ข้อมูลสำคัญ

ขั้นตอนก่อนการส่งซ่อมที่ 7-11

อัปเดตล่าสุด : 2024/02/05

 

ขั้นตอนก่อนส่งซ่อม 7-11

วิธีการจองบริการส่งซ่อมที่ 7-11

(1).โปรดเลือกสินค้าที่ต้องการจองบริการ

dWP4RXy.png

(2). เลือกบริการส่งเครื่องซ่อมที่ 7-11

dWP4GQN.png

(3). กรุณาใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ( Serial number, S/N ) ที่ท่านต้องการส่งซ่อม

      - หมายเหตุ: บริการนี้ครอบคลุมสำหรับสินค้าประเภท NB/ZF/PAD ที่อยู่ในภายในระยะเวลาประกันเท่านั้น

dWP4edQ.png

(4). โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐาน, รหัสสาขา 7-11 (5หลัก) และอาการเสียของเครื่อง

      หลังจากนั้นให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของASUS

      - ท่านต้องทำการส่งและรับสินค้าใน 7-11 สาขาที่ท่านกรอกเท่านั้น

dWP4Fmg.png

(5). หน้าต่างนี้จะเป็นการแจ้งว่าท่านได้ทำการจองบริการส่งของที่ 7-11 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และใบส่งซ่อมได้ถูกส่งไปที่อีเมล์ของท่าน
      ท่านสามารถเลือกปริ้นใบส่งซ่อมจากหน้าต่างนี้หรือจากอีเมล์ของท่านก็ได้

dWPN74y.png

(6). โปรดแปะใบส่งซ่อมสินค้าส่วนที่หนึ่งไว้กับกล่องพัสดุ(ที่ทำการบรรจุและปิดอย่างเรียบร้อย) ที่ต้องการส่ง

dWPNZ0Z.png

(7). เมื่อทำการส่งสินค้าที่ 7-11 พนักงานของเซเว่นจะทำการแสตมป์และลงลายเซ็นต์ในส่วนที่สองของใบส่งซ่อม
      โปรดเก็บส่วนที่สองของใบส่งซ่อมไว้เป็นหลักฐานสำหรับวันมารับสินค้าคืน

เงื่อนไขการจองบริการส่งซ่อมที่ 7-11

1. บริการนี้ครอบคลุมสำหรับสินค้าประเภท Notebook , Rog phone เท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในภายในระยะเวลาประกันเท่านั้น
3. ลูกค้าต้องทำการส่งและรับสินค้าใน 7-11 ตามสาขาที่ท่านกรอก (รหัสร้านค้า 7-11 จำหน่วย 5 หลัก) เท่านั้น
4. หากระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่ามาตรฐานการรับประกัน ลูกค้าสามารถนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน มาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้
5. ลูกค้าจะต้องสำรองข้อมูลก่อนส่งซ่อม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากข้อมูลสูญหาย
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    Service Hotline โทร 02-401-1717
7. ในกรณี CID (ยกตัวอย่างเช่น เครื่องโดนน้ำ , เครื่องตกแตก) สามารถส่งตัวเครื่องผ่านทาง 7-11 แต่ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าขนส่งด้วยเช่นกัน
8. หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะซ่อมแซมผู้ใช้ต้องจ่ายค่าขนส่งเท่านั้น
9. ค่าขนส่ง Notebook 100 / 200 ทั้งไปและกลับ
                Rog phonenbsp; 75 / 150 ทั้งไปและกลับ

วิธีการแพ็คสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้บริการส่งสินค้าซ่อมที่ 7-11

1. โปรดเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ทนทานต่อการขนส่ง โดยขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 60x60x60 ซม

dWPBuDt.png

 

2.โปรดห่อสินค้าด้วยวัสดุที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากอันตรายของการขนส่ง เช่น พลาสติกกันกระแทก เป็นต้น

 

dWPB6Je.png

 

ข้อระวัง ห้ามใช้กล่องสินค้าส่งที่ 7-11 โดยตรง เนื่องจากกล่องสินค้าไม่ได้ถูกออกแบบให้ขนส่งได้โดยตรง

 

dWPBrhl.png

 

3.นำสินค้าที่ถูกห่อเรียบร้อยใส่ในกล่อง และตรวจให้แน่ใจว่าภายในกล่องได้มีการใส่กระดาษหรือพลาสติกอัดแน่นแล้ว เพื่อไม่ให้สินค้าสามารถเคลื่อนที่ระหว่างขนส่งได้

 

dWPBXYE.png

 

