ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp.
Filter results: 16 Thiết bị
Sắp xếp theo:
Recommend
Newsest
Most Popular
Sort Filter
Xóa tất cả
Theo Nhu Cầu
Theo Dòng
Operating System
Processor
Memory (RAM)
Graphics
Storage Drive Size
Optical Drive
I/O ports
Mở rộng tất cả
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc
New
ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SER)
ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SER)
ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SER)
8.6L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 14
 • Khung máy gọn nhẹ 8.6L
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 2TB + SSD 2 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D5 Mini Tower (D500MER)
ExpertCenter D5 Mini Tower (D500MER)
ExpertCenter D5 Mini Tower (D500MER)
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ thế hệ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 14
 • Khung máy gọn nhẹ 15L
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 64 GB
 • Ổ cứng lưu trữ lên đến HDD 2TB + SSD 2 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D7 SFF (D700SE)
ExpertCenter D7 SFF (D700SE)
ExpertCenter D7 SFF (D700SE)
9 L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core i7 thế hệ 13
 • Bộ nhớ DDR4 lên đến 128 GB
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Ổ lưu trữ HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D7 Mini Tower (D700ME)
ExpertCenter D7 Mini Tower (D700ME)
ExpertCenter D7 Mini Tower (D700ME)
15 L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core i7 thế hệ 13
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX 3060
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D5 SFF (D500SE)
ExpertCenter D5 SFF (D500SE)
ExpertCenter D5 SFF (D500SE)
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core i7 thế hệ 13
 • Bộ nhớ DDR4 lên đến 64 GB
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D5 Mini Tower (D500ME)
ExpertCenter D5 Mini Tower (D500ME)
ExpertCenter D5 Mini Tower (D500ME)
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core i7 thế hệ 13
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 64 GB
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX 3060
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ASUS S500SE
ASUS S500SE
ASUS S500SE
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core i7 thế hệ 13
 • Lên đến Intel UHD Graphics
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 3TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 9L
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều

ExpertCenter D5 Tower (D500TE)
ExpertCenter D5 Tower (D500TE)
ExpertCenter D5 Tower (D500TE)
27L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 13
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HHD 4TB + SSD 2 TB
 • Các cổng IO mở rộng cho khả năng kết nối toàn diện phù hợp doanh nghiệp
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D7 Tower (D700TE)
ExpertCenter D7 Tower (D700TE)
ExpertCenter D7 Tower (D700TE)
27L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ 13
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 2 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ASUS S500SD
ASUS S500SD
ASUS S500SD
9L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 4TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 9L
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS ExpertCenter D5 Mini Tower D500MD
ASUS ExpertCenter D5 Mini Tower D500MD
ASUS ExpertCenter D5 Mini Tower D500MD
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS S501MD
ASUS S501MD
ASUS S501MD
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp, Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới)
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến Intel® UHD Graphics 770
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 4TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 15L
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SC
ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SC
ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SC
9L


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D700MC
ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D700MC
ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D700MC
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® RTX3060
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS S500MC
ASUS S500MC
ASUS S500MC
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp, Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới)
 • Bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 lên đến thế hệ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® RTXTM 3060
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 2 TB + SSD 1 TB

ASUS S500SC
ASUS S500SC
ASUS S500SC
9L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5 thế hệ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 2 TB + SSD 1 TB

comparison icon
Compare (0)