Dôležité informácie

Premium Care

Type : 2019/01/04

Rozšírené služby pre notebooky

Spoločnosť ASUS ponúka niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky až po opravu u zákazníka, v závislosti od vášho rozpočtu a potrieb. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe ASUS Premium Care, kliknite na niektorý z výrobkov uvedených nižšie.

 

Prehľad služieb

Spoločnosť ASUS poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Výhody

 • Predĺženie záruky od dátumu nákupu výrobku ASUS.
 • Bezproblémová oprava alebo výmena, vrátane dielov a práce.
 • Priama podpora odborníkov spoločnosti ASUS.
 • Miestna aj medzinárodná záruka a podpora (v závislosti od zakúpeného balíka rozšírených služieb).

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo, ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Nákupné podmienky:

Rozšírené služby možno zakúpiť najneskôr 3 mesiace od dátumu zakúpenia výrobku ASUS.

Podrobné podmienky nájdete v dokumente Podmienky poskytovania služieb u zákazníka.

Prehľad služieb

Servis u zákazníka zabezpečuje profesionálne služby na mieste a v kombinácii s online podporou a možnosťami vzdialenej diagnostiky umožňuje udržiavať notebooky kryté touto zárukou vždy v bezchybnom stave.

Výhody

 • Odstraňovanie problémov a podpora pri diagnostike
 • Oprava zariadenia u zákazníka autorizovaným zástupcom spoločnosti ASUS
 • Ak je telefonická požiadavka prijatá do dvanástej hodiny napoludnie, služba bude poskytnutá vo väčšine miest nasledujúci pracovný deň (v závislosti od obmedzení v jednotlivých krajinách).
 • Služba je k dispozícii od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov (informácie o dostupnosti služby v príslušnej krajine vám telefonicky poskytne miestne servisné stredisko ASUS). Informácie o miestnych linkách podpory získate tu

Požiadavky

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný a služba servis u zákazníka musí byť aktivovaná online.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo, ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Dostupnosť služby a miestna podpora závisia od krajiny, v ktorej zákazník službu vyžaduje, ako aj od polohy autorizovaného servisného strediska ASUS.

Nákupné podmienky:

Rozšírené služby možno zakúpiť a aktivovať najneskôr 3 mesiace od kúpy výrobku ASUS.

Podrobné podmienky nájdete v dokumente Podmienky poskytovania služieb u zákazníka.

Prečo by som si mal zakúpiť rozšírenie záruky ASUS?

So službou rozšírenej záruky ASUS môžete využívať záručné služby aj po uplynutí štandardnej záruky na výrobky ASUS.

Kedy si môžem zakúpiť rozšírenie záruky ASUS?

Rozšírenie záruky ASUS možno zakúpiť a aktivovať najneskôr 3 mesiace od kúpy výrobku ASUS. Platnosť rozšírenia záruky ASUS vyprší, ak ste ho neaktivovali do jedného roka, a rozšírenú záruku už nebudete môcť využiť. Rozšírenie záruky ASUS odporúčame aktivovať hneď po jeho zakúpení.

Ako môžem aktivovať rozšírenie záruky ASUS?

 • 1. krok: Zaregistrujte si svoje konto na stránke ASUS

  Navštívte stránku ASUS pre členov a zaregistrujte si svoje konto. Ak už ste registrovaní, pokračujte 2. krokom.

 • 2. krok: Zaregistrujte si váš výrobok

  Prihláste sa na stránke ASUS pre členov a zvoľte možnosť „Registrácia výrobku“ z ponuky vľavo. Vyplňte príslušné údaje o vašom výrobku ASUS do formulára. Ak ste už váš výrobok zaregistrovali, pokračujte 3. krokom.

 • 3. krok: Aktivujte si rozšírené služby

  V ponuke na ľavej strane kliknite na voľbu „Aktivácia rozšírenia záruky“ a postupujte podľa nasledujúcich pokynov: (1) Vyberte si registrovaný výrobok, pre ktorý chcete získať rozšírenie záruky. (2) Zadajte kód zmluvy a heslo. (3) Dokončite proces kliknutím na tlačidlo Odoslať.

 • Navštívte stránku ASUS pre členov a aktivujte si svoje konto
 • Zaregistrujte si váš výrobok
 • Zadajte kontaktný kód a heslo pre aktivovanie rozšírených služieb