[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów - Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, konsola do gier, płyta główna, karta graficzna, monitor LCD, MiniPC

 

W domyślnych ustawieniach wydajności systemu operacyjnego Windows urządzenie automatycznie wyłącza ekran i przechodzi w tryb uśpienia po okresie bezczynności. Jeśli nie chcesz, aby twoje urządzenie przechodziło w tryb uśpienia lub jeśli zmieniłeś ustawienia zasilania, ale urządzenie nadal automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, poniżej przedstawiono metody, które pomogą ci rozwiązać ten problem. 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiadającymi twojej wersji systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Sprawdź ustawienia zasilania systemu Windows

 1. Kliknij ikonę [Start] w pasku zadań, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia).       
 2. W oknie ustawień systemu Windows kliknij [System], a następnie [Power & battery] (zasilanie i bateria).       
 3. W kategorii Power (zasilanie) kliknij [Screen and sleep] (ekran i tryb uśpienia), aby rozwinąć dodatkowe ustawienia.       
 4. Po rozwinięciu dodatkowych ustawień zasilania możesz dostosować w tym miejscu dwa ustawienia:
  • Screen (Ekran): Wybierz, czas, po którym ekran zostanie wyłączony, jeśli urządzenie nie jest używane.
  • Sleep (Uśpienie): Wybierz czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie jest używane.  
   Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć tryb uśpienia, po prostu zmień ustawienie na 'Never' (nigdy) w menu rozwijanym.       

 

Zmodyfikuj opcje zasilania

 1. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz).      
 2. W oknie panelu sterowania kliknij [System and Security] (System i zabezpieczenia) .      
 3. W kategorii Power Options (opcje zasilania) kliknij [Change what the power buttons do] (zmień działanie przycisków zasilania).
 4. W tym miejscu możesz ustawić, jakie działania mają być wykonywane po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy laptopa.            
  Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć tryb uśpienia, zmień odpowiednie ustawienia na 'Do nothing' (nic nie rób), a następnie zapisz zmiany.      

 

Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

MyASUS — Obsługa klienta

 

Wyłącz hibernację

Jeśli całkowicie chcesz wyłączyć hibernację, możesz użyć następującej metody z wierszem polecenia:

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz polecenia)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator).     
 2. Po pojawieniu się monitu Kontroli konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak).     
 3. W wierszu polecenia wpisz 'powercfg.exe /hibernate off', a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyłączyć hibernację.     
      
  Uwaga: Jeśli chcesz ponownie włączyć hibernację, po prostu ponownie użyj wiersza polecenia i uruchom polecenie 'powercfg.exe /hibernate on' z uprawnieniami administratora.     

 

Sprawdź problemy z chłodzeniem urządzenia

Wentylatory w urządzeniu wspomagają obieg powietrza dla utrzymania stabilnej i bezpiecznej temperatury wewnątrz urządzenia. Jeśli z powodów problemów z chłodzeniem wystąpi przegrzewanie grożące uszkodzeniem sprzętu, urządzenie zazwyczaj przechodzi w tryb uśpienia lub wyłącza się automatycznie. Zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązań problemy z chłodzeniem i wentylatorem: Problem z przegrzewaniem się laptopa ASUS - Rozwiązywanie problemów.

 

Sprawdź Harmonogram zadań systemu Windows

Wbudowany Harmonogram zadań systemu Windows umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych zadań na twoim urządzeniu. Dzięki tej usłudze możesz zaplanować programy, które mają pracować na twoim urządzeniu podczas określonych zdarzeń lub w określonym czasie.

Sprawdź ustawienia Harmonogramu zadań, aby upewnić się, że żadne nieplanowane zadania nie powodują przechodzenia twojego urządzenia w tryb hibernacji o niechcianej porze.

 1. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz).   
 2. W oknie panelu sterowania kliknij [System and Security] (System i zabezpieczenia) .   
 3. W kategorii Windows Tools (narzędzia systemu Windows) kliknij [Schedule tasks] (zaplanuj zadania).   
 4. W oknie Task Scheduler (Harmonogram zadań) kliknij [Task Scheduler Library] (biblioteka Harmonogramu zadań)na lewym panelu. W powyższej liście wyświetlane są zadania skonfigurowane dla tego urządzenia. Sprawdź, czy nie ma żadnych zaplanowanych zadań powodujących przechodzenie urządzenia w tryb uśpienia o niezaplanowanej porze.   
  Uwaga: Zwróć szczególną uwagę na zadania wykorzystujące polecenia takie jak 'shutdown /h' uruchamiające hibernację.   

 

Użyj funkcji przywracania systemu

Jeśli problem wystąpił niedawno i poprzednio utworzyłeś punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej na temat Przywracania systemu z utworzonego punktu przywracania.

 

Przeprowadź przywracanie systemu Windows

Jeśli wykonane zostały wszystkie kroki rozwiązywania problemów, ale problem nadal występuje, wykonaj kopię zapasową swoich plików osobistych i przeprowadź przywracanie systemu, aby przywrócić swój komputer do pierwotnej konfiguracji. Zapoznaj się z tematem pomocy i dowiedz się Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?.

