Dôležité informácie

Ako zistiť verziu systému BIOS

Postup

Verzia základnej dosky:

Verzia základnej dosky je vytlačená priamo na základnej doske vedľa názvu modelu.

Verzia systému BIOS:

V prípade potreby otvorte skrinku počítača, aby ste lepšie videli na údaje.