Pro A620M-C-CSM

Firemná základná doska AMD A620 vo formáte Micro-ATX so zvý šeným zabezpečením, spoľahlivosťou, možnosťou správy a servisovania
 • Pätica AMD AM5: Pripravené pre stolové procesory AMD Ryzen™ 7000
 • Program ASUS CSM: Stabilné napájanie základných dosiek, oznámenie o konci životnosti a IT softvér pre firemné základné dosky
 • ASUS Control Center Express: Integrovaný softvér pre monitorovanie a IT správu, ktorý zjednodu šuje správu systému na podnikovej úrovni
 • Vylep šené zabezpečenie systému: ASUS Self-recovering BIOS
 • Konzistentný a spoľahlivý výkon: Špičkové komponenty a prísne testovanie, ktoré napomáha zaistiť odolnosť v náročných podmienkach
 • Efektívna správa a prispôsobenie: Protokol udalostí a komerčná sada BIOS umožňujúca jednoduchú údržbu
 • Lep šia prevádzkyschopnosť: Diagnostický Q-LED Core displej a COM debug header pre uľahčenie procesov zostavovania a podpory
 • Ultra rýchla konektivita: DDR5, dva M.2 PCIe 4.0 sloty, zadné USB 3.2 Gen 2 Type-C® a predné USB 3.2 Gen 1 header
Pro A620M-C-CSM
Logo Pro
Firemné základné dosky radu ASUS Pro poskytujú vylep šené funkcie pre bezproblémovú prevádzku IT, vrátane komplexnej ochrany systému, nepretržitej stability a spoľahlivosti a vylep šenej sady pre správu pre ľah šie prispôsobenie. Spoločnosť ASUS, ktorá je známa ako najväč ší a najznámej ší výrobca základných dosiek na svete, poskytuje prvotriedny popredajný servis a zaručuje dlhodobú dostupnosť, aby maximalizovala va šu investíciu po celú dobu životnosti produktu. Ponúka vysoko kvalitné rie šenie optimalizované z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo pre va še firemné počítačové potreby.
Špecifikácia Pre A620M-C-CSM Špecifikácia Pre A620M-C-CSM
 • HDMI™

 • VGA

 • DP

 • COM

 • DVI-D

 • 3x USB 2.0

 • 1x USB 3.2 Gen 1

 • 1x USB 3.2 Gen 2

 • USB 3.2 Gen 2 Type-C®

 • PCIe 4.0 x16 slot

 • SMBUS header

 • COM Debug header

 • PCI slot

 • LPT header

 • COM header

 • Podpora DDR5
  - OptiMem II

 • Pätica AM5 pre desktopové procesory AMD Ryzen™ radu 7000
  • Podporuje až 120W AMD procesory

 • 2x USB 3.2 Gen 1

 • 2x M.2 2280
  (PCIe 4.0 x4 režim)

 • Čipset AMD A620

 • 4x SATA 6 Gbit/s porty

 • 4x predný USB 2.0

ASUS Corporate Stable Model

ASUS Corporate Stable Model (CSM) je komerčný program určený na zabezpečenie stability a spoľahlivosti základných dosiek. Ponúka podporu až 36 mesiacov počas životného cyklu produktu a 6 mesiacov pred ukončením modelu, aby sa va ša organizácia mohla primerane pripraviť na prechod na nový produkt. Každá zakúpená základná doska ASUS CSM je dodávaná so softvérom ASUS Control Center Express – softvérom pre IT správu serverovej úrovne.

Viac informácií o ASUS Corporate Stable Model
ASUS Corporate Stable Model
ASUS Control Center Express

ASUS Control Center Express

ASUS Control Center Express je nástroj na monitorovanie a IT správu v reálnom čase určený pre firmy, ktorý zvy šuje produktivitu aj zabezpečenie a pomáha zabrániť neoprávnenému prístupu a úniku dát. Intuitívny ovládací panel umožňuje jednoduchú správu hardvéru a softvéru v reálnom čase v rámci celej organizácie. Zakúpením základnej dosky Pre získate kópiu nástroja Control Center Express v hodnote 60 amerických dolárov

