Dôležité informácie

Program ASUS ServerCare

Type : 2013/10/09

 

„Našim cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť našich partnerov skracovaním inštalačných časov, znižovaním nákladov na logistiku a zlepšovaním popredajnej podpory,“ uviedol Shawn Shu, obchodný manažér ASUS Server Solutions. Program ASUS ServerCare pozostáva zo 4 súčastí: produktový manažment, manažment zákazníkov, skladové a popredajné služby.

 

Predpredajné služby: Manažment výrobkov a zákazníkov

Manažment výrobkov a zákazníkov sa zameriava na rozširovanie vzájomne prínosných vzťahov, ktoré spoločnosť ASUS vytvára so svojimi partnermi. Čo sa týka manažmentu výrobkov, program ASUS ServerCare podporuje zdieľanie informácií s cieľom zabezpečiť stálu dostupnosť najnovších informácií o výrobkoch. V rámci programu sa okrem toho organizujú pravidelné semináre, na ktorých predstavujeme nové trendy a mapy vývoja výrobkov, a kde naši odborníci poskytujú poradenstvo v oblasti zavádzania riešení. Z pohľadu manažmentu zákazníkov sa program ASUS ServerCare usiluje o naprostú spokojnosť zákazníkov tým, že garantuje plnenie objednávok, dohodnuté ceny a dodávky a umožňuje organizovať rôzne akcie a zavádzať programy zliav.

Popredajné služby: Skladová a technická podpora

Program ASUS ServerCare garantuje dostupnosť barebone serverových systémov a základných dosiek serverov v skladoch spoločnosti ASUS, vďaka čomu pomáha eliminovať dopravné a manipulačné poplatky. Výsledkom sú nižšie ceny za dopravu a skrátený čas dodávky. V našej centrále sme zriadili linku technickej podpory, ktorá pomáha riešiť technické otázky našich partnerov, a v Holandsku sme vytvorili tím A RMA na spracovanie reklamácií, ktorý urýchľuje spracovanie jednodňových výmen ARS (Advanced Replacement RMA) a ponúka technickú podporu.

Tento nový program vylepšuje aktuálnu ponuku výrobkov a služieb. Na kompletnú ponuku barebone serverových systémov a základných dosiek ASUS sa teraz vzťahuje trojročná záruka. Jednodňová výmena ARS, ktorá sa doteraz vzťahovala len na barebone serverové systémy, sa odteraz vzťahuje aj na serverové základné dosky. Tieto výrobky sú samozrejme dodávané aj s výkonným softvérom na správu serverov ASMA (ASUS System Monitoring Agent) a ASWA (ASUS System Web-Based Management).