[Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-in-One] Rozwiązywanie problemów — Problemy z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) komputera

Przed zajęciem się rozwiązywaniem problemu, w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy problemy są spowodowane przez komputer czy przez sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie do udostępniania Internetu) lub czy leżą po stronie dostawcy usług internetowych.

Niniejszy temat rozwiązywania problemów oferuje tylko rozwiązania dla wadliwego działania spowodowanego przez komputer. (Powszechnie występujące objawy obejmują: brak ikony Wi-Fi, rozłączanie sieci Wi-Fi, brak sygnału Wi-Fi, wolne działanie sieci Wi-Fi lub pojawienie się znaku wykrzyknika przy urządzeniu Wi-Fi w menedżerze urządzeń itd.)

 

W sprawie innych zapytań dotyczących urządzeń internetowych/serwisu, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Załóżmy, że korzystasz z komputera (A) i smartfona (B) i podłączasz je do sieci Internet za pośrednictwem połączenia Wi-Fi:

Zarówno (A), jak i (B) nie łączą się z Internetem -> problemy zwykle wynikają z urządzeń internetowych lub leżą po stronie dostawcy usług internetowych.

(A) nie łączy się z Internetem, ale (B) tak -> Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami:

Uwaga: Aby naprawić problem z prędkością sieci, zaleca się zwiększyć wydajność systemu. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tu: Zmień tryb i plan zasilania.

 

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 

 

Spis treści:

 

Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) .

Uwaga: Jeżeli ikona Wi-Fi jest podświetlona na niebiesko, oznacza to że funkcja jest włączona.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Przywróć ustawienia BIOS

 1. Uzyskaj dostęp do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.
  Gdy urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj klawisz [F2], aż pojawi się ekran konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS.   
  Uwaga: Na przenośnych konsolach do gier należy nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności (-), a następnie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 2. Po wyświetleniu ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS, zapoznaj się z następującymi artykułami, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia BIOS:
  Notebook/komputer All-in-One/przenośna konsola do gier: Jak przywrócić ustawienia BIOS?
  Komputer stacjonarny Jak przywrócić ustawienia BIOS?
 3. Po zakończeniu resetowania ustawień BIOS urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie do systemu Windows. Sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Wyłącz całkowicie komputer

 

Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . Komputer zostanie całkowicie wyłączony.

Po całkowitym wyłączeniu komputera, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS

Wykorzystaj diagnostyka systemu w MyASUS, aby skontrolować łączność bezprzewodową pod kątem problemów.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Uwaga: Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W oknie MyASUS kliknij [System Diagnosis] (Diagnostyka systemu).   
  Uwaga: Jeśli urządzenie nie wyświetla karty System Diagnosis (Diagnostyka systemu) w oprogramowaniu MyASUS, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Przejdź do następnej części, aby uzyskać dalsze rozwiązania dla problemu. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego w aplikacji MyASUS widoczne są tylko częściowe funkcje.   
 3. W [Diagnosis Tool] (narzędzie diagnostyczne), kliknij [Wireless connectivity problems] (problemy z łącznością bezprzewodową). Więcej informacji można uzyskać z artykułu pomocy: MyASUS — Diagnostyka systemu.
 4. Kliknij [Checkup] (weryfikuj).   
 5. Po sprawdzeniu kliknij [Results] (wyniki). Jeśli zostaną wykryte błędy, wypróbuj sugestie dotyczące rozwiązywania problemów dostarczone przez MyASUS. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.   

 

Powrót do spisu treści

 

Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń

Jeżeli napotkasz problem z wyświetlaniem karty sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń, spróbuj wykonać następujące działania, aby rozwiązać problem. (Ten krok ma zastosowanie tylko dla laptopów. W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One przejdź do kolejnego sposobu rozwiązywania problemów).

