[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej na routerze ASUS (lista odrzuconych połączeń sieci Wi-Fi)?

  Lista odrzuconych połączeń sieci Wi-Fi służy do określania, czy urządzenia bezprzewodowe podłączone do routera ASUS mogą uzyskać dostęp do Internetu, czy nie, aby zapewnić bezpieczeństwo twojej sieci domowej. Na przykład, jeśli na liście urządzeń bezprzewodowych routera zobaczysz nieznany telefon podłączony do routera ASUS w domu, możesz dodać ten telefon do listy odrzuconych połączeń Wi-Fi routera. Ten telefon nie będzie mógł uzyskać dostępu do twojej domowej sieci Wi-Fi.
 

  Listę odrzuconych połączeń Wi-Fi można skonfigurować za pomocą aplikacji ASUS Router lub sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS (strona ustawień internetowych).
 

Uwaga: Poprawa bezpieczeństwa sieci routera, na przykład poprzez skonfigurowanie szyfrowania, użycie skomplikowanego hasła lub aktualizację oprogramowania układowego do najnowszego, może znacznie zapewnić bezpieczeństwo sieci domowej. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz pod poniższym odnośnikiem.
 

[Łączność bezprzewodowa] Jak sprawić, aby router był bardziej bezpieczny?

 

Wstęp

A. Użyj aplikacji ASUS Router / aplikacji ASUS ExpertWiFi

B. Użyj sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS (strony ustawień sieciowych)

C. Użyj sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS ExpertWiFi (strony ustawień sieciowych)
 

 

Przygotowanie

1). Zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego, zapoznaj się z następującymi tematami pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

[ExpertWiFi] Jak zaktualizować oprogramowanie routera ExpertWiFi

 

2). Najpierw zainstaluj aplikację ASUS Router na swoim smartfonie. Upewnij się, że wersja aplikacji jest aktualna.

    Aby uzyskać informacje na temat instalacji aplikacji, zapoznaj się z tematem pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router?

Jak zarządzać wieloma routerami ASUS za pomocą aplikacji routera ASUS?

[ExpertWiFi] Jak skonfigurować router ASUS ExpertWiFi za pomocą aplikacji ASUS ExpertWiFi?

 

 

A. Użyj aplikacji ASUS Router / ASUS ExpertWiFi, aby skonfigurować listę odrzuconych połączeń Wi-Fi (na poniższej ilustracji pokazano przykładowo aplikację ASUS Router)

 

1. Przejdź do aplikacji, stuknij [Settings] (ustawienia) > [WiFi] > [WiFi Deny List] (Lista odrzuconych połączeń Wi-Fi)> [Manage Deny List] (Zarządzaj listą odrzuconych).

2. Stuknij ikonę edycji i wybierz urządzenie, które chcesz dodać do listy odrzuconych połączeń Wi-Fi. Stuknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienie.
    Uwaga: Ustawienie tej funkcji spowoduje tymczasowe przerwanie sygnału Wi-Fi.

3. Listę zablokowanych urządzeń można zobaczyć na liście odrzuconych połączeń Wi-Fi.

    Aby usunąć urządzenie z listy odrzuconych połączeń Wi-Fi, stuknij ikonę, wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji [Delete] (usuń), aby zakończyć ustawienia.

 

 

 

B. Skonfiguruj listę odrzuconych połączeń Wi-Fi w sieciowym interfejsie graficznym routera ASUS

1. Podłącz komputer do routera za pomocą połączenia przewodowego lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

 

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera, aby się zalogować.

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej. 

           Zapoznaj się z artykułem [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu domyślnego.
 

3. Przejdź do [Wireless] (bezprzewodowe) > [Wireless MAC Filter] (filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej) > Aby ustawić listę odrzuconych połączeń Wi-Fi, wybierz [Yes] (tak) przy [Enable MAC Filter] (włącz filtrowanie MAC).

4. Filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej zapewnia kontrolę nad pakietami przesyłanymi na określony adres MAC (Media Access Control) w sieci bezprzewodowej.

    Tryb filtrowania adresów MAC:

[Accept]: Wybierz opcję Accept (dopuszczaj), aby umożliwić urządzeniom znajdującym się na liście filtrów adresów MAC dostęp do sieci bezprzewodowej.

[Reject]: Wybierz opcję Reject (odrzuć), aby uniemożliwić urządzeniom znajdującym się na liście filtrów adresów MAC dostęp do sieci bezprzewodowej.