Viac informácií o ASUS Control Center Express
 • Optimalizácia IT správy koncových bodov

  Je navrhnutá tak, aby pomáhala IT pracovníkom monitorovať a kontrolovať zariadenia v podnikových sieťach a uľahčovala kontrolu inventára na viacerých miestach na diaľku

 • Automatizácia IT údržby

  Umožňuje IT pracovníkom naplánovať automatické aktualizácie najnov šieho systému BIOS, softvéru a nástrojov pre konkrétne alebo v šetky zariadenia v dobe mimo špičky, čím sa zvy šujú stabilita systému aj prevádzková IT flexibilita

 • Bezpečná správa v šetkých koncových bodov

  Bezpečná správa konfigurácie koncových bodov, prístupu k prenosným úložiskám a softvérových aplikácií pre PC vďaka možnosti vytvárať pravidlá pre zoskupovanie na jednotlivých zariadeniach

* ASUS Control Center Express je k dispozícii iba pre základné dosky CSM. Ďal šie informácie vám poskytne vá š miestny obchodný zástupca.

Medzinárodne certifikovaná základná doska pre firmy

Firemné základné dosky ASUS sa osvedčili v podnikovej sfére a ich špičková kvalita prekračuje priemyselné štandardy. Firemné základné dosky ASUS, certifikované mnohými medzinárodnými organizáciami pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia, predstavujú bezpečné, zabezpečené a udržateľné rie šenie, a sú tak ideálnou voľbou pre va še podnikanie.

Medzinárodná bezpečnostná a environmentálna certifikácia

Podpora DDR5

Táto firemná základná doska je kompatibilná s pamäťou DDR5, ktorá optimalizuje rýchlosť a stabilitu pamäťových modulov a zároveň poskytuje pokročilú architektúru dodávania napätia pre vy š šiu energetickú účinnosť.
Podpora DDR5

Podpora PCIe 4.0 M.2

Táto firemná základná doska ponúka celkom dva M.2 sloty, ktoré podporujú rýchlosť prenosu dát až 64 Gbit/s prostredníctvom PCIe 4.0, čo umožňuje rýchlej ší štart systému a načítanie aplikácií s diskami operačného systému alebo aplikácií.
PCIe 4.0 M.2

ASUS Shield

Zlep šuje zabezpečenie systému vo v šetkých ohľadoch

 • ASUS Self-recovering BIOS

  Exkluzívna technológia ochrany systému BIOS od spoločnosti ASUS automaticky obnoví systém BIOS pomocou overenej zálohy v prípade zlyhania aktualizácie, a zabráni tak nutnosti výmeny alebo prein štalovaniu hardvéru.
  VIAC INFORMÁCIÍ
 • Modul dôveryhodnej platformy (TPM)

  Hardvérové zabezpečenie ponúka lep šiu ochranu dát, zvy šuje bezpečnosť siete, chráni digitálne identity a zaisťuje integritu platformy.
 • Certifikát NIST SP 800-147

  Firemná základná doska ASUS je certifikovaná podľa národných štandardov počítačovej bezpečnosti.
 • ASUS Secure Boot

  Firemná základná doska ASUS je nastavená tak, aby kontrolovala firmware a podpis každého bootovacieho softvéru.

ASUS Self-recovering BIOS

S technológiou ASUS Self-recovering BIOS

Užívateľ musí jednoducho re štartovať systém a ASUS Self-recovering BIOS obnoví najnov šiu aktualizáciu systému BIOS.
S technológiou ASUS Self-recovering BIOS
 • Zaisťuje bezpečné aktualizácie systému BIOS

 • Znižuje početnosť a náklady na údržbu

 • Nevyžaduje žiadny ďal ší softvér

 • Zaisťuje automatickú detekciu a obnovenie zlyhania aktualizácie


Štandardný postup pre obnovu po havárii aktualizácie systému BIOS

Pre prein štalovanie aktualizácie systému BIOS musí používateľ vykonať nasledujúce kroky:
Štandardný postup pre obnovu po havárii aktualizácie systému BIOS

ASUS Reliant

Zaisťuje konzistentný výkon vďaka najlep ším komponentom a prísnemu testovaniu spoľahlivosti

Povrchová úprava proti vlhkosti

Povrchová úprava proti vlhkosti

Ochrana voči vlhkosti a korózii

Inovatívna povrchová úprava odolná proti vlhkosti chráni základnú dosku vo vlhkom prostredí, ako sú továrne, knižnice, dátové centrá či internetové kaviarne. Rovnako minimalizuje vnútornú koróziu tým, že zabraňuje zachytávaniu a prenikaniu vlhkosti, čím predlžuje životnosť základnej dosky.

