Sắp xếp và Lọc
Tất Cả
Tất Cả
Phổ Thông
Phổ Thông
Xây dựng có mục đích và xử lý đa nhiệm các luồng công việc
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Dòng
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

Phổ Thông

ASUS Pro E800 G4 được xây dựng cho các chuyên gia sáng tạo và mang lại hiệu năng vượt trội cho dựng hình thời gian thực, mô phỏng phức tạp và khối lượng công việc dữ liệu chuyên sâu với bộ xử lý Intel Xeon W-3200 mới nhất, đồng thời hỗ trợ chạy tới bốn card đồ họa chuyên nghiệp của NVIDIA® hoặc AMD®. Sản phẩm nhận được xác nhận của nhiều nhà cung cấp phần mềm độc lập(ISV) và là tiền đề để phá vỡ tất cả các kỳ vọng về hiệu suất.

Xem tất cả Phổ Thông