4.โปรดแพ็กสินค้าอย่างระมัดระวัง (ทั้งด้านบนและล่างของกล่อง) ตามรูปด้านล่าง

 

dWPffOz.png

 

5.ปริ้นใบส่งซ่อม 2 ใบ

 

dWPf3zR.png

 

6.ใบแรกให้แปะอยู่บนกล่องสินค้า ใบที่สองให้มอบให้พนักงานเซเว่นทำการเซ็นรับของในส่วนที่ 2 ของใบส่งซ่อม 2

     หมายเหตุ : บาร์โค้ดต้องเห็นได้ชัดเจนเพราะพนักงานเซเว่นจะใช้บาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูล

dWPfwWZ.png

 

7.หลักฐานในการรับสินค้าคืนของลูกค้าคือส่วนที่สองในใบส่งซ่อมที่พนักงานของเซเว่นได้ทำการแสตมป์ตรารหัสร้านและลงลายเซ็นต์แล้วเท่านั้น

[FAQ] 7-11 

(1)      Q: อะไรคือ บริการ 7-11 drop point

           A: เป็นความร่วมมือระหว่าง 7-11 กับทางเอซุส เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสินค้าเข้ามาซ่อม 

 

(2)      Q: สินค้าอะไรบ้างที่สามารถใช้บริการ 7-11 drop point  

           A: Notebook, Rog phone and Pad.

 

(3)      Q: บริการ 7-11 drop point ต้องผ่านเว๊ปไซค์ของเอซุสเท่านั้นใช่ไหม

           A: ใช่ ลูกค้าจะต้องทำการจองผ่านเว๊ปไซค์ของเอซุสเท่านั้น กดที่นี่

 

(4)      Q: ลูกค้าจะต้องแจ้งของมูลอะไรบ้างกับทางเอซุส 

           A: แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัทพ์  อีเมลล์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และอาการเสียอย่างละเอียด

 

(5)      Q: วิธีค้นหา รหัสร้านค้าของ 7-11

            A: ลูกค้าสามารถดูรหัสของ 7-11 จากด้านหน้าร้าน หรือ กดที่นี่

(6)      Q: ถ้าไม่ได้ Service form ของ7-11 จะต้องทำอย่างไร

          A: สามารถติดต่อ Asus CallCenter 02-401-1717 เพื่อจัดส่ง request form ให้อีกครั้ง

 

(7)      Q: วิธีการห่อสินค้าและขนาดกล่องที่จะทำการใส่

          A: ขนาดของกล่องไม่เกิน 60 * 60 และน้ำหนักไม่เกิน 20 kg.

 

(8)      Q: หลักจากที่แพคสินค้าและส่งสินค้าแล้วที่ 7-11ทางลูกค้าจะได้เอกสารจากพนักงานหรือไม่

          A: ลูกค้าจะได้รับเอกสารส่วนที่สองจากเจ้าหน้าที่ พร้อมตราประทับสาขาและลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่

 

(9)      Q:  วิธีการเช็คสถาะนการจัดส่งหรือการซ่อม

 

            A: หากอยุ่ในระหว่างการจัดส่งสามารถเช็คผ่าน web site ASUS ได้ หรือ Asus CallCenter 02-4011717

(10)     Q:  ระยะเวลาทั้งหมดในการจัดส่งและซ่อมทั้งหมดกี่วัน

            A: โดยประมาณ 15 วันทำการ ในกรณีมีพาร์ทอะไหล่พร้อมซ่อม หากไม่มีอะไหล่อาจจะต้องรอพาร์ทอะไหล่เพิ่มเติมอีก 7-14 วันทำการ.

 

(11)      Q:  ประโยชน์ของการใช้ 7-11 เป็น Drop point ?

            A: อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าเข้ามาซ่อมยังศูนย์บริการ ในพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์บริการ

 

(12)     Q:  ถ้าใบแจ้งซ่อมจของ 7-11 หายจะทำอย่างไร

            A: ลูกค้าสามารถอ้างอิงจาก ข้อความ (SMS) ที่ทาง 7-11 แจ้งผ่านมือถือ

 

(13)     Q:  หลักจากลูกค้าจองแล้วฟอร์ที่ปริ๊นออกมาแล้วจะมีอายุกี่วันที่สามารถส่งซ่อมได้

            A: มีอายุ 5 วัน หากกินให้ติดต่อ Call center เพื่อแจ้งลบข้้อมูล ใช่เวลาประมาณ 2 วันทำการ และให้ลูกค้าทำการจองใหม่อีกครั้ง