OLED- och ExpertCenter D9-serierna byggs med hållbarhet i åtanke och är bland de första produkter som erbjuds med ASUS Carbon Partner Services, redo att hjälpa dig att minska din miljöpåverkan.

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403)

ASUS ExpertBook B9 OLED är både hållbart designad och konstruerad med hållbara tillverkningstekniker för att skapa en cirkulär framtid och minimera avfallet för att minska miljöpåverkan. Den har registrerats som EPEAT Gold med EPEAT Climate+ [2] och använder sig av en patenterad Thixomolding-process för att minska tillverkningsmaterialet med upp till 29 % och tillverkningstiden med upp till 75 %.[3]

ASUS ExpertCenter D9-serien

ASUS har åtagit sig att skapa en hållbar framtid och säkerställer att alla dess produkter är utformade för att vara miljövänliga och gå längre än miljönormerna i alla skeden av deras livscykler. ExpertCenter D9-serien är ENERGY STAR 8.0-certifierad samt registrerad som EPEAT Silver med Climate+ [4], och är därför konstruerad för energieffektivitet för att bidra till att minska driftkostnaderna på lång sikt.

Resurser

Related services

*This Service coverage may vary depending on country and territory. Please contact us for further information.
[1].    The use of renewable energy and low-carbon processes may differ by model. Please contact us for further information.
[2].    ASUS B9403 is registered as EPEAT Gold and has achieved EPEAT Climate+. See http://www.epeat.net/ for registration status and tier levels by country.
[3].    Actual results may vary depending on model and manufacturing processes.
[4].    ASUS D900SDRES and D900MDRES are registered as EPEAT Silver and have achieved EPEAT Climate+. See http://www.epeat.net/ for registration status and tier levels by country.