Mua Online
Hỗ Trợ

ASUS Vivobook 15 A512

ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp.

Tìm kiếm trực tuyến

ASUS Vivobook 15 A512
  • Windows 10 Home
  • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10
  • Lên đến NVIDIA® GeForce® MX130
  • Bộ nhớ lên đến 12 GB
  • Lên đến HDD 1 TB + SSD 512 GB
  • Màn hình NanoEdge FHD lên đến 15,6"
  • Nhiều tùy chọn màu sắc
P/N Màn hình
90NB0KR2-M18320Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0KR2-M28320Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0KR6-M28310Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0LZ2-M05500Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0LZ2-M05630Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0LZ2-M24060Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0LZ3-M05670Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0M92-M07460Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
90NB0M92-M07480Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%; Mua hàng
P/N
90NB0KR2-M18320
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0KR2-M28320
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0KR6-M28310
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0LZ2-M05500
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0LZ2-M05630
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0LZ2-M24060
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0LZ3-M05670
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0M92-M07460
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
P/N
90NB0M92-M07480
Màn hình
Màn hình:15,6 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Đèn nền LED, 200nits, NTSC: 45%, Anti-glare display, Tỷ lệ màn hình trên kích thước:88%;
Mua hàng
You are about leave ASUS.com and access an external website. ASUS is not responsible for the privacy policy, content or accuracy of external websites