 

 

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkowe informacje.

 

 

System operacyjny Windows 10

Sprawdź ustawienia zasilania systemu Windows

 1. Kliknij ikonę [Start] w pasku zadań, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia).       
 2. W oknie ustawień systemu Windows kliknij [System].
 3. W ustawienia systemu kliknij [Power & sleep] (zasilanie i uśpienie). W tym miejscu możesz dostosować dwa ustawienia:
  • Screen (ekran): Wybierz, czas, po którym ekran zostanie wyłączony, jeśli urządzenie nie jest używane.
  • Sleep (Uśpienie): Wybierz czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie jest używane. 
   Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć tryb uśpienia, po prostu zmień ustawienie na 'Never' (nigdy) w menu rozwijanym.

 

Zmodyfikuj opcje zasilania

 1. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. W oknie panelu sterowania kliknij [System and Security] (System i zabezpieczenia) .      
 3. W kategorii Power Options (opcje zasilania) kliknij [Change what the power buttons do] (zmień działanie przycisków zasilania).      
 4. W tym miejscu możesz ustawić, jakie działania mają być wykonywane po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy laptopa.            
  Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć tryb uśpienia, zmień odpowiednie ustawienia na 'Do nothing' (nic nie rób), a następnie zapisz zmiany.

 

Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, aktualizacje systemu Windows i sterowniki do najnowszej wersji

Aktualizacje oprogramowania często poprawiają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie systemu pod kątem ostatniej wersji dla twojego oprogramowania. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem ASUS ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Informacje na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników można znaleźć w następujących tematach pomocy:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

MyASUS — Obsługa klienta

 

Wyłącz hibernację

Jeśli całkowicie chcesz wyłączyć hibernację, możesz użyć następującej metody z wierszem polecenia:

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz polecenia)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator).
 2. Po pojawieniu się monitu Kontroli konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak).     
 3. W wierszu polecenia wpisz 'powercfg.exe /hibernate off', a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyłączyć hibernację.
   
  Uwaga: Jeśli chcesz ponownie włączyć hibernację, po prostu ponownie użyj wiersza polecenia i uruchom polecenie 'powercfg.exe /hibernate on' z uprawnieniami administratora. 

 

Sprawdź problemy z chłodzeniem urządzenia

Wentylatory w urządzeniu wspomagają obieg powietrza dla utrzymania stabilnej i bezpiecznej temperatury wewnątrz urządzenia. Jeśli z powodów problemów z chłodzeniem wystąpi przegrzewanie grożące uszkodzeniem sprzętu, urządzenie zazwyczaj przechodzi w tryb uśpienia lub wyłącza się automatycznie. Zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązań problemy z chłodzeniem i wentylatorem: Problem z przegrzewaniem się laptopa ASUS - Rozwiązywanie problemów.

 

Sprawdź Harmonogram zadań systemu Windows

Wbudowany Harmonogram zadań systemu Windows umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych zadań na twoim urządzeniu. Dzięki tej usłudze możesz zaplanować programy, które mają pracować na twoim urządzeniu podczas określonych zdarzeń lub w określonym czasie.

Sprawdź ustawienia Harmonogramu zadań, aby upewnić się, że żadne nieplanowane zadania nie powodują przechodzenia twojego urządzenia w tryb hibernacji o niechcianej porze.

 1.  Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania)w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz).   
 2. W oknie panelu sterowania kliknij [System and Security] (System i zabezpieczenia) .   
 3. W kategorii Administrative Tools (narzędzia administracyjne) kliknij [Schedule tasks] (zaplanuj zadania).
 4. W oknie Task Scheduler (Harmonogram zadań) kliknij [Task Scheduler Library] (biblioteka Harmonogramu zadań)na lewym panelu. W powyższej liście wyświetlane są zadania skonfigurowane dla tego urządzenia. Sprawdź, czy nie ma żadnych zaplanowanych zadań powodujących przechodzenie urządzenia w tryb uśpienia o niezaplanowanej porze.   
  Uwaga: Zwróć szczególną uwagę na zadania wykorzystujące polecenia takie jak 'shutdown /h' uruchamiające hibernację.

 

Użyj funkcji przywracania systemu

Jeśli problem wystąpił niedawno i poprzednio utworzyłeś punkt przywracania systemu lub jeśli system utworzył automatyczny punkt przywracania, spróbuj przywrócić system do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu. Dowiedz się więcej na temat Przywracania systemu z utworzonego punktu przywracania.

 

Przeprowadź przywracanie systemu Windows

Jeśli wykonane zostały wszystkie kroki rozwiązywania problemów, ale problem nadal występuje, wykonaj kopię zapasową swoich plików osobistych i przeprowadź przywracanie systemu, aby przywrócić swój komputer do pierwotnej konfiguracji. Zapoznaj się z tematem pomocy i dowiedz się Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?.

 

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać dodatkowe informacje.