ข้อมูลสำคัญ

วิธีการแพ็คสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้บริการส่งสินค้าซ่อมที่ 7-11

วิธีการแพ็คสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้บริการส่งสินค้าซ่อมที่ 7-11

1. โปรดเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ทนทานต่อการขนส่ง โดยขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 60x60x60 ซม

    (Please find the endurable box which dimension is not over 60 x 60 x 60 cm)

 

2.โปรดห่อสินค้าด้วยวัสดุที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากอันตรายของการขนส่ง เช่น พลาสติกกันกระแทก เป็นต้น

    (Please wrap the product by bubble or any material which could protect unit from damage.)

ข้อระวัง ห้ามใช้กล่องสินค้าส่งที่ 7-11 โดยตรง เนื่องจากกล่องสินค้าไม่ได้ถูกออกแบบให้ขนส่งได้โดยตรง

(Please do not directly send the product carton to 7-11 as it is not designed to be direct on transportation.)

3.นำสินค้าที่ถูกห่อเรียบร้อยใส่ในกล่อง และตรวจให้แน่ใจว่าภายในกล่องได้มีการใส่กระดาษหรือพลาสติกอัดแน่นแล้ว เพื่อไม่ให้สินค้าสามารถเคลื่อนที่ระหว่างขนส่งได้

   (Put the wrapped unit in the box, and ensure the box inside is fully packed)

4.โปรดแพ็กสินค้าอย่างระมัดระวัง (ทั้งด้านบนและล่างของกล่อง) ตามรูปด้านล่าง

   (Please properly seal the carton (both top and bottom side) as below images)

 

5.ปริ้นใบส่งซ่อม 2 ใบ

   (Print out 2 request forms)

 

6.ใบแรกให้แปะอยู่บนกล่องสินค้า ใบที่สองให้มอบให้พนักงานเซเว่นทำการเซ็นรับของในส่วนที่ 2 ของใบส่งซ่อม 2

   หมายเหตุ : บาร์โค้ดต้องเห็นได้ชัดเจนเพราะพนักงานเซเว่นจะใช้บาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูล

  (One request form is attached on carton; another request form is to let 7-11 staff sign back on section 2 of request form.)

  (Note: The barcode has to be clearly seen, as it needs to be scanned.)

 

7.หลักฐานในการรับสินค้าคืนของลูกค้าคือส่วนที่สองในใบส่งซ่อมที่พนักงานของเซเว่นได้ทำการแสตมป์ตรารหัสร้านและลงลายเซ็นต์แล้วเท่านั้น

 (The evidence receipt for customer is request form’s section 2 which 7-11 staff has been signed off.)