Sắp xếp và Lọc
Máy tính mini NUC
Máy tính mini NUC
sẵn sàng sử dụng ngay khi mở hộp
Công cụ NUC
Công cụ NUC
bảng mạch và khung có thể tùy chỉnh
Bo mạch NUC
Bo mạch NUC
Bảng có kích thước 4" x 4" với vi xử lý đã hàn sẵn
Mô-dun NUC Elements
Mô-dun NUC Elements
giải pháp tính toán linh hoạt, mô-đun
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Dòng
Theo Loại Sản Phẩm
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

Máy tính mini NUC

Máy tính mini NUC đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức và có sẵn trên Windows

Xem tất cả Máy tính mini NUC

Công cụ NUC

Được thiết kế dành cho doanh nghiệp, sinh viên, giáo viên và những người làm tự DIY, bộ NUC Kits có thể tùy chỉnh bảng mạch và khung.

Xem tất cả Công cụ NUC

Bo mạch NUC

Bảng NUC đi kèm với vi xử lý đã hàn sẵn phù hợp cho các giải pháp có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Xem tất cả Bo mạch NUC

Mô-dun NUC Elements

Sản phẩm NUC Element cho phép bạn cung cấp các giải pháp tùy chỉnh lý tưởng với thời gian nghiên cứu và phát triển tối thiểu.

Xem tất cả Mô-dun NUC Elements