Zenbook Duo 14 (UX482)

Tìm kiếm trực tuyến

Zenbook Duo 14 (UX482)
  • Windows 10 Home
  • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core i7 thế hệ 11
  • Lên đến NVIDIA® GeForce® MX450
  • Bộ nhớ lên đến 32 GB
  • Bộ nhớ lên đến SSD 1 TB
  • Màn hình NanoEdge FHD lên đến 14"
  • Màn hình NanoEdge với tỷ lệ màn hình trên thân máy 93%
  • sRGB: 100%
Model Name(P/N) Màu sắc Hệ điều hành Bộ vi xử lý Đồ họa Màn hình
UX482EA-KA397W (90NB0S41-M002U0)Màu sắc:Xanh Thiên thanh;Hệ điều hành:Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp;Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);Đồ họa:Đồ họa Intel Iris Xᵉ (khả dụng cho Intel® Core™ i5/i7/i9 với bộ nhớ kênh đôi);Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%; Mua hàng
UX482EA-KA081T (90NB0S41-M02460)Màu sắc:Xanh Thiên thanh;Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);Đồ họa:Đồ họa Intel Iris Xᵉ (khả dụng cho Intel® Core™ i5/i7/i9 với bộ nhớ kênh đôi);Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%; Mua hàng
UX482EG-KA166T (90NB0S51-M02790)Màu sắc:Xanh Thiên thanh;Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);Đồ họa:Đồ họa Intel® Iris Xe, NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR6;Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%; Mua hàng
UX482EG-KA099T (90NB0S51-M02800)Màu sắc:Xanh Thiên thanh;Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 2,8 GHz (12M Cache, lên đến 4,7 GHz, 4 nhân);Đồ họa:Đồ họa Intel® Iris Xe, NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR6;Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%; Mua hàng
Model Name(P/N)
UX482EA-KA397W (90NB0S41-M002U0)
Màu sắc
Màu sắc:Xanh Thiên thanh;
Hệ điều hành
Hệ điều hành:Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp;
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);
Đồ họa
Đồ họa:Đồ họa Intel Iris Xᵉ (khả dụng cho Intel® Core™ i5/i7/i9 với bộ nhớ kênh đôi);
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%;
Mua hàng
Model Name(P/N)
UX482EA-KA081T (90NB0S41-M02460)
Màu sắc
Màu sắc:Xanh Thiên thanh;
Hệ điều hành
Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);
Đồ họa
Đồ họa:Đồ họa Intel Iris Xᵉ (khả dụng cho Intel® Core™ i5/i7/i9 với bộ nhớ kênh đôi);
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%;
Mua hàng
Model Name(P/N)
UX482EG-KA166T (90NB0S51-M02790)
Màu sắc
Màu sắc:Xanh Thiên thanh;
Hệ điều hành
Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 2,4 GHz (8M Cache, lên đến 4,2 GHz, 4 nhân);
Đồ họa
Đồ họa:Đồ họa Intel® Iris Xe, NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR6;
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%;
Mua hàng
Model Name(P/N)
UX482EG-KA099T (90NB0S51-M02800)
Màu sắc
Màu sắc:Xanh Thiên thanh;
Hệ điều hành
Hệ điều hành:Windows 10 Home - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp|Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới);
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý:Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 2,8 GHz (12M Cache, lên đến 4,7 GHz, 4 nhân);
Đồ họa
Đồ họa:Đồ họa Intel® Iris Xe, NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR6;
Màn hình
Màn hình:14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:9 FHD (1920 x 1080), Tấm nền IPS, Đèn nền LED, 400nits, sRGB: 100%, Không áp dụng cho màn hình không phải OLED, Đạt chuẩn PANTONE Validated, màn hình chống chói, Màn hình Cảm ứng, Có hỗ trợ bút Stylus, Tỷ lệ màn hình trên kích thước: 93%;
Mua hàng
You are about leave ASUS.com and access an external website. ASUS is not responsible for the privacy policy, content or accuracy of external websites