VivoMini VC66-C

    ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp.