Dôležité informácie

Centrum informácií o batériách

Životnosť batérií závisí od teploty prostredia, vlhkosti a spôsobu používania notebooku.

 1. Kapacita batérie postupne klesá s počtom nabíjacích cyklov, pričom tento vzťah má približne lineárnu závislosť.
 2. Lítium-iónové (Li-Ion) batérie majú zvyčajne životnosť 300 až 500 nabíjacích cyklov. Pri rozumnom používaní možno očakávať, že lítium-iónové batérie si po jednom roku používania (300 nabíjacích cyklov) zachovajú približne 80% svojej pôvodnej kapacity. Za normálnych podmienok používania počas 600 cyklov (alebo približne 2 rokov) kapacita batérie klesne na približne 70% pôvodnej kapacity.
 3. Vyššia alebo nižšia teplota prostredia počas prevádzky môže spôsobiť pokles kapacity na 60% aj menej pri tom istom počte nabíjacích cyklov.
 4. Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť batérie sú konštrukcia zariadenia, model notebooku a nastavenia správy napájania v operačnom systéme. Na výkon batérie má vplyv aj teplota prostredia a počet cyklov úplného vybitia a nabitia batérie.
 5. Rýchlosť vybíjania batérie notebooku priamo závisí od nastavení správy napájania a typu používaných aplikácií. Aplikácie, ktoré napr. intenzívne využívajú procesor a grafickú kartu (animácie, hry, prehrávanie videa) spotrebúvajú oveľa viac energie ako bežné kancelárske aplikácie.
1. Ak neplánujete používať notebook dlhšie ako dva týždne, vyberte z neho batériu a odpojte napájací adaptér. Pretože batéria sa postupne vybíja aj pri uskladnení, je ju potrebné nabiť každé tri mesiace. Týmto spôsobom predĺžite jej životnosť a vyhnete sa stavu, kedy batériu už nie je vôbec možné nabiť alebo úplne stratí svoju kapacitu. 2. Batéria by mala byť skladovaná pri teplotách od 10℃ do 30℃. Do úvahy treba brať aj skutočnosť, že teplota vo vnútri notebooku je vyššia ako teplota okolia. Teplota nižšia ako 10℃ automaticky znižuje výkon batérie. Na druhej strane, používanie batérie pri teplote vyššej ako 30℃ zvyšuje riziko jej explózie.
3. Pri normálnom používaní a prevádzkových podmienkach má batéria životnosť od 300 do 500 cyklov. Používanie notebooku pri vyšších alebo nižších teplotách okolitého prostredia má vplyv na celkový počet cyklov a životnosť batérie. 4. Batériu neskladujte vo vlhkom alebo chladnom prostredí! Vlhkosť a chlad urýchľujú vybíjanie batérie. Pri vystavení nízkym teplotám môže tiež dôjsť k rozkladu chemických látok vo vnútri batérie. Naopak, pri vystavení vysokým teplotám existuje riziko explózie batérie.
5. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nezapájajte a neodpájajte často napájací zdroj. 6. Neodkladajte notebook alebo samotnú batériu do blízkosti radiátorov, krbov, kachlí alebo iných zdrojov tepla. Teploty nad 60℃ môžu spôsobiť výbuch batérie, únik chemických látok alebo požiar.
 1. ASUS Power4Gear (Super Hybrid Engine) umožňuje vybrať si jeden zo štyroch režimov správy napájania pre rôzne scenáre používania. Po pripojení notebooku na externý zdroj napájania ASUS Power4Gear automaticky batériu prepne do úsporného režimu, čím predlžuje jej životnosť.

  Okrem toho môžete urobiť nasledujúce opatrenia:

  • Znížiť jas displeja.
  • Znížiť výkon procesora nastavením posúvača na stupnici od „Maximálny výkon procesora“ po „Minimálny výkon procesora“. Zníženie výkonu procesora prispieva k zníženiu spotreby energie.
  • Vypnúť zariadenia alebo hardvérové komponenty, ktoré sa práve nepoužívajú.
  • Zapnúť funkciu automatickej úspory energie (zníženie jasu displeja, vypnutie displeja, prechod do režimu spánku po uplynutí nastaveného času) a znížiť tak spotrebu energie.

