ASUS layout test

Giải pháp di động

BYOD (Mang theo thiết bị riêng của bạn) đang trở thành một thực tế ngày càng phổ biến tại nơi làm việc, và một số công ty cũng đã bắt đầu áp dụng chính sách CYOD (Chọn thiết bị riêng của bạn). Việc cung cấp các thiết bị di động thông minh cần phải tuân thủ các quy trình quản lý thông tin của các doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc cởi mở và hợp tác và khả năng kết nối với các mạng lưới mà không cần phải có mặt tại văn phòng.

  • Giải pháp di động

    BYOD (Mang theo thiết bị riêng của bạn) đang trở thành một thực tế ngày càng phổ biến tại nơi làm việc, và một số công ty cũng đã bắt đầu áp dụng chính sách CYOD (Chọn thiết bị riêng của bạn). Việc cung cấp các thiết bị di động thông minh cần phải tuân thủ các quy trình quản lý thông tin của các doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc cởi mở và hợp tác và khả năng kết nối với các mạng lưới mà không cần phải có mặt tại văn phòng.

    Tìm hiểu thêm

Dự Án Tiêu Biểu

Xem tất cả