Rezistory proti pôsobeniu síry

Rezistory proti pôsobeniu síry

S ohľadom na dlhodobú spoľahlivosť komerčného produktu je firemná základná doska ASUS vybavená rezistormi odolnými voči síre. Rezistory poskytujú vynikajúcu odolnosť proti sulfatácii, pretože sú vyrobené z vysoko kvalitného keramického tela (oxid hlinitý). Firemná základná doska ASUS môže byť vďaka rezistorom odolným voči síre prevádzkovaná aj v náročných podmienkach.

Zadný I/O panel z nerezovej ocele

Zadný I/O panel z nerezovej ocele

3x vy š šia odolnosť voči korózii pre dlh šiu životnosť

Zadné I/O panely z nerezovej ocele odolné voči korózii a potiahnuté oxidom chrómu vykazujú trikrát dlh šiu životnosť ako bežné panely.

Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana

Špičková kon štrukcia napájacieho zdroja s ochranou obvodov

Exkluzívna obvodová kon štrukcia so vstavanými regulátormi napätia chráni čipovú sadu, porty na pripojenie a zvukové kodeky pred po škodením spôsobeným neočakávaným napätím vysokej úrovne z nestabilných alebo nekvalitných napájacích zdrojov.

* Špecifikácie a funkcie sa pri jednotlivých modeloch lí šia a v šetky obrázky sú ilustratívne. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke s parametrami a v galériách.

ESD Guards

Ochrana proti elektrostatickému výboju

Ochranné ESD Guards od ASUSu zabraňujú po škodeniu elektrostatickým výbojom až do /- 10 kV pre vzduchový výboj, a /-15 kV pre kontaktný výboj - to v šetko v prevedení s aktívnym ochranným obvodom, ktorý predlžuje životnosť komponentov.
ESD Guards

* Špecifikácie a funkcie sa pri jednotlivých modeloch lí šia a v šetky obrázky sú ilustratívne. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke s parametrami a v galériách.

LANGuard

Zvý šená priepustnosť a 2,5x vy š šia odolnosť voči prepätiu

ASUS LANGuard je sieťová ochrana na hardvérovej úrovni, ktorá využíva technológiu prepojenia signálov a špičkové kondenzátory s ochranou proti elektromagnetickému ru šeniu na povrchu, ktoré zaisťujú spoľahlivej šie pripojenie a lep šiu priepustnosť, a tiež elektrostaticky chránené a prepäťovo chránené komponenty pre väč šiu toleranciu voči statickej elektrine a lep šiu ochranu voči prepätiu.
LANGuard
Test spoľahlivosti 24/7

Test spoľahlivosti 24/7

Základná doska je optimalizovaná pre dvadsať štyrihodinovú prevádzku a je testovaná pri teplote až 45 °C a relatívnej vlhkosti až 80 %, aby sa zabezpečilo, že zvládne rôznorodé rozsahy teplôt a vlhkosti v rôznych lokalitách.

Sada pre správu ASUS

Zefektívnite IT činnosť!

