ข้อมูลสำคัญ

Perfect Warranty Service

Perfect Warranty คืออะไร?

เนื่องจากอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน ทางเอซุสจึงได้เพิ่มการรับประกัน Perfect Warranty เพื่อช่วยคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เมื่อเจอกับอุบัติเหตุต่างๆ เช่น น้ำหกใส่ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเครื่องตกหล่น เป็นต้น
 • การใช้สิทธิ์ Perfect Warranty สามารถใช้ได้ 1 ครั้งในปีแรกของการรับประกัน

ใครสามารถใช้บริการได้?

ผู้ใช้ส่วนบุคคล

สามารถใช้บริการได้ที่ไหนและอย่างไร?

 • ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์เอซุสภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในใบเสร็จ
 • ลูกค้าต้องนำใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาแสดงเป็นหลักฐานให้ศูนย์บริการซ่อมเพื่อจะใช้บริการการรับประกัน Perfect Warranty

เงื่อนไข

 1. “สำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค, โน้ตบุ๊ค ROG, All-in-one PC หรือ Desktop , Desktop Gaming (ไม่รวมผลิตภัณ์ ที่เป็น commercial DT และ commercial NB)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเอซุสภายใน 30 วันหลังการซื้อ ถึงสามารถใช้การรับประกัน Perfect Warranty ของประกันในปีแรกได้”
  (ช่องทางการลงทะเบียน: https://goo.gl/2RvPxd)
 2. เมื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้รับความเสียหายในกรณีที่ “ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Exclusions)” ที่ระบุใน Warranty Card แล้ว ทางเอซุส ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและ 80% ของค่าอะไหล่ โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ 20%  ของค่าอะไหล่เท่านั้น
 3. อุปกรณ์เสริม เช่น เมาส์ สายUSB หรืออื่นๆ จะไม่สามารถรับการประกัน Perfect Warranty ได้
 4. การรับประกัน Perfect Warranty สามารถใช้สิทธิ์ได้แค่ภายในประเทศไทยเท่านั้น และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของเอซุสประเทศไทยด้วยเช่นกัน
 5. ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาแสดงเป็นหลักฐานให้ศูนย์บริการซ่อมเพื่อจะใช้บริการการรับประกัน Perfect Warranty

สถานการณ์ไหนที่ Perfect Warranty ไม่ครอบคลุม?

การรับประกัน Perfect Warranty จะไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ตามด้านล่างนี้

 • การติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องหรือโปรแกรมที่ผิดกฎหมายโดยลูกค้าเป็นผู้กระทำ
 • ผลิตภัณฑ์สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • ความเสียหายที่ลูกค้าเจตนาทำให้เกิดขึ้น
 • ข้อมูลสูญหายระหว่างการกู้คืน โอนถ่ายหรือติดตั้งเข้าสู่เครื่อง
 • อุปกรณ์เสริมหรือสายชารจ์ต่างๆ
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือสงคราม เป็นต้น
   
สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามกับเอซุส Call Center ที่เบอร์ 02-4011717