[Notebook] Rozwiązywanie problemów — Krótki czas pracy baterii (szybkie rozładowywanie baterii)

Baterie litowo-jonowe wykorzystywane w laptopach to produkty zużywające się. Ze względu na właściwości chemiczne jonów litu, pojemność baterii będzie z czasem spadać w zależności od użytkowania, środowiska i zachowania. Dlatego czas pracy na baterii może być inny niż spodziewany, ale jest to normalne zjawisko. Więcej na ten temat nożna znaleźć w artykule Centrum informacji o bateriach ASUS.

Poza stopniem starzenia baterii, szybkość rozładowywania baterii również będzie zależeć od operacji programowych laptopa lub ustawień zarządzania zasilaniem.

Na przykład:. Uruchamianie programów wykonujących duże obliczenia, na przykład oprogramowanie graficzne, oprogramowanie do gier i rozgrywka w gry wideo przyspieszy zużycie baterii, jak również praca w tle aplikacji, które mogą zajmować zasoby i zmniejszyć żywotność baterii.

Jeśli zauważysz, że żywotność twojej baterii pogarsza się lub bateria nie działa zgodnie z oczekiwaniami, w tym artykule opisano przydatne porady dotyczące naprawiania powszechnych problemów z żywotnością baterii.

 

 

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o aktualny system operacyjny Windows na Twoim komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą aktualizację na laptopie do najnowszej wersji.  Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersję BIOS w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

Aby wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników, tutaj możesz dowiedzieć się więcej:

Jak uruchomić Windows Update

Jak zaktualizować sterowniki za pośrednictwem obsługi klienta w MyASUS

Jeśli problem będzie się powtarzał po zaktualizowaniu BIOS/Windows/sterowników do najnowszej wersji, przejdź do następnego rozdziału, aby rozwiązać problem.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź stan baterii

Użytkownik może sprawdzić, czy stan baterii jest dobry, poprzez diagnostykę baterii w MyASUS.  Jeśli stan baterii jest zły, zalecamy odwiedzenie centrum napraw ASUS w celu wymiany baterii w celu przywrócenia jej pełnej wydajności i pojemności.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) .
 3.  [System Diagnosis] (diagnostyka systemu)  wybierz [Battery problems] (problemy z baterią) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS - wprowadzenie
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma zakładki Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"?.
 4. Podłącz zasilacz i kliknij [Checkup] (sprawdź) .
 5. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, oznacza to, że stan baterii może być zły, odwiedź centrum napraw ASUS w celu wymiany baterii.
  Jeśli nie znaleziono problemu, oznacza to, że stan baterii jest dobry, ale być może niektóre aplikacje, oprogramowanie lub ustawienia systemowe powodują szybsze zużycie baterii.  Zapoznaj się z następnym krokiem, aby zoptymalizować ustawienia systemu i sprawdzić, które aplikacje powodują rozładowanie baterii.

Powrót do spisu treści

 

Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii

Zoptymalizuj ustawienia systemu Windows

Spróbuj dostosować poniższe ustawienia systemowe, aby oszczędzać baterię.

 • Zmniejsz liczbę uruchomionych aplikacji: Aplikacja zużywa pamięć i energię, nawet jeśli okno aplikacji jest zminimalizowane lub działa w tle.  Zamknij aplikacje, aby oszczędzać energię baterii.
 • Zmniejsz jasność ekranu: Zmniejszenie jasności ekranu skutecznie wydłuży żywotność baterii.
 • Wyłącz podświetlenie klawiatury: Wyłączenie podświetlenia klawiatury może oszczędzić baterię.
 • Usuń nieużywane urządzenia peryferyjne: Ze względu na urządzenia zewnętrzne będą również zużywać energię baterii, nawet jeśli nie są używane. Usuń urządzenia peryferyjne, aby oszczędzać baterię.
 • Wyłącz funkcję bezprzewodową / Bluetooth: Jeśli nie korzystasz z funkcji bezprzewodowej lub Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać baterię.
 • Zmień plan zasilania: Wybierz ASUS Recommended (plan zalecany przez ASUS), aby automatycznie zrównoważyć wydajność ze zużyciem energii. Jeśli twój laptop nie oferuje tego planu, wybierz Balanced (zrównoważony).
 • Zmień tryb zasilania: jeśli chcesz uzyskać najlepszą żywotność baterii, kliknij prawym przyciskiem myszy [Ikona baterii] na pasku zadań, a następnie wybierz [Ustawienia zasilania i uśpienia]

  Możesz zmienić tryb zasilania na Zrównoważony lub Najlepsza wydajność energetyczna.

