Dôležité informácie

Centrum informácií o batériách

Type : 2022/06/15

Životnosť batérie

 1. Vzhľadom na chemické vlastnosti iónov lítia sa kapacita batérie časom postupne znižuje. Je to normálny jav. 
 2. Životnosť lítium-iónovej batérie je približne 300-500 cyklov. Pri používaní za normálnych podmienok a pri teplote okolia (25 ℃) by lítium-iónové batérie mali bežne vydržať (vybitie a nabitie) približne 300 cyklov (alebo jeden rok). Potom kapacita batérie klesne na 80 %. Pri bežnom používaní počas 600 cyklov (alebo približne 2 rokov) klesne kapacita batérie na približne 70 % jej pôvodnej kapacity.
 3. Zníženie životnosti batérie závisí od systému, modelu, spotreby energie v rámci systému, spotreby energie v rámci programov a operačného softvéru a nastavení správy napájania. V priebehu krátkeho času môžu vysoké/nízke prevádzkové teploty a abnormálna prevádzka spôsobiť rýchly pokles životnosti batérie o 60 % alebo viac.
 4. Rýchlosť vybíjania batérie závisí od softvéru a nastavení správy napájania v notebooku alebo tablete. Programy náročné na výkon, ako napríklad grafický softvér, herný softvér alebo videohry, spotrebujú viac energie ako softvér na spracovanie textu. Ak je notebook napájaný z batérie externe pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom rozhrania USB alebo Thunderbolt, batéria sa tiež vybíja rýchlejšie.

 

Mechanizmus ochrany batérie

 1. Časté nabíjanie pri vysokom napätí urýchľuje starnutie batérie. Ak má batéria po úplnom nabití kapacitu 90 % - 100 %, ochranný mechanizmus batérie nedovolí, aby systém batériu dobíjal.

*     Počiatočná kapacita nabitia batérie (%) sa zvyčajne pohybuje medzi 90-99 %. Konkrétna hodnota závisí od modelu.

 1. Batérie, ktoré sa nabíjajú alebo skladujú pri vysokých okolitých teplotách, môžu mať trvalo poškodenú kapacitu a rýchlejšie sa znižuje ich životnosť. Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo sa batéria prehreje, kapacita nabíjania batérie sa zníži alebo úplne zastaví. Je to súčasť ochranného mechanizmu batérie.

 

Starnutie batérie

 1. Batérie sú v podstate spotrebný tovar. Lítium-iónové batérie, ktoré podliehajú chemickým reakciám, časom prirodzene strácajú svoju kapacitu.
 2. Po určitom čase používania a za určitých podmienok môžu batérie vykazovať známky nafúknutia. Toto nafúknutie nemá vplyv na bezpečnosť batérie.
 3. Vybité batérie by sa mali vymeniť a riadne zlikvidovať, aj keď nespôsobujú bezpečnostné problémy. Staré nafúknuté batérie nikdy nevyhadzujte do domového odpadu. Ohľadom likvidácie sa obráťte na miestne servisné stredisko ASUS. (https://www.asus.com/sk/support/CallUs).

 

Štandardná starostlivosť o batériu

 1. Ak notebook, mobilný telefón alebo tablet dlhší čas nepoužívate, nabite batériu na 50 %, vypnite zariadenie a vyberte zdroj napájania (adaptér). Každé tri mesiace dobite batériu na 50 %, aby ste zabránili poškodeniu v dôsledku nedostatočného nabitia.  

Ak je k adaptéru neustále pripojený prenosný počítač, mobilný telefón alebo tablet, používateľ by mal aspoň raz za dva týždne vybiť batériu na 50 %. Batéria je vystavená vysokému napätiu, ktoré môže skrátiť jej životnosť. Používatelia, ktorí používajú notebooky ASUS, môžu predĺžiť životnosť batérie pomocou softvéru ASUS Battery Health Charging.

 1. Najlepšie podmienky pre skladovanie batérie sú teplota okolia v rozmedzí 10 °C - 35 °C, udržiavanie 50 % kapacity a predĺženie životnosti batérie pomocou softvéru ASUS Battery Health Charging.
 2. Batérie sa nesmú skladovať vo vlhkom prostredí, ktoré môže zvýšiť rýchlosť vybíjania batérie. Nižšie teploty narušujú vnútorné chemické procesy v batérii, zatiaľ čo vysoké teploty zvyšujú riziko výbuchu.
 3. Počítač, mobilný telefón alebo tablet by nemali byť umiestnené v blízkosti radiátora, krbu, pece, elektrického ohrievača alebo iného zdroja tepla vyššieho ako 60 ℃ (140 °F). Ak sa batéria prehreje, môže explodovať alebo z nej môže vytekať kvapalina, čím sa zvýši riziko požiaru.

 

Optimálne nastavenia batérie

Ak sú notebooky, mobilné telefóny alebo tablety trvalo pripojené k adaptéru, batéria zostáva pod vysokým napätím, čo môže znížiť jej životnosť. Používatelia môžu používať softvér ASUS Battery Health Charging na ochranu a predĺženie životnosti batérie svojich notebookov.

ASUS Battery Health Charging - Predstavujeme

https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1032726/

Modely Q4 z roku 2017 majú túto aplikáciu predinštalovanú.  

 

 

Batérie ASUS - Záručné podmienky

 1. Spoločnosť ASUS poskytne záručný servis batérie v nasledujúcich situáciách:
  • Batéria bude vymenená v rámci záruky, ak počas záručnej doby (pozri záručný list výrobku) spôsobí problém so spustením zariadenia, samovoľným reštartom alebo vypnutím, nepravidelným vypnutím.
  • Batéria bude vymenená v rámci záruky, ak nevydrží nabitá, ak systém batériu nedetekuje a opakovane zobrazuje správu "Please replace battery" (Vymeňte batériu) alebo ak kontrolka LED zobrazuje chybu (napr. batéria sa nedá normálne nabíjať).
  Nasledujúce poškodenia nie je možné akceptovať v rámci záručného servisu:
  • Znížená kapacita v dôsledku bežného poklesu kapacity
  • Poškodenie v dôsledku samovoľnej alebo neoriginálnej opravy, demontáže a opätovnej montáže, neoprávnených zmien špecifikácií, neoriginálnych komponentov.
  • Poškodenie vnútorných vodičov/konektorov batérie spôsobené vlhkosťou, oxidáciou, hrdzavením elektronických komponentov spôsobeným vniknutím kvapaliny.
  • Nesprávne používanie

 

ASUS baterie - Predstavujeme

Lithium‑iontová batérie

Medzi výhody lítium-iónových batérií patrí vysoká hustota energie, veľká kapacita, nízka hmotnosť, dlhá životnosť, žiadny pamäťový efekt a rýchle nabíjanie. Tieto batérie sa vo veľkej miere používajú v spotrebnom tovare, ako sú mobilné telefóny, prenosné počítače a tablety.