 1. Odłącz zasilacz sieciowy.
  Uwaga: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby przeprowadzić reset sprzętowy.
 3. Odczekaj 90 sekund — twój komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
 4. Po ponownym uruchomieniu sprawdź ponownie kartę sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń pod kątem normalnego stanu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej i Bluetooth poprzez menedżera urządzeń

Jeśli wersje sterownika bezprzewodowego i sterownika Bluetooth są zbyt różne, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 3. Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Zaznacz strzałkę obok [Bluetooth] , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 5. Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 6. Po odinstalowaniu karty sieciowej i Bluetooth kliknij [Action] (akcja) i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych) .
  Komputer zainstaluje ponownie kartę sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia zostaną wyświetlone w kategorii Network adapters and Bluetooth (karty sieciowe i Bluetooth).
 7. Jeżeli aktualizacja sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth poprzez menedżera urządzeń zakończy się niepowodzeniem, najnowszy sterownik można pobrać z witryny wsparcia ASUS i zainstalować. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Wyszukaj sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth sparowany z nazwą dostawcy, która jest widoczna w komputerze. Dla przykładu, jako nazwę urządzenia łączności bezprzewodowej wykorzystano [Intel].

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj sieć

 

 1. Kliknij [menu Start] , a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie wybierz [Advanced network settings] (zaawansowane ustawienia sieci) .
 3. Wybierz [Network reset] (resetowanie sieci) .
 4. Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie wybierz [Yes] (tak) . Po zakończeniu resetowania komputer zostanie uruchomiony ponownie.

 5. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj przeglądarkę internetową

Jeżeli nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem poziomu przeglądarki, ale komunikatory działają normalnie, możesz spróbować zresetować przeglądarkę, aby rozwiązać ten problem.

 1. Jako przykład: Microsoft Edge. Kliknij ikonę [Settings and more] (ustawienia i więcej) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Reset settings] (resetuj ustawienia) i kliknij [Restore settings to their default values] (przywróć wartości domyślne ustawień) .
 3. Wybierz [Reset] (resetuj) .
 4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizację systemu w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego kroku w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Wykonaj czyszczenie CMOS Reset/Twardy reset

Spróbuj wykonać reset wbudowanego kontrolera (EC), reset zegaru czasu rzeczywistego (RTC) lub twardy reset, aby przywrócić domyślne ustawienia i rozwiązać problemy z siecią Wi-Fi. Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami pomocy dotyczącymi czyszczenia CMOS:

Jeśli po wyczyszczeniu CMOS (twardym resecie) problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z siecią bezprzewodową występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

 

Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

Jeżeli problem nie został rozwiązany po wykonaniu powyższych działań, źródłem problemy może być dostawca usług internetowych lub sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie bezprzewodowe). Sugerujemy kontakt z dostawcą usług internetowych lub przeprowadzić procedury rozwiązywania problemów ze sprzętem internetowym. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z routerem ASUS dostępnych jest tutaj:

[Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!

 

 

System operacyjny Windows 10

 

Spis treści:

 

Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) .

Uwaga: Jeżeli ikona Wi-Fi jest podświetlona na niebiesko, oznacza to że funkcja jest włączona.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Przywróć ustawienia BIOS

 1. Uzyskaj dostęp do ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS na urządzeniu.
  Gdy urządzenie nie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj klawisz [F2], aż pojawi się ekran konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie zwolnij klawisz [F2]. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS.   
  Uwaga: Na przenośnych konsolach do gier należy nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności (-), a następnie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 2. Po wyświetleniu ekranu konfiguracji oprogramowania BIOS, zapoznaj się z następującymi artykułami, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia BIOS:
  Notebook/komputer All-in-One/przenośna konsola do gier: Jak przywrócić ustawienia BIOS?
  Komputer stacjonarny Jak przywrócić ustawienia BIOS?
 3. Po zakończeniu resetowania ustawień BIOS urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie do systemu Windows. Sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Wyłącz całkowicie komputer

Kliknij ikonę [Start] w lewym dolnym rogu na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . Komputer zostanie całkowicie wyłączony.

