Sắp xếp và Lọc
Tất Cả
Tất Cả
Ổ Blu-ray gắn trong
Ổ Blu-ray gắn trong
Ổ Blu-ray gắn trong
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Loại
Theo Dòng
Giao tiếp
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

Ổ Blu-ray gắn trong

Ổ đĩa Blu-ray gắn trong của ASUS mở ra thế giới quang học với khả năng tương thích hoàn toàn với BDXL dung lượng cao - cộng với hỗ trợ đĩa M-DISC™ giúp lưu lại những kỷ niệm quý giá của bạn đến một thiên niên kỷ. Mỗi ổ đĩa đều bao gồm phần mềm sao lưu chuyên nghiệp, mạnh mẽ, vì vậy, thật dễ dàng để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn.

Xem tất cả Ổ Blu-ray gắn trong