ข้อมูลสำคัญ

นโยบายการรับประกันของโน้ตบุ๊ค

อัปเดตล่าสุด : 2022/08/23

ให้การรับประกันที่จำกัดบนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Asus การรับประกันที่จำกัดนี้ ไม่คุ้มครองซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ; ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Asus หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Asus

Asus รับประกันว่าโน้ตบุ๊ค Asus ที่คุณซื้อ ปราศจากข้อบกพร่องเนื่องจากตัววัสดุและฝีมือแรงงาน ภายใต้การใช้งานปกติระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน ช่วงเวลาการรับประกัน เริ่มจากวันที่ซื้อ ใบเสร็จรับเงินที่มีการระบุวันที่ซื้อ เป็นหลักฐานวันที่ซื้อของคุณ ศูนย์บริการหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานการซื้อ ในขณะที่ขอรับบริการการรับประกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับบริการการรับประกันฮาร์ดแวร์ ถ้าเครื่องจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมภายในช่วงเวลาการรับประกัน..

ระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน Asus จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องให้ตามที่เห็นสมควร ชิ้นส่วนหรือโมดูลที่ถูกถอดออกภายใต้การรับประกันที่จำกัดนี้ จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Asus

A.ข้อยกเว้นจากบริการการรับประกันที่จำกัดนี้

Asus ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานโดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ ที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน เช่น ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ ด้วยคำถาม "วิธีการ" และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ การรับประกันคุ้มครองเฉพาะความล้มเหลว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน และภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ รวมทั้งความบกพร่องเนื่องจากวัตถุดิบและฝีมือแรงงาน การรับประกัน จะใช้ไม่ได้ถ้า:

 • ผลิตภัณฑ์ถูกถอดประกอบ ซ่อม และ/หรือดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • หมายเลขผลิตภัณฑ์บนโน้ตบุ๊ค องค์ประกอบ หรืออุปกรณ์เสริมได้รับการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือลบออก
 • สติ๊กเกอร์การรับประกันมีรอยฉีกขาด หรือเปลี่ยนแปลง
 • มีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายจากธรรมชาติ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรืออุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกต้อง การละเลยเพิกเฉย หรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง หรือใช้ในสภาวะที่ผิดปกติ
 • มีความเสียหายที่เกิดโดยการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์)
 • มีความเสียหายที่เกิดจากการผิดพลาดของระบบไฟฟ้าภายนอก หรืออุบัติเหตุใดๆ
 • มีความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือตามตัวแปรการจัดเก็บ หรือสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้
 • มีความเสียหายจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย ASUSTeK
 • มีความเสียหายหรือการสูญหายของโปรแกรม ข้อมูล หรือ สื่อจัดเก็บที่ถอดได้ หรือถ้ามีค่าใช้จ่ายจากการกู้โปรแกรมหรือข้อมูล
 • มีความเสียหายจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม หรือจากไวรัส
 • มีการสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมหรือการทดแทน

การส่งคืนโน้ตบุ๊คไปยังศูนย์บริการของ Asus หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Asus ระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่า การซ่อมจะไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไซต์บริการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกัน และคำขอของคุณสำหรับบริการการรับประกัน

ทั้ง Asus, ศูนย์บริการโน้ตบุ๊ค Asus, ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Asus, ร้านค้าปลีกของคุณไม่รับผิดชอบถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณส่งคืนมายัง Asus, ศูนย์บริการโน้ตบุ๊ค Asus หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Asus ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คุณควรลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งคืนมายังบริษัท

Asus, ศูนย์บริการโน้ตบุ๊ค Asus หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ Asus ไม่รับผิดชอบถึงความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนตัว โปรแกรม หรือสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดเข้าออกได้ใดๆ Asus ไม่รับผิดชอบสำหรับการกู้คืน หรือการติดตั้งใหม่ของข้อมูลหรือโปรแกรมใดๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งให้โดย Asus เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นเท่านั้น

คำเตือน:

 • ช่วงเวลาการรับประกันอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้ถ้าความเสียหาย/อาการเสียมีสาเหตุจาก การจัดการ/การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การทำลาย
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้ถ้าป้ายซีเรียลถูกแกะ หรือฉีกขาด
 • การรับประกันจะใช้ไม่ได้ ถ้ามีการถอดชิ้นส่วนโดยผู้ใช้ หรือศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS
 • โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจ "ASUS พรีเมี่ยม แคร์" บนไซต์สนับสนุนของ ASUS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขยายการรับประกัน หรือแพคเกจการรับประกันพิเศษ สำหรับบริการระหว่างการคุ้มครองของการขยายการรับประกัน โปรดติดต่อจุดที่ซื้อผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลหมายเลขฮ็อตไลน์บริการของโน้ตบุ๊ค โปรดดูที่นี่ .