 

Dostosuj ustawienia Oszczędzania baterii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Ikona baterii] na pasku zadań, a następnie wybierz [Ustawienia zasilania i uśpienia].
 2. Kliknij pole [Oszczędzanie baterii], aby rozwinąć więcej opcji baterii.
 3. W polu Włącz oszczędzanie baterii automatycznie możesz wybrać poziom naładowania baterii z listy rozwijanej.
  Oszczędzanie baterii włączy się automatycznie, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, co jest ustawieniem domyślnym.
 4. Włącz opcję [Obniż jasność ekranu podczas korzystania z oszczędzania baterii]. Po przejściu w tryb oszczędzania baterii automatycznie zmniejszy jasność ekranu, aby wydłużyć żywotność baterii.
 5. Wybierz różne opcje baterii do odtwarzania filmów na baterii. W ustawieniach systemu Windows wybierz [Aplikacje], a następnie wybierz [Odtwarzanie wideo].
 6. Kliknij pole Opcje baterii, aby rozwinąć więcej opcji. Podczas oglądania filmów i wideo na zasilaniu bateryjnym można wybrać opcję Optymalizuj pod kątem żywotności baterii.
  Możesz także zaznaczyć to pole, aby odtwarzać wideo w niższej rozdzielczości przy zasilaniu z baterii, aby wydłużyć czas pracy na baterii.

 

Dostosuj ustawienia zasilania, gdy komputer nie jest używany

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia zasilania, uśpienia i baterii] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].
 2. Kliknij pole Ekran i tryb uśpienia, aby rozwinąć więcej opcji. Dostosuj czas wyłączenia ekranu przy zasilaniu bateryjnym. Żywotność baterii można znacznie wydłużyć, wybierając krótki czas bezczynności wyświetlacza.
 3. Dostosuj ilość czasu, po której urzadzenie się uśpi na zasilaniu bateryjnym. Jeśli komputer jest bezczynny i nie używasz go, system Windows automatycznie przejdzie w tryb uśpienia o niskim poborze mocy
 4. W trybie hibernacji oszczędzi więcej energii niż w trybie uśpienia. Wpisz i wyszukaj [Wybierz plan zasilania] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].
 5. Kliknij [Wybierz sposób zamykania pokrywy].
 6. Wybierz opcję [Hibernacja] na baterii.
  Tryb hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia, a po ponownym uruchomieniu komputera wracasz do miejsca, w którym zostało. Musisz wznowić pracę, naciskając przycisk zasilania, gdy komputer jest w trybie hibernacji.
 7. Jeśli chcesz wyświetlić hibernację w menu zasilania, kliknij [Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne], ta opcja będzie możliwa do modyfikacji.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii

Sprawdź, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Ikona baterii] na pasku zadań, a następnie wybierz [Ustawienia zasilania i uśpienia].
 2. Kliknij pole [Zużycie baterii], aby rozwinąć więcej opcji baterii.
 3. You can change [Time period]④ to check which applications are consuming the most battery power.
  When you are not using this application, closing or uninstalling it will improve battery life. Możesz zmienić [Okres czasu], aby sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii.
  Gdy nie korzystasz z tej aplikacji, jej zamknięcie lub odinstalowanie wydłuży żywotność baterii.
 4. W tym oknie możesz również wybrać aplikację i pozwolić systemowi Windows zdecydować, czy ta aplikacja może działać w tle, czy nie. Możesz spróbować, aby aplikacja nie działała w tle, co poprawi żywotność baterii.
  Kliknij ikonę [Więcej opcji] pod aplikacją, a następnie wybierz [Zarządzaj aktywnością w tle].
 5. Na stronie ustawień tej aplikacji zmień ustawienie opcji [Pozwól tej aplikacji działać w tle].

