[Notebook/Komputer stacjonarny/komputer All-in-One] Rozwiązywanie problemów - Komputer nie wykrywa karty graficznej

W przypadku napotkania sytuacji, gdy komputer nie wykrywa karty graficznej, na przykład gdy karta graficzna nie jest wyświetlana w Menedżerze Urządzeń lub wyświetlana jest tylko Podstawowa karta graficzna Microsoft, zapoznaj się z częstymi metodami rozwiązywania problemów w niniejszym artykule.

 

 

Sprawdź ustawienia w Armoury Crate

W przypadku użytkowników laptopów gamingowych lub komputerów stacjonarnych, zaleca się sprawdzić ustawienia trybu karty graficznej w aplikacji Armoury Crate (Armoury Crate > Device (urządzenie) > GPU Power Saving (oszczędzanie energii GPU) > GPU Mode (tryb GPU)).

Gdy stosowany jest “Eco Mode” (tryb Eco),  informacje na temat samodzielnej karty graficznej nie będą widoczne w Menedżerze urządzeń. Zaleca się wybrać tryb “Standard”, aby zapewnić wykrywanie karty graficznej. Dodatkowe informacje można znaleźć w tym artykule: Wprowadzenie do Armoury Crate.

Jeśli twoje urządzenie nie oferuje tej konkretnej konfiguracji lub jeśli już skonfigurowałeś je w trybie “Standard”, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.

 

Zaktualizuj oprogramowanie BIOS, składniki aktualizacji Windows i sterowniki:

Aktualizacje oprogramowania często zwiększają stabilność i optymalizację systemu, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pod kątem najnowszych wersji dla twojego urządzenia. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?
(w przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu Windows i sterowników, zapoznaj się z tymi tematami pomocy:      
Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows? 
MyASUS — Obsługa klienta

 

Wykonaj czyszczenie CMOS/twardy reset

Odłącz zasilacz i wykonaj czyszczenie CMOS, aby zresetować ustawienia sprzętowe do wartości domyślnych. Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami pomocy dotyczącymi czyszczenia CMOS:

Uwaga: W przypadku modeli notebooków TP420IA oraz UX425IA nie odłączaj zasilacza (resetowanie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeśli nie masz pewności co do pełnego numeru modelu twojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem pomocy: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?.

 

Wykonaj przywracanie BIOS

Spróbuj przywrócić ustawienia BIOS do wartości domyślnych. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby zrozumieć, jak przywrócić ustawienia BIOS:

Po przywróceniu oprogramowania BIOS do stanu domyślnego, jeśli karta graficzna nadal nie jest wykrywana w ustawieniach BIOS, najprawdopodobniej jest to problem sprzętowy. Zalecamy zlecenie oceny w autoryzowanym centrum serwisowym ASUS.

Uwaga: Poniższy ekran może nieco się różnić w poszczególnych modelach produktów lub wersjach BIOS.

 

Przeskanuj pod kątem zmian sprzętowych w Menedżerze urządzeń

  1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz).  
  2. Po otwarciu Menedżera urządzeń, kliknij [Action] (akcja) na górnym pasku i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu). Po przeskanowaniu pod kątem zmian sprzętowych, system może rozpoznać podłączoną kartę graficzną, aby można było jej używać.  

 

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterowniki karty graficznej

  1. Odwiedź oficjalną stronę internetową ASUS lub pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej w MyASUS. Jeśli nie masz pewności co do tego, jak pobrać sterowniki karty graficznej, zapoznaj się z tym artykułem: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?.
  2. Po zakończeniu pobierania, usuń wcześniejsze sterowniki karty graficznej z urządzenia. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania)na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz).  
  3. Po uruchomieniu panelu sterowania, w kategorii Programs (programy), wybierz [Uninstall a Program] (odinstaluj program).  
  4. W oknie Programs and Features (programy i funkcje) wybierz sterownik karty graficznej, a następnie kliknij [Uninstall/Change] (odinstaluj/zmień) i postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.   
    Uwaga: Jeśli do twojej karty graficznej dostępnych jest wiele sterowników, zalecamy odinstalowanie wszystkich sterowników.  
  5. Po zakończeniu odinstalowywania ponownie uruchom urządzenie i zacznij instalację sterowników karty graficznej od ASUS. W tym artykule dowiesz się jak zainstalować sterowniki pobrane z witryny pomocy technicznej ASUS.

 

Użyj funkcji przywracania systemu

Jeśli problem pojawił się niedawno i poprzednio utworzyłeś punkt przywracania systemu lub punkt przywracania utworzony przez system, możesz spróbować przywrócić system do punktu w czasie sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Dowiedz się więcej na temat tworzenia Punktu przywracania systemu.

 

Przeprowadź odzyskiwanie systemu Windows

Jeśli wykonano wszystkie kroki rozwiązywania problemów, ale problem nadal występuje, wykonaj kopie zapasową swoich plików osobistych i przywróć komputer do pierwotnej konfiguracji. Dowiedz się więcej: Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?.

 

 

Jeśli twój problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.