    Na przykład telefon komórkowy obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Jeśli nie chcesz, aby ten telefon łączył się z sygnałem Wi-Fi 2,4 GHz, możesz ustawić różne pasma, wybrać urządzenie bezprzewodowe, które ma być sterowane [Band] (pasmo), a następnie wybrać [MAC Filter Mode] (tryb filtrowania adresów MAC). Dodaj urządzenie bezprzewodowe do listy i kliknij przycisk [Apply] (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

 

           Uwaga: Routery bezprzewodowe ASUS oferują różne funkcje w zależności od modelu. Sprawdź specyfikacje produktu ASUS, aby upewnić się, że twój router obsługuje różne pasma.
 

(1) Wybierz sieć Wi-Fi [band] (pasmo): Poniżej przedstawiono jako przykład pasmo [2,4 GHz].

(2) Wybierz [MAC Filter Mode] (tryb filtrowania MAC): Poniżej przedstawiono jako przykład pasmo [Reject] (odrzucenie).
(3) Wybierz urządzenie bezprzewodowe z menu rozwijanego nazwy klienta (adres MAC).

(4) Kliknij , aby dodać to urządzenie do listy.

(5) Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

       Aby usunąć urządzenie z listy, kliknij ikonę

 

 

 

C. Skonfiguruj listę odrzuconych połączeń Wi-Fi w sieciowym interfejsie graficzny routera ASUS ExpertWiFi

1. Podłącz komputer do routera ExpertWiFi za pomocą połączenia przewodowego lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP routera ExpertWiFi lub adres URL routera ExpertWiFi https://www.expertwifi.net w sieciowym interfejsie graficznym.
 

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera, aby się zalogować.

3. Przejdź do [Settings] (ustawienia) > [Wireless] (bezprzewodowe) > [Wireless MAC Filter] (filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej). Aby ustawić listę odrzuconych połączeń Wi-Fi, wybierz [Yes] (tak) przy [Enable MAC Filter] (włącz filtrowanie MAC).
 

4. Filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej zapewnia kontrolę nad pakietami przesyłanymi na określony adres MAC (Media Access Control) w sieci bezprzewodowej.
    Tryb filtrowania adresów MAC:

[Accept]: Wybierz opcję Accept (dopuszczaj), aby umożliwić urządzeniom znajdującym się na liście filtrów adresów MAC dostęp do sieci bezprzewodowej.

[Reject]: Wybierz opcję Reject (odrzuć), aby uniemożliwić urządzeniom znajdującym się na liście filtrów adresów MAC dostęp do sieci bezprzewodowej.

    Na przykład telefon komórkowy obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Jeśli chcesz, aby tylko ten telefon łączył się z sygnałem Wi-Fi 5 GHz, możesz ustawić różne pasma, wybrać urządzenie bezprzewodowe, które ma być sterowane [Band] (pasmo), a następnie wybrać [MAC Filter Mode] (tryb filtrowania adresów MAC). Dodaj urządzenie bezprzewodowe do listy i kliknij przycisk [Apply] (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

Uwaga: Routery bezprzewodowe ASUS oferują różne funkcje w zależności od modelu. Sprawdź specyfikacje produktu ASUS, aby upewnić się, że twój router obsługuje różne pasma.

(1) Wybierz sieć Wi-Fi [band] (pasmo): Poniżej przedstawiono jako przykład pasmo [5 GHz].

(2) Wybierz [MAC Filter Mode] (tryb filtrowania MAC): Poniżej przedstawiono jako przykład pasmo [Accept] (dopuszczaj).

(3) Wybierz urządzenie bezprzewodowe z menu rozwijanego nazwy klienta (adres MAC).

(4) Kliknij , aby dodać to urządzenie do listy.

 

(5) Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

       Aby usunąć urządzenie z listy, kliknij ikonę i kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia i zakończyć usuwanie. 

 

 

 

 

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jak zablokować określonym urządzeniom dostęp do określonych/złośliwych stron internetowych?

     Routery ASUS obecnie nie obsługują blokowania stron internetowych na określonych urządzeniach (np. telefonie, laptopie).

    Jeśli urządzenie, które chcesz skonfigurować, to urządzenie z systemem Windows lub Chromebook, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami (FAQ).

[Windows 11/10] Microsoft Family Safety - Ustawienia Kontroli rodzicielskiej

[Chromebook] Zarządzanie kontem dziecka na Chromebooku

 

2. Dlaczego nie widzę elementu, który wybiera [Band] (pasmo) w ustawieniach listy odrzuconych połączeń Wi-Fi w aplikacji?

    Obecnie tylko strona ustawień sieciowego interfejsu graficznego routera obsługuje funkcję wyboru [Band] (pasmo).

 

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?  
Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.  
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.