[Router bezprzewodowy] Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?

※ ADNOTACJA: Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, proponujemy również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS YouTube, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

https://www.youtube.com/embed/BIsGMmCCSOk

 

 

 

Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

     Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj
     Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo — patrz tutaj.

Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router?. (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.

            1. Włącz router.

            2.  Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX.  Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

                 Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

               Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2.4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

               Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2,4 GHz. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

               Przykład 3: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX_XT9. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC. XT9 to nazwa modelu. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

 

Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

            1. Włącz router.

            2.  Podłącz komputer do routera za pomocą połączenia przewodowego.

 

Wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się do sieciowego interfejsu graficznego:

1. Przed zalogowaniem się do sieciowego interfejsu graficznego routera upewnij się, że router jest włączony, a dioda LED pali się światłem stałym. Podłącz również komputer do routera (przewodowo lub bezprzewodowo).

2. Wpisz w przeglądarce adres IP LAN routera. Np.: https://192.168.50.1

    Adnotacja: Router bezprzewodowy ASUS wykorzystuje internetowy interfejs użytkownika, który pozwala na konfigurację routera poprzez dowolną przeglądarkę internetową, na przykład: Internet Explorer, Firefox, Apple Safari, Google Chrome.

   Jeśli nie pamiętasz adresu IP routera, skorzystaj z narzędzia Asus Device Discovery, aby znaleźć adres IP w zależności od systemu operacyjnego.

Innym sposobem na zalogowanie się do routera ASUS jest wpisanie adresu https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

      

 

3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania.

    Jeśli logujesz się do routera ASUS po raz pierwszy lub router ASUS został przywrócony do domyślnego stanu fabrycznego, musisz najpierw ustawić konto i hasło logowania do routera.

    Adnotacja: W niektórych modelach lub wersjach oprogramowania układowego domyślne konto, domyślna nazwa użytkownika i hasło to: [admin].

   

   Adnotacja:

       a. Login i hasło do logowania do strony ustawień routera to NIE to samo, co nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło do nawiązywania bezprzewodowego połączenia (Wi-Fi) z routerem.

       b. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

          Wciśnij przycisk resetowania sprzętowego routera i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać.

          Przycisk resetowania sprzętowego w routerze jest pokazany poniżej. Na poniższych ilustracjach dla przykładu wybrano urządzenie [RT-AC68U].

        (Różne modele mogą się nieznacznie różnić, jeśli masz jakieś pytania, sprawdź w instrukcji obsługi).

         

         Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu.

 

4. Teraz możesz użyć sieciowego interfejsu graficznego, aby skonfigurować ustawienia routera bezprzewodowego ASUS.

 ※ ADNOTACJA: Niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i wersji oprogramowania układowego.

 

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.