[Windows 11/10] Học cách sử dụng Windows 11/10

Sử dụng Notebook PC của bạn Làm việc với Windows 11/10 Đặc tính của Windows 11/10  Thiết lập turyền thống của Windows 11/10 
Làm quen với PC Notebook của bạn Bắt đầu với lần đầu tiên (Windows OOBE) Tài khoản Microsoft  Thay đổi kế hoạch và chế độ Nguồn
Làm quen với bàn phím Start menu Cập nhật Windows Thiết lập Sound và Volume Mixer
Làm quen với touchpad Tìm kiếm ứng dụng , tập tin và thiết lập của bạn  Virtual Desktop Thay đổi chủ đề và hình nền 
Làm quen với màn hình cảm ứng Action center Snap windows Thay đổi khóa màn hình
 Kết nối mạng không dây (Wi-Fi network)  Partition ổ cứng , thu nhỏ , và mở rộng Thiết lập biểu tượng trên Deshtop
 Kết nối mạng có dây (Ethernet network) OneDrive Thay đổi kích thước màn hình, Độ phân giải màn hình và Tốc độ reflesh
 Kết nối Bluetooth Tiêu chuẩn mã hóa thiết bị và mã hóa BitLocker Cách gỡ cài đặt Ứng dụng, các bản cập nhật đã cài đặt Windows, Trình điều khiển
 Sử dụng Camera và Microphone Khắc phục ứng dụng lỗi Thay đổi ứng dụng mặc định
 Tải ứng dụng từ Microsoft Store Ứng dụng Tips Thay đổi ứng dụng Khởi động
 3 cách tắt máy tính - Shut down , Sleep, and Hibernate Làm quen ứng dụng trợ giúp Thay đổi tài khoản cục bộ và mật khẩu
 Sao lưu và khôi phục tệp của bạn (File History) Windows 11 - Widgets Windows Hello (biometrics)
 Điểm khôi phục hệ thống  Thay đổi ngôn ngữ hệ thống
 Cách đặt lại PC và giữ các tệp cá nhân của tôi  Cách thêm / thay đổi ngôn ngữ bàn phím
 Cách đặt lại PC và xóa tất cả các tệp, ứng dụng và cài đặt cá nhân của tôi  Kích hoạt Windows và Thay đổi key sản phẩm
 Làm thế nào nâng cấp lên Windows 11