Po całkowitym wyłączeniu komputera, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS

Wykorzystaj diagnostyka systemu w MyASUS, aby skontrolować łączność bezprzewodową pod kątem problemów.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Uwaga: Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W oknie MyASUS kliknij [System Diagnosis] (Diagnostyka systemu).   
  Uwaga: Jeśli urządzenie nie wyświetla karty System Diagnosis (Diagnostyka systemu) w oprogramowaniu MyASUS, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Przejdź do następnej części, aby uzyskać dalsze rozwiązania dla problemu. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego w aplikacji MyASUS widoczne są tylko częściowe funkcje.   
 3. W [Diagnosis Tool] (narzędzie diagnostyczne), kliknij [Wireless connectivity problems] (problemy z łącznością bezprzewodową). Więcej informacji można uzyskać z artykułu pomocy: MyASUS — Diagnostyka systemu.
 4. Kliknij [Checkup] (weryfikuj).   
 5. Po sprawdzeniu kliknij [Results] (wyniki). Jeśli zostaną wykryte błędy, wypróbuj sugestie dotyczące rozwiązywania problemów dostarczone przez MyASUS. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.   

 

Powrót do spisu treści

 

Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń

Jeżeli napotkasz problem z wyświetlaniem karty sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń, spróbuj wykonać następujące działania, aby rozwiązać problem. (Ten krok ma zastosowanie tylko dla laptopów. W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One przejdź do kolejnego sposobu rozwiązywania problemów).

 1. Odłącz zasilacz sieciowy.
  Uwaga: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby przeprowadzić reset sprzętowy.
 3. Odczekaj 90 sekund — twój komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
 4. Po ponownym uruchomieniu sprawdź ponownie kartę sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń pod kątem normalnego stanu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej poprzez menedżera urządzeń

Jeśli wersje sterownika bezprzewodowego i sterownika Bluetooth są zbyt różne, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Device Manager] (menedżer urządzeń) .
 2. Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 3. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 4. Zaznacz strzałkę obok [Bluetooth] , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
 5. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) .
 6. Po odinstalowaniu karty sieciowej i Bluetooth kliknij [Action] (akcja) i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych) .
  Komputer zainstaluje ponownie kartę sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia zostaną wyświetlone w kategorii Network adapters and Bluetooth (karty sieciowe i Bluetooth).
 7. Jeżeli aktualizacja sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth poprzez menedżera urządzeń zakończy się niepowodzeniem, najnowszy sterownik można pobrać z witryny wsparcia ASUS i zainstalować. Zapoznaj się z tematem Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Wyszukaj sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth sparowany z nazwą dostawcy, która jest widoczna w komputerze. Dla przykładu, jako nazwę urządzenia łączności bezprzewodowej wykorzystano [Intel].

 8. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj sieć

 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie kliknij [Network reset] (resetowanie sieci) .

 3. Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie kliknij [Yes] (tak) . Po zakończeniu resetowania komputer zostanie uruchomiony ponownie.
 4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj przeglądarkę internetową

Jeżeli nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem poziomu przeglądarki, ale komunikatory działają normalnie, możesz spróbować zresetować przeglądarkę, aby rozwiązać ten problem.

 1. Przykład: Internet Explorer 11 (IE11). Kliknij [ikonę ustawień] w prawym górnym rogu i wybierz [Internet Options] (opcje internetowe) .
 2. Wybierz [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [Reset] (resetuj) , aby kontynuować.
 3. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizację systemu w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego kroku w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Wykonaj czyszczenie CMOS/twardy reset

Odłącz zasilacz i wykonaj czyszczenie CMOS, aby zresetować ustawienia sprzętowe do wartości domyślnych. Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami pomocy dotyczącymi czyszczenia CMOS:

Jeśli po wyczyszczeniu CMOS (twardym resecie) problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z siecią bezprzewodową występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do następnego etapu rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

 

Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

Jeżeli problem nie został rozwiązany po wykonaniu powyższych działań, źródłem problemy może być dostawca usług internetowych lub sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie bezprzewodowe). Sugerujemy kontakt z dostawcą usług internetowych lub przeprowadzić procedury rozwiązywania problemów ze sprzętem internetowym. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z routerem ASUS dostępnych jest tutaj:

[Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!