Protokol udalostí

Protokol udalostí

Vstavaný protokol udalostí umožňuje jednoduch šie rie šenie problémov vďaka zachyteniu užitočných systémových informácií
 • Aktualizácia systému BIOS

  Stav aktualizácie, najnov šia verzia a čas aktualizácie

 • Strata napájania striedavým prúdom

  Abnormálne výpadky napájania

 • RTC resetovanie

  Čas vynulovania hodín reálneho času (RTC)

 • Vniknutie do šasi

  Záznam o tom, kedy bolo otvorené šasi

 • Zmeny hardvéru

  Úpravy procesora, pamäte alebo pevných diskov

 • Stav hardvéru

  Prekročenie USB prúdu, prekročenie teploty procesora a prekročenie napätia procesora

ASUS Commercial BIOS Kit

ASUS Commercial BIOS Kit

Spoločnosť ASUS si uvedomuje, aký dôležitý má prispôsobený produkt vplyv na myslenie užívateľov, a preto si vyskú šajte novú komerčnú sadu BIOS pre čiastočnú aktualizáciu systému BIOS!
 • Nástroj na úpravu hodnôt systému BIOS Nástroj na úpravu hodnôt systému BIOS

  Prispôsobenie možností systému BIOS

 • Nástroj bootovacieho loga systému BIOS Nástroj bootovacieho loga systému BIOS

  Označte svoje zostavy vlastným boot logom

 • Nástroje na aktiváciu OEM (OA) Nástroje na aktiváciu OEM (OA)

  Pridanie alebo odobratie aktivačného OEM kľúča

 • DMI (Desktop Management Interface) rozhranie DMI (Desktop Management Interface) rozhranie

  Jednoduché pridanie informácií o zákazníkovi, napríklad názve spoločnosti, do systému BIOS

* Pre komerčnú sadu BIOS sa obráťte na miestne FAE.

Vzdialená IT správa

Vstavaný SMBUS header sa pripája k DASH LAN karte* pre vzdialenú IT správu. DASH je systémový hardvér pre stolné počítače a mobilné zariadenia, ktorý umožňuje správu základnej dosky prostredníctvom siete.

Vzdialená IT správa

* ASUS DASH LAN karta sa predáva samostatne. Viac informácií získate u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti ASUS.
** Špecifikácie a funkcie sa pri jednotlivých modeloch lí šia a v šetky obrázky sú ilustratívne. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke s parametrami a v galériách.Servis spoločnosti ASUS

Uľahčuje proces montáže a umožňuje efektívne rie šenie problémov

Q- LED Core

Displej Q-LED Core vytvára svetelné vzory podľa LED napájania počas POST (Power-On Self-Test) testu, ktoré môžu používateľom pomôcť pri rie šení prípadných problémov.
Pamäť CPU nebola zistená
Pamäť CPU nebola zistená Pamäť CPU nebola zistená
Rýchle blikanie

4 Hz (0,25 s)

Pamäť VGA nebola zistená
Pamäť VGA nebola zistená Pamäť VGA nebola zistená
Pomalé blikanie

1/ 2 Hz (2 s)

Bootovacie zariadenie nezistené
Bootovacie zariadenie nezistené Bootovacie zariadenie nezistené
Veľmi pomalé blikanie

1/ 8 Hz (8 s)

In štalácia dokončená
In štalácia dokončená In štalácia dokončená
Trvalé svetlo
ASUS COM Debug header

ASUS COM Debug header

Tento 6-1 pinový COM debug header umožňuje rýchlej šie a efektívnej šie rie šenie problémov so základnou doskou. IT administrátori môžu zobraziť chybové a ladiace kódy, aby získali lep šiu predstavu o procesoch inicializácie a obnovy pri pripojení k debugovacej karte*.

* Debugovacia karta tretej strany sa predáva samostatne.
** Špecifikácie a funkcie sa pri jednotlivých modeloch lí šia a v šetky obrázky sú ilustratívne. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke s parametrami a v galériách.

Headery boxov

Headery boxov

V šetky USB headery sú krabicové, čo umožňuje rýchlu in štaláciu konektorov a zabraňuje po škodeniu pinov.

* Špecifikácie a funkcie sa pri jednotlivých modeloch lí šia a v šetky obrázky sú ilustratívne. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke s parametrami a v galériách.

Konektory s pevnou polohou

Konektory s pevnou polohou

Pozície konektorov na firemných základných doskách ASUS zostávajú konzistentné naprieč generáciami produktov, čo chráni školenia, výrobu a investície do podporného hardvéru.
súvisiace produkty
previous image
next image
comparison icon
Compare (0)