ข้อมูลสำคัญ

บริการเคลมเซิร์ฟเวอร์ (Server service)

อัปเดตล่าสุด : 2023/02/02

การเคลมสินค้าเซิร์ฟเวอร์ (Server service) 

มีบริการทั้งหมด  3 แบบ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขด้านล่าง 
 

บริการแบบที่ 1.

บริการออนไซค์ ลูกค้าสามารถโทรไปขอรับบริการได้ที่   Asus Hotline 02-4011717

                  รับเฉพาะโมเดลตามด้านล่างเท่านั้น  

                   RS500-E9-RS4

                   ESC500 G4 
 

บริการแบบที่ 2.      

บริการ ARS (Advance Replace Service) เปลี่ยนพาร์ทล่วงหน้า โดยไม่ต้องส่งเคลม โดยที่จะไม่รวมกับโมเดลในแบบที่ 3.

เอซุสจะทำการจัดส่งพาร์ทให้กับลูกค้าก่อนที่จะได้รับพาร์ทเสียที่ส่งคืนจากลูกค้า ลูกค้าได้รับพาร์ทและส่งคืนพาร์ทเสียภายใน 14 วัน

*การส่งคืนพาร์ทเสียโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไม่มีหมายเลขงานซ่อม RMA จะถูกส่งคืนให้กับลูกค้า และค่าขนส่งคืนจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้า

เงื่อนไขและการบริการ:

3.1   โปรดติดต่อ ASUS ผ่านทางอีเมลล์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

         เซิร์ฟเวอร์ของเอซุส: ARS Request Email: #Asus_Server_ARS_APAC@asus.com

3.2   หากปัญหาได้รับการพิจารณาว่าเป็นความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์จากเอซุส ลูกค้าสามารถดำเนินการขอรับบริการ ARS ได้

3.3   กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ARS  โดยรายละเอียดที่ต้องการประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการจัดส่งสินค้า

        ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน อย่างถูกต้องและครบถ้วย พร้อมลงลายมือชื่อ

3.4   โปรดส่งแบบฟอร์มขอ ARS ที่กรอกแล้วไปยังอีเมล์ของเอซุส โดยเอซุสจะออกหมายเลขงานซ่อม RMA

        หลังจากได้รับแบบฟอร์มคำขอ ARS จากลูกค้า

3.5   กรุณาคืนพาร์ทเสียกลับเอซุสภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับพาร์ท หากเราไม่ได้รับพาร์ทเสียภายในวันที่ 14 

        ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ

        ให้บริการ ARS    (ราคาพาร์ท, ค่าจัดส่งและค่าดำเนินการ) และทางทีมARSจะขออนุญาติไม่รับคืนพาร์ทเสียอีกต่อไป 
 

บริการแบบที่ 3.

เปลี่ยนเครื่อง (Refurbished)   สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ FES_Bangkok ที่อยู่ 110/6 หมู่ 3 หมู่บ้านซื่อตรงการ์เด้นท์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000   

ติดต่อได้ที่เบอร์  099-2874457-59   วันจันทร์- วันเสาร์ 10:00 - 19:00

 

            รับเฉพาะโมเดลตามด้านล่างเท่านั้น  

                        Model                                                                   P/N

                        ESC500 G4                                        90SV04ZA-M03AA0

                        K620                                                   90SKC000-M0RAN0

                        M2000                                                 90SK0000-ME2AN0

                        WS C621E SAGE                               90SW0020-M0UAY0

                        WS X299 PRO                                    90SW0090-M0UAY0

                        Z10PE-D16 WS                                  90SB04L0-M0UAY0

                        Z10PE-D8 WS                                    90SB0460-M0UAY0

                        WS X299 SAGE                                  90SW0070-M0UAY0

                        P10S WS                                             90SB05T0-M0UAY0

                        Z170-WS                                             90SB05K0-M0UAY0

 

 ** หมายเหตุ: - หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ ASUS Hotline: 02-4011717