 

Sprawdź żywotność baterii w trybie awaryjnym

Niektóre aplikacje w systemie Windows zużywają więcej energii baterii, więc może to mieć wpływ na żywotność baterii. Spróbuj zmierzyć żywotność baterii w trybie awaryjnym i porównać ją z działaniem w systemie operacyjnym Windows. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak przejść do trybu awaryjnego?.

Jeśli różnica w czasie użytkowania jest znaczna, oznacza to, że niektóre aplikacje lub programy działające w tle mogą szybciej zużywać energię baterii w systemie Windows. Jeśli nie wiesz, które aplikacje to powodują, spróbuj zresetować komputer. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o: 

Uwaga: Wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer.

Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?

Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą powyższego rozwiązania i informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

Windows 10 operating system

Spis treści:

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje

Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste aktualizowanie do najnowszej wersji na swoim laptopie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o:

Jak zaktualizować wersję BIOS w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

Aby wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników, tutaj możesz dowiedzieć się więcej:

Jak uruchomić Windows Update

Jak zaktualizować sterowniki za pośrednictwem obsługi klienta w MyASUS

Jeśli problem będzie się powtarzał po zaktualizowaniu BIOS/Windows/sterowników do najnowszej wersji, przejdź do następnego rozdziału, aby rozwiązać problem.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź stan baterii

Użytkownicy mogą sprawdzić, czy stan baterii jest dobry, diagnozując baterię w MyASUS. Jeśli stan baterii jest zły, zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną ASUS w celu wymiany baterii w celu przywrócenia pełnej wydajności i pojemności.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows①, a następnie kliknij [Otwórz]②.
  Jeśli nie ma wyników wyszukiwania, oznacza to, że Twój komputer może go nie zainstalować i zapoznaj się z Jak zainstalować MyAsus?
 2. W MyASUS wybierz [Obsługa klienta].
 3. W [Diagnoza systemu] wybierz pozycję [Problemy z baterią]. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Diagnostyce systemu w MyASUS.
  Uwaga: Jeśli w MyASUS nie ma zakładki System Diagnosis, co oznacza, że Twój komputer nie obsługuje tej funkcji, zignoruj ten krok i przejdź do następnego. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję „Obsługa klienta”?.
 4. Podłącz zasilacz sieciowy, a następnie kliknij [Sprawdź].
 5. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, oznacza to, że stan baterii może być zły, prosimy o kontakt z pomocą techniczną ASUS w celu wymiany baterii.
  Jeśli nie znaleziono problemu, oznacza to, że stan baterii jest dobry, ale być może niektóre aplikacje, oprogramowanie lub ustawienia systemowe powodują zwiększone zużycie baterii. Zapoznaj się z następnym krokiem, aby zoptymalizować ustawienia systemu i sprawdzić rozładowanie baterii aplikacji.

Powrót do spisu treści

 

Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii

Zoptymalizuj ustawienia systemu Windows

Spróbuj dostosować poniższe ustawienia systemu, aby oszczędzać baterię.

 • Zmniejsz liczbę uruchomionych aplikacji: Ze względu na aplikację zużywa pamięć i energię, nawet jeśli okno aplikacji jest zminimalizowane lub działa w tle. Zamknij aplikacje, aby oszczędzać energię baterii.
 • Zmniejsz jasność ekranu: Zmniejsz jasność ekranu, co skutecznie wydłuży żywotność baterii.
 • Wyłącz podświetlenie klawiatury: wyłączenie podświetlenia klawiatury może oszczędzać energię baterii.
 • Usuń nieużywane urządzenia peryferyjne: urządzenia zewnętrzne również zużywają energię baterii, nawet jeśli nie są używane. Usuń urządzenia peryferyjne, aby oszczędzać energię baterii.
 • Wyłącz funkcję Wifi/Bluetooth: Jeśli nie korzystasz z funkcji bezprzewodowej lub Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
 • Zmień plan zasilania: Wybierz Zalecane przez ASUS, automatycznie zrównoważa wydajność i zużycie energii. Jeśli Twój laptop nie ma tego planu, wybierz Zrównoważony.
 • Zmień tryb zasilania: Jeśli chcesz uzyskać najlepszą żywotność baterii, możesz zmienić tryb zasilania na Lepsza bateria lub Oszczędzanie baterii.

