ข้อมูลสำคัญ

Services for Servers

อัปเดตล่าสุด : 2024/05/29

การเคลมสินค้าเซิร์ฟเวอร์ (Services for Servers

มีบริการทั้งหมด  2 แบบ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขด้านล่าง 
 

บริการแบบที่ 1.

บริการออนไซต์ ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่  Centercom hotline: 084-717-9444

 

 ** หมายเหตุ: - หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์หรือไม่ กรุณาติดต่อ ASUS Call Center: 02-401-1717

             

บริการแบบที่ 2.      

บริการ ARS (Advanced Replacement Service) เปลี่ยนพาร์ทล่วงหน้า โดยไม่ต้องส่งเคลม 

เอซุสจะทำการจัดส่งพาร์ทให้กับลูกค้าก่อนที่จะได้รับพาร์ทเสียที่ส่งคืนจากลูกค้า ลูกค้าได้รับพาร์ทและส่งคืนพาร์ทเสียภายใน 14 วัน

*การส่งคืนพาร์ทเสียโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไม่มีหมายเลขงานซ่อม RMA จะถูกส่งคืนให้กับลูกค้า และค่าขนส่งคืนจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้า

 

เงื่อนไขและการบริการ:

-   โปรดติดต่อ ASUS ผ่านทางอีเมลล์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

    เซิร์ฟเวอร์ของเอซุส: ARS Request Email: #Asus_Server_ARS_APAC@asus.com

-   หากปัญหาได้รับการพิจารณาว่าเป็นความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์จากเอซุส ลูกค้าสามารถดำเนินการขอรับบริการ ARS ได้

-   กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ARS โดยรายละเอียดที่ต้องการประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการจัดส่งสินค้า

    ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

-   โปรดส่งแบบฟอร์มขอ ARS ที่กรอกแล้วไปยังอีเมล์ของเอซุส โดยเอซุสจะออกหมายเลขงานซ่อม RMA

    หลังจากได้รับแบบฟอร์มคำขอ ARS จากลูกค้า

-   กรุณาคืนพาร์ทเสียกลับเอซุสภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับพาร์ท หากเราไม่ได้รับพาร์ทเสียภายในวันที่ 14 

    ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้บริการ ARS (ราคาพาร์ท, ค่าจัดส่งและค่าดำเนินการ) และทางทีม ARS จะขออนุญาติไม่รับคืนพาร์ทเสียอีกต่อไป