Effortless IT management

Enkel förvaltning av tillgångar, allt på ett ställe

ASUS erbjuder mångsidiga enhetliga förvaltningsplattformar som är utformade för att tillgodose specifika behov i olika scenarier. Tack vare dessa plattformar ges du möjlighet att enkelt och på distans övervaka och förvalta system och resurser, allt från en central plats.
Fördelar med ASUS centraliserade hantering services_Streamlined infrastruktur
Integrerad infrastruktur
Migrera arbetsbelastningar på plats, inbegripet lokala appar och policyer, till molnet – optimera resurserna.
Fördelar med ASUS centraliserade hantering services_Enhanced produktivitet
Ökad produktivitet
Ge de anställda möjlighet att prestera optimalt med en digital arbetsplats som främjar sömlöst samarbete.
Fördelen med ASUS centraliserade hantering services_Flexible anpassning
Flexibel anpassning
Kan anpassas för att inkludera specifika inställningar, baserat på företagets behov.
Fördelar med ASUS centraliserade hanterings- services_Simplified reparationsprocess
Förenklad reparationsprocess
Upptäck hårdvaruproblem innan uppstart, ställ diagnos på problem och generera QR-koder i BIOS för effektiv RMA.

Ge en skjuts åt it-produktiviteten och it-effektiviteten

Förverkliga it-förvaltning på distans och centraliserat med ASUS på ett mer tillförlitligt, säkrat och integrerat sätt, samtidigt som du sparar in på såväl it-arbete som it-kostnader.

ASUS Control Center

Ett programpaket för centraliserad it-förvaltning som erbjuder it-personalen en synlig, kontrollerbar och hanterbar inventarieförteckning över hårdvara och programvara – beröringsfritt.
•    Automatisera processerna för leverans och schemaläggning av programvara
•    Konfigurera och felsök programvara på distans
•    Få en inblick via en visualiserad infopanel och ett intuitivt gränssnitt
•    Garantera säkerheten genom att konfigurera en förteckning över programvara som ska blockas, åtkomstkontroll för enheter och övervaka hårddiskarnas hälsa

ASUS Cloud Recovery

Detta verktyg utgör en snabb och säker metod för att återställa enheter i en UEFI-miljö under skedet innan uppstart när operativsystemet inte fungerar.
•    Åtkomlig via en internetanslutning var man än befinner sig
•    Möjliggör en kortare återställningstid i en UEFI-miljö 
•    Återställ enheter till fabriksinställningarna med det senaste operativsystemet från ASUS molnserver och skapa en mer pålitlig och säker återställningsmiljö.

ASUS systemdiagnostik

Upptäck tidigt potentiella problem för proaktivt underhåll som säkerställer att enheten fungerar optimalt och integrerar reparations- och underhållsprocessen för ASUS-produkter.
•    Uppstartsdiagnostik från BIOS för att undvika skador på operativsystemet eller uppstartsfel
•    Snabb och tidig upptäckt av hårdvaruproblem
•    Autogenererad QR-kod för effektiv RMA
•    Konsolidering av ASUS tekniska tjänster

Resurser

Related services