 

Dostosuj ustawienia Oszczędzania baterii

 1. Kliknij [ikona baterii], która znajduje się po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij [Ustawienia baterii].
 2. W sekcji Oszczędzanie baterii wybierz [Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej].
  Oszczędzanie baterii włączy się automatycznie, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, co jest ustawieniem domyślnym.
 3. Możesz również użyć suwaka, aby dostosować wartość procentową.
 4. Wybierz opcję [Obniż jasność ekranu w trybie oszczędzania baterii]. Po przejściu w tryb oszczędzania baterii automatycznie zmniejszy jasność ekranu, aby wydłużyć żywotność baterii.
 5. W sekcji Więcej opcji zapisywania kliknij opcję [Zmień ustawienia baterii do odtwarzania wideo].
 6. W opcjach baterii możesz wybrać opcję Optymalizuj pod kątem jakości wideo lub Optymalizuj pod kątem żywotności baterii podczas oglądania filmów i wideo przy zasilaniu z baterii.
  Możesz także wybrać opcję Wolę odtwarzać wideo w niższej rozdzielczości na baterii, aby wydłużyć czas pracy na baterii.

 

Dostosuj ustawienia zasilania, gdy komputer nie jest używany

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia zasilania i uśpienia] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].
 2. Dostosuj czas wyłączenia ekranu przy zasilaniu bateryjnym. Żywotność baterii można znacznie wydłużyć, wybierając krótki czas bezczynności wyświetlacza.
 3. Dostosuj ilość czasu, po której urządzenie uśpi się na zasilaniu bateryjnym. Jeśli komputer jest bezczynny i nie używasz go, system Windows automatycznie przejdzie w tryb uśpienia o niskim poborze mocy
 4. Zaoszczędzi to więcej energii w trybie hibernacji niż w trybie uśpienia. Kliknij [Dodatkowe ustawienia zasilania].
 5. Kliknij [Wybierz, co robi zamknięcie pokrywy].
 6. Wybierz opcję [Hibernacja] na baterii.
  Tryb hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia, a po ponownym uruchomieniu komputera wracasz do miejsca, w którym zostało. Musisz wznowić pracę, naciskając przycisk zasilania, gdy komputer jest w trybie hibernacji.
 7. Jeśli chcesz wyświetlić hibernację w menu zasilania, kliknij [Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne], ta opcja będzie możliwa do modyfikacji.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii

Sprawdź, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii

 1. Kliknij [ikona baterii], która znajduje się po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij [Ustawienia baterii].
 2. W Przeglądzie kliknij [Sprawdź, które aplikacje wpływają na żywotność baterii].
 3. Możesz zmienić [Okres czasu], aby sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii.
  Gdy nie korzystasz z tej aplikacji, jej zamknięcie lub odinstalowanie wydłuży żywotność baterii.
 4. W tym oknie możesz również wybrać aplikację i pozwolić systemowi Windows zdecydować, czy ta aplikacja może działać w tle, czy nie.
  Możesz spróbować, aby aplikacja nie działała w tle, co poprawi żywotność baterii.

 

Sprawdź żywotność baterii w trybie awaryjnym

Niektóre aplikacje w systemie Windows zużywają więcej energii baterii, więc może to mieć wpływ na żywotność baterii. Spróbuj zmierzyć żywotność baterii w trybie awaryjnym i porównać ją z działaniem w systemie operacyjnym Windows. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak przejść do trybu awaryjnego?.

Jeśli różnica w czasie użytkowania jest znaczna, oznacza to, że niektóre aplikacje lub programy działające w tle mogą szybciej zużywać energię baterii w systemie Windows. Jeśli nie wiesz, które aplikacje to powodują, spróbuj zresetować komputer. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o: 

Uwaga: Wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer.

Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?

Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

Powrót do spisu treści

 

 

Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą powyższego rozwiązania i informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.