Hỗ trợ sản phẩm
PRIME H610M-K D4 Tìm kiếm sản phẩm khác
Nhận hỗ trợ sản phẩm
Đăng ký sản phẩm

  BIOS & FIRMWARE

  • Trình điều khiển và công cụ
  • BIOS & FIRMWARE
  BIOS
  PRIME H610M-K D4 BIOS 2611
  Phiên bản 2611
  10.93 MB
  2023/08/25

  "1.Recommended for vital update to mitigate the potential security vulnerabilities
  2.Update the Intel ME to version 16.1.27.2176V2
  3.Improve system stability

  Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding Intel ME to version 16.1.27.2176V2. Please note after you update this BIOS, the ME version remains the updated one even if you roll back to an older BIOS later."

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 2603
  Phiên bản 2603
  10.94 MB
  2023/07/11

  "1. Improve system stability and compatibility for the next-gen processors.
  2. Fix the compatibility and instability issues when configuring RAID for high-capacity storage.
  3. Do update the Intel ME to version 16.1.27.2176.

  Before BIOS update, please download Intel ME update tool from ASUS support site, and update ME firmware to Version 16.1.27.2176v2 to ensure optimized system settings."

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 2403
  Phiên bản 2403
  10.94 MB
  2023/04/20

  "1. Optimize BIOS & Intel ME update mechanism.
  2. Improve system stability"

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 2212
  Phiên bản 2212
  9.14 MB
  2023/01/13

  "1. Improve system performance
  2. We suggest updating the ME firmware to the latest version 16.1.25.2020v2
  3. Before BIOS update, please download Intel ME update tool from ASUS support site, and update ME firmware to Version 16.1.25.2020v2 to ensure optimized system settings."

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 2014
  Phiên bản 2014
  8.85 MB
  2022/10/20

  "1. Improve system performance
  2. Support Intel Arc graphics
  3.Many ME updates and optimizations for the next-gen CPU are included. This version does NOT allow rolling back to the previous versions to ensure better compatibility.

  “Before BIOS update, please download Intel ME update tool from ASUS support site, and update ME firmware to Version 16.1.25.1885v2 to ensure optimized system settings.”"

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 1620
  Phiên bản 1620
  8.83 MB
  2022/08/19

  "1. Improve system stability
  2. Update Microcode for next generation Intel Processors"

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 1603
  Phiên bản 1603
  8.79 MB
  2022/07/11

  Improve system stability.

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 1402
  Phiên bản 1402
  8.6 MB
  2022/04/02

  "1. Update Intel Microcode
  2. Update Intel ME version 16.0.15.1735
  3. Improve system performance"

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 1013
  Phiên bản 1013
  8.75 MB
  2022/02/24

  1. Improve compatibility

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  PRIME H610M-K D4 BIOS 0401
  Phiên bản 0401
  8.48 MB
  2021/11/16

  First Release

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  Hiển thị tất cả
  Intel ME
  ME Update Tool
  Phiên bản 16.1.27.2176v2_S
  3.5 MB
  2023/07/11

  Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk.
  Use ME Update tool to update your ME.
  *We suggest you update the latest ME driver simultaneously
  Please download the file and check the MD5 code first.
  MD5: a8f496dc08b1375a87233b1e938ac436

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  ME firmware UpdateTool
  Phiên bản 16.1.25.2020v2_S
  3.59 MB
  2023/04/27

  Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk.
  Use ME Update tool to update your ME.
  *We suggest you update the latest ME driver simultaneously
  Please download the file and check the MD5 code first.
  MD5: 049c460cbc82e49a700f17b6d5931e79

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  MEUpdateTool
  Phiên bản 16.1.25.1885v2_S_NonZ
  5.26 MB
  2022/11/28

  Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk.
  Use ME Update tool to update your ME.
  *We suggest you update ME Driver to the latest Version MEUpdateTool_16.1.25.1885v2_S_NonZ simultaneously.
  Please download the file and check the MD5 code first.
  MD5: ff1090fec4c1b05cbd2330a74e183d9f

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  MEUpdateTool
  Phiên bản 16.0.15.1735V1.1_S
  5.22 MB
  2022/04/02

  Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk.
  Use ME Update tool to update your ME.
  *We suggest you update ME Driver to the latest Version 16.0.15.1735V1.1_S simultaneously.
  Please download the file and check the MD5 code first.
  MD5: 311af7d3df3f3bee5c7dfb13413f52b2

  DOWNLOAD
  HIỂN THỊ THÊM MÔ TẢ
  Hiển thị tất cả
  Product has High-Definition Multimedia Interface.
  • Các sản phẩm được Ủy ban Truyền thông Liên Bang và Công nghiệp Canada, sẽ được phân phối tại Hoa Kỳ và Canada. Vui lòng truy cập trang web của ASUS Hoa Kỳ và ASUS Canada để biết thêm thông tin về các sản phẩm có sẵn tại từng quốc gia.
  • Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để biết được chính xác. Các sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường.
  • Thông số kỹ thuật và các tính năng khác nhau tùy theo mã sản phẩm và tất cả các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo trang thông tin sản phẩm để biết đầy đủ chi tiết.
  • Màu sắc của bảng mạch in (PCB) và các phiên bản phần mềm đi kèm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • Tên của các thương hiệu và sản phẩm được đề cập là tên thương mại của các công ty tương ứng.
  • Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
   • Specifications and      features vary by model, and all images are illustrative. Please refer      specification pages for full details.
   • *Precise specifications and features vary by model . Please refer to the specification page
   • The product (electrical , electronic equipment, Mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.
   • The use of trademark symbol (TM, ®) appears on this website means that the word text, trademarks, logos or slogans, is being used as trademark under common laws protection and/or registered as Trademark in U.S. and/or other country/region.