  Zníženie výkonu procesora má vplyv na celkový výkon počítača. Spoločnosť ASUS odporúča používať predvolené nastavenia jednotlivých režimov napájania.

 2. Ak používate iba aplikácie, ktoré nevyžadujú prístup do siete, vypnite bezdrôtové zariadenia ( Fn + F2 )
  . Pre zníženie spotreby energie môžete vypnúť bezdrôtovú sieťovú kartu, Bluetooth alebo 3G kartu.
 3. Vypnite ostatné aplikácie a príslušenstvo.
  Môžete vypnúť všetky aplikácie a príslušenstvo, ktoré sa momentálne nepoužíva. Vypnutie alebo deaktivácia nepotrebných aplikácií a komponentov môže znížiť spotrebu energie a predĺžiť výdrž batérie.

 1. Záruka na batérie ASUS je poskytovaná za nasledujúcich podmienok.
  • Ak je batéria v záruke a spôsobuje nečakané zapnutie alebo vypnutie notebooku alebo neumožňuje notebook zapnúť, spoločnosť ASUS chybnú batériu vymení za novú.
  • Spoločnosť Asus batériu vymení za novú za nasledujúcich podmienok: (a) batéria sa nenabíja; (b) notebook nedokáže detegovať pripojenú batériu; (c) systém opakovane upozorňuje používateľa, že je potrebné vymeniť batériu; (d) indikátor nabíjania batérie bliká iným ako obvyklým spôsobom.
 2. Výnimky z tejto obmedzenej záruky
  • Bežný postupný pokles kapacity batérie spôsobený používaním.
  • S výrobkom bolo manipulované, bol opravovaný a/alebo upravený neoprávnenou osobou.
  • Zákazník nevie predložiť doklad o nákupe, alebo sú porušené alebo zmenené záručné nálepky. Aby ste mohli využiť obmedzenú záruku, ponechajte si prosím doklad o nákupe a neodstraňujte z výrobku záručné nálepky.
  • Elektronické komponenty vykazujú znaky hrdzavenia alebo oxidácie následkom vystavenia vlhkosti alebo zatečenia kvapaliny.
  • Nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
 1. Lítium-iónové batérie

  Lítium-iónové batérie (Li-Ion) využívajú lítium alebo zliatinu lítia ako anódu a elektrolytový roztok bez prítomnosti vody. Lítium-iónové batérie sa vyznačujú vysokým napätím, dlhou životnosťou a dajú sa rýchlo nabíjať. Sú ľahké, neznečisťujú životné prostredie a netrpia pamäťovým efektom v prípade neúplného vybitia. Možno ich rýchlo znova nabiť a používať s inteligentnou nabíjačkou batérií, pričom si stále zachovávajú vysokú kapacitu. Lítium-iónové batérie sa používajú hlavne vo výrobkoch ako sú mobilné telefóny a laptopy.

 2. Lítium-polymérové batérie

  Lítium-polymérové batérie sú v súčastnosti najrozšírenejším typom batérií na trhu. Medzi ich výhody patrí vysoká energetická hustota, malé rozmery, nízka hmotnosť a cena. Lítium-polymérové batérie možno upraviť do ľubovoľného tvaru (hrúbka od 0,5 mm) a sú dostupné v rôznych kapacitách. Poskytujú dvakrát vyššiu kapacitu ako lítium-iónová batéria rovnakej veľkosti. Lítium-polymérové batérie sa v súčasnosti používajú hlavne v mobilných telefónoch, prenosných počítačoch a tabletoch.

Exkluzívna technológia SuperBatt využíva na zvýšenie výkonu batérií notebookov inteligentný nabíjací algoritmus vyvinutý spoločnosťou ASUS. Zatiaľ čo štandardné batérie postupne strácajú svoju kapacitu s rastúcim počtom nabíjacích cyklov, technológia SuperBatt zabezpečuje až 70% pôvodnej kapacity batérie aj po 1000 nabíjacích cykloch, čo je trikrát viac ako u bežných batérií.

* Technológia ASUS SuperBatt je implementovaná len v modeloch K45, K55, K75 a K95.

Testovací režim Kapacita po určitom počte nabíjacích cyklov
300 cyklov 1000 cyklov
Bežná kapacita u iných značiek 80%~70% N/A
Batéria Smart